Akbelen Ormanı’nda kömür madeni işletilmesi için verilen iznin iptali hakkında açılan davada bugün bilirkişi raporu açıklandı. Raporda, ormanın kömür madenciliğine açılabileceğine uygun olduğu savunuldu. İkizköy Çevre Komitesi, rapora itiraz etti. Komite ayrıca heyette yer alan 6 bilirkişi hakkında 'görevi kötüye kullanma' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu

Bilirkişi raporu açıklandı: Akbelen’i yok etmekte kararlılar!

BİRGÜN EGE

Muğla Milas’ta termik santral tehdidi altında bulunan Akbelen Ormanı’nı korumak için verilen mücadele sürüyor.

Ormanda kömür madeni işletilmesinin Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’ye tahsisinin iptali için İkizköylülerin açtığı dava sonrasında Muğla 1. İdare Mahkemesi, üçüncü bilirkişi raporunu açıkladı. Akbelen Ormanı için hazırlanan raporda, ormanın kömür madenciliğine açılabileceğine uygun olduğu iddia edildi.

İkizköy Çevre Komitesi, raporuna itiraz etti. Komite, heyette yer alan 6 bilirkişi hakkında 'görevi kötüye kullanma' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu ve bu bilirkişilerin raporunun karara esas alınamayacağı için yeni bir bilirkişi heyeti ile yeniden keşif talep etti.

İkizköy Çevre Komitesi, bilirkişi raporuna yaptığı itirazda, sundukları uzman görüşlerinin bilirkişiler tarafından dikkate alınmadığını, raporun bilimsellikten uzak olduğunu belirterek şu noktalara dikkat çekti:

"Muğla Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 24 Haziran 2022 tarihli yazısının İnceleme Raporu, tüm eksikliklerine rağmen 56 adet zeytinli tarla olduğunu tespit etmiştir. Dava konusu işlemin uygulanacağı alanda zeytinliklerin olduğu tartışmasız ortadadır, bu da tek başına işlemin hukuka aykırı olduğunu göstermeye yetmektedir. Buna karşılık bilirkişi raporunda tarımsal çevre ve ziraat mühendisliği açısından yapılan değerlendirmelerde; ‘Bölgedeki zeytin ağaçlarının çoğunun 70’li yıllarda verilen maden ruhsatlarından sonra dikildiğinden korunması gerekmez’ denebilmiş, bilimsel dürüstlükten uzaklaşılmış, zeytinciliği koruyan kanunun arkasından dolanmaya çabalanmıştır.

"BU RAPOR, BİR ÖNCEKİ BİLİRKİŞİ RAPORUYLA TABAN TABANA ZIT"

Orman Mühendisliği açısından maalesef bilirkişi raporunda, Akbelen Ormanının bir ‘odun ormanı’ olduğu belirtilerek ormana bakış açısının sadece maddi olduğu kabul edilmiştir. Oysa orman, içerisindeki zengin canlı varlığıyla, yaydığı oksijenle, oluşturduğu yeraltı barajı ile çok önemli bir ekosistemdir ve yeniden oluşması, aynı sayıda veya daha fazla ağaç dikilmesiyle hemen oluşmamaktadır.

Biyolojik çeşitlilik açısından bu rapor, bir önceki bilirkişi raporuyla taban tabana zıttır. Alanda bulunan endemik bitki ve küresel ölçekte tehlike altında olan bitkiler daha önce şirket tarafından hazırlatılan raporda da yer almış olsa da bilirkişi ‘Dava konusu orman alanının ve yakın çevresi yasal olarak herhangi bir koruma statüsüne sahip değildir’ demiştir. Önceki bilirkişi raporunda ise ‘Alanda yürütülecek maden faaliyeti sonucunda şüphesiz ki söz konusu orman ve içerisinde var olan ekosistem geri dönüşümü olmayacak şekilde ortadan kalkacaktır’ şeklinde çarpıcı bir değerlendirme yapılmıştır. Eldeki raporda tam olarak bunun aksi söylenmekte olduğu halde önceki raporu çürütecek hiçbir bilimsel değerlendirmeye yer verilmemiştir."

"ÇEVRESEL ETKİLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME YOK"

"Çevre Mühendisliği Bilim Dalı Değerlendirmesi başlıklı bölümü ise 184 sayfalık raporun sadece 2 sayfasını oluşturmaktadır. Bu iki sayfa içinde de Akbelen Ormanı'nın maden ocağına dönüşmesi halinde çevresel etkilerinin ne olacağına ilişkin hiçbir değerlendirme yoktur. Enerji̇ sistemleri̇ mühendisliği̇ açısından değerlendirilmesinin davamızla ne ilgisi olduğu tarafımızdan anlaşılamamıştır. Raporun bu bölümü, bilirkişi deliline başvurmanın amacı ile bağdaşmamaktadır. Dava konusu uyuşmazlıkla alakası olmayan hazır bilgiler kes-yapıştır yöntemiyle rapora dönüştürülmüştür."

"AKBELEN ORMANINI VERMEYECEĞİZ"

İkizköy Çevre Komitesi son olarak şunları söyledi: "Akbelen Ormanını korumak için 495 gündür tuttuğumuz nöbetteki gücümüzü haklılığımizdan alıyoruz. Herhangi bir bilimsel anlayış ve yaklaşımdan uzak hazırlanan bilirkişi raporunu hazırlayan kişilerle ilgili delilleri, verileri çarpıtarak ve gizleyerek, somut gerçekliğe aykırı bilirkişi raporu düzenleyerek, bilirkişilik görevini kötüye kullandıklarından suç duyurusunda bulunduk. Kömür madeninin ve santralin yıkıcı etkilerini yıllardır iliklerimize kadar yaşayan biz İkizköylüler, haklı davamızdan ve mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Yaşam alanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz, Akbelen Ormanını vermeyeceğiz."