Bolu Okul Yemeği Koalisyonu: Her 5 öğrenciden 1’i aç
Fotoğraf: BirGün

Haber Merkezi

Sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve baroların okullarda öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesine yönelik çağrıları devam ediyor. Eğitim Sen, Bolu Barosu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Tabipleri Birliği, Öğretim Elemanları Derneği, Veli Der Girişimi ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden oluşan Bolu Okul Yemeği Koalisyonu’nu ücretsiz okul yemeği çağrısı yaptı.

Düzenlenen ortak açıklamada çocukların temel hakkı olan sağlıklı beslenmenin başta siyasi iktidar olmak üzere ilgili kamu kurumlarının sorumluluğu altında olduğuna dikkat çekildi. Okul yemeği programlarının kamu gündeminin dışında bırakıldığı ifade edilen açıklamada, “Ücretsiz okul yemeği; artan yoksulluk ve yaşanan deprem felaketiyle birlikte ülkemizin en acil gündemlerinden biri haline gelmiştir. Okul yemeği uygulamasının genişleyerek süreceği açıklamalarına rağmen gerekli adımlar atılmamış; verilen sözler tutulmamıştır” denildi.

Açıklamada son olarak şu ifadelere yer verildi:

“PISA’nın anketi, ülkemizde en az 5 öğrenciden birinin haftada en az bir kere parası olmadığı için yemek yiyemediğini ortaya çıkardı. MEB’in örgün eğitim verileri bile okul terklerinin ülke tarihinde görülmemiş boyutlara ulaştığını göstermektedir. Okul terklerinin bu maddi yoksulluktan kaynaklandığı açıktır, diğer bir deyişle neden yoksulluk sonuç okul terkidir. Başta siyasi iktidar olmak üzere tüm bileşenler, yetersiz beslenme ile mücadelede sorumluluk almalı ve devlet okullarında ücretsiz beslenme birincil öncelikli mesele olarak görülmelidir. Bugüne kadar yapılan çağrılar maalesef siyasi iktidar ile MEB tarafından duyulmamakta ve bakanlık çeşitli mazeretlerle bu görevi yerine getirmemekte kararlı olduğunu göstermektedir.  Gelinen noktada kentlerdeki ekonomik, sosyal, kültürel sorunların çözümünde anahtar konumdaki yerel yönetimlere de görev düşmektedir.”