Mezeköy’de jeotermal faaliyet için verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararına karşı açılan davada bilirkişi raporu açıklandı. Raporda, proje dosyasının yeterli olduğuna karar verildi. Rapora bölge halkı tepki gösterdi.

Bilirkişiler de şirketten yana
Bölge halkının direnişi mayıs ayından bu yana sürüyor. (Fotoğraf: BirGün)

Aycan KARADAĞ

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Mezeköy Mahallesi’nde yapılmak istenen jeotermal faaliyete karşı yurttaşların direnişi sürüyor. Efendi Jeotermal Tarım Oto Kiralama adlı şirketin acele kamulaştırma yapılan tarım arazileri üzerinde jeotermal kaynak arama sondajı projesi için verilen çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ kararına karşı açılan davada Aydın 2. İdare Daire Mahkemesi, bilirkişi raporunu açıklandı. Raporda, nihai proje tanıtım dosyasının yeterli olduğu belirtildi.

Biyolog Prof. Dr. Mehmet Özmerdivenli, tesisin ekolojik olarak önemli bir tahribata yol açmayacağı enerji üretiminin artırılmasına katkı sağlayacağını öne sürdü.

Jeoloji Mühendisi Doç. Dr.Mehmet Özçelik ise açılan sondaj kuyularının yüzey ve yeraltı sularını kirletme tehlikesi olmadığı iddia etti. Dosyada belirtilen önlemlerin alındığı ve denetlendiği taktirde jeolojik ve hidrojeolojik olarak olumsuz riskler taşımadığını belirtti.

ZEYTİNE DARBE

Mezeköylüler itirazlarında tarım ve zeytinliğe dikkat çekmişti. Ancak neredeyse tüm Aydın’ın çevresindeki tarım arazilerini yok eden JES faaliyetinin bu kez zarar vermeyeceği öne sürüldü. Ziraat Mühendisi Doç. Dr. Hasan Öz de raporda, “Zeytin ağaçlarının gelişimine zararı olmayacağı kanaatine varılmıştır” dedi.

Çevre Mühendisi Prof. Dr. İsmail Tosun da belirtilen önlemlerin alındığı taktirde projenin gerçekleşmesinden çevresel açıdan bir sakınca görmedi. Şehir Plancısı Prof. Dr. Ali Türk de plan hükümleri açısından bir sorun görmedi.

Davacılardan Ziraat Mühendisleri Odası’nın Aydın Şube Başkanı Dr. Zeki Oymak, rapora itiraz etti. Oymak, "Her bir bilirkişi, her bir jeotermal kuyunun birer atom bombası kadar ciddi tehlike yaratabileceğini bildikleri halde, görmezden gelmişlerdir. Hiçbiri, bir tane jeotermal kuyunun kontrolden çıkması durumunda binlerce dekar alanda yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının yüzlerce, belki de binlerce yıl sürecek kirliliklere sebep olabileceği gerçeğini söyleme cesareti gösterememiştir" diye konuştu.

Oymak şunları dile getirdi: "Mahkemeden, bilirkişi raporunun aksine, yürütmenin durdurulmasına ve devamında kararın iptali yönünde karar vermesini talep ediyoruz. Rapora itirazımız zamanı içinde mutlaka yapılacaktır."

***

NE OLMUŞTU?

Resmi Gazete’de 19 Nisan tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Mezeköy ve Uzundere mahallelerinde acele kamulaştırma yapıldı. Efendi Jeotermal Tarım Oto Kiralama şirketi jeotermal kaynak arama sondajı faaliyeti için kamulaştırma yapılmadan önce başvurdu ve proje için ‘ÇED gerekli değil’ kararı verildi. Çevre Düzeni Planlarında ‘tarım arazisi’ olarak nitelenen bölgede verilen jeotermal faaliyet ve acele kamulaştırılması kararlarına karşı bölgede yaşayan yurttaşlar iki ayrı dava açtı. Acele kamulaştırma kararı için Danıştay’a açılan dava ise sürüyor.