Akademisyenler kültürel, sanatsal ve ekonomik birer faaliyet alanı olarak 4 film festivalini inceleyecek. Projenin yürütücüsü Doç. Dr. Hakan Erkılıç, bu alanda Türkiye’de yeterince çalışılma yapılmadığını vurguladı.

Bu kez elekten onlar geçecek

Abidin Yağmur

Film festivalleri ülkemizde sinema sektörünün bileşenleri olan oyuncular açısından da izleyiciler açısından da önemli yee sahip. Oyuncular, yönetmenler festivallerde ödül almak istiyor, izleyiciler festivallerde ödül alan filmlere öncelik veriyor. Peki, Türkiye’nin en köklü, tanınmış 4 film festivalinin Türk sinemasına, düzenlendikleri kentin kültürüne, ekonomisine nasıl bir etkisi var? Farklı üniversitelerden bilim insanları 4 büyük festival olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, Adana Altın Koza Film Festivali, İstanbul Film Festivali ve Ankara Film Festivali’ni ayrıntılarıyla inceleyerek bu sorulara yanıt arayacak.

Bir yandan araştırmalar sürerken bir yandan da festivallerle eş zamanlı olarak tematik sempozyumlar yapılacak. “Türkiye’de Film Festivalleri: Yapısı, Ekonomisi, İşleyişi, Seyirci Profili” projesinde araştırmacı olarak Prof. Dr. Senem A. Duruel Erkılıç (Mersin Üniversitesi), Prof. Dr. Emine Uçar İlbuğa (Akdeniz Üniversitesi), Doç. Dr. Serhat Sırrı Serter (Anadolu Üniversitesi), Doç. Dr. Ali Karadoğan (Munzur Üniversitesi), Doç.Dr. Aydın Çam (Çukurova Üniversitesi) yer alacak. TUBİTAK 1001 Projeleri kapsamında desteklenen projesinin yürütücüsü Mersin Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hakan Erkılıç olacak.

BirGün’e konuşan Erkılıç, “TUBİTAK 1001 kapsamında film festivallerini inceliyoruz. Festivallerin tarihsel gelişimi, kurumsal ve ekonomik yapıları, programları, yarışma ve jürileri, sektörle iş birliği, ulusal sinemaya katkıları, kente katkıları, seyirci profillerini araştırmayı planlıyoruz. Proje üç yıl sürecek. Proje sonunda dört festivalin monografilerini çıkarmış olacağız” diye konuştu. Film festivallerinin kültürel, sanatsal ve ekonomik birer faaliyet alanı olduğuna işaret eden Erkılıç, festivallerin filmlerin ve yeni yönetmenlerin ulusal ve küresel bağlamda tanınmasının sağladığını, kent ve ülke kültürüne, ekonomisine katkılar sağladığını ancak bu alanın Türkiye’de yeterince çalışılmadığını vurguladı. Proje yürütücüsü, “Birbirinden farklı özellikler gösteren ve büyüklük açısından ön planda olan 4 büyük film festivalinin bütüncül olarak incelenmesiyle alandaki boşluk doldurulmuş olacak” ifadelerini kullandı. Erkılıç, projenin önemli bilimsel katkılarından birinin de festivallerin ulusal sinemanın gelişimindeki rollerini ortaya çıkarmak olacağını belirtti.

Erkılıç, proje kapsamında Film Festivalleri Sempozyumu düzenlediklerini de söyledi. Film Festivali Sempozyumu, her yıl Türkiye’deki bir başka festivalde dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek. Film Festivali Sempozyumu’nun ilki, 10-11 Kasım tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek.