İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grubu’nun Buca Cezaevi’nin yıkılmasıyla boşalan araziyi yapılaşmaya açacak planlara itirazını kabul etti.

Buca Cezaevi arazisini yapılaşmaya açacak planlara itiraz, kabul edildi

Aycan KARADAĞ 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Buca Cezaevi arazisini yapılaşmaya açacak bir düzenlemeye gitmesine karşı itirazlar sonuç verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grubu Meclis tarafından planların iptali istemiyle dava açarken İzmir 4. İdare Mahkemesi ‘yürütmeyi durdurma’ talebini reddetti. Karara itiraz eden CHP Grubu, İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi başvuruyu değerlendirerek karar verdi. Alanda inceleme yapılması istenen kararda, yürütmeyi durdurma talebinin reddi kararını da hukuka aykırı olduğu belirtildi. 

KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILACAK 

Kararda, "Buca Cezaevi alanında yürütmenin durdurulması isteminin keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra karara bağlanmasına karar verildiği görülmektedir. Davadaki yürütmenin durdurulması isteminin karara bağlanması gerekirken, bu usulde bir inceleme yapılmadan yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmesinde hukuki isabet görülmemiştir. Diğer taraftan, dava konusu plan değişikliklerine dayanılarak uygulamaya geçilmesi halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğabileceği tabiidir" denildi. 

"RANTA TESLİM EDİLMEYECEK"

İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın yaptığı açıklamada, "Buca cezaevi arazisi hakkında yapılan bakanlık planının iptali istemiyle açtığımız davada yürütmenin durdurulması talebimiz reddedilmişti. Bu ret kararına karşı İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz ettik. Bölge İdare Mahkemesi itirazımızı kabul etti. Yerinde keşif yapıldıktan sonra karar verilecek. Buca cezaevi arazisi halkındır ve tümüyle yeşil alan olacaktır. Halkın yeşil alan olmasını istediği yerin ranta ve betona teslim edilmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. 

BUCA CEZAEVİNİN YIKILMASI SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

Buca Cezaevi 30 Ekim İzmir Depremi’nin ardından tahliye edilerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yıkıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planlarının alanda yapılaşmanın önünü açması üzerine 28 Kasım 2022 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP’li meclis üyeleri planların iptaline yönelik dava açarak karar için yürütmeyi durdurma talep etti. İzmir 4. İdare Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, ‘yürütmeyi durdurma’ talebini reddetti. CHP Grubu ise kararı İzmir Bölge İdari Mahkemesi’ne taşıdı.