TÜİK verilerine göre cezaevlerinde 266 bin kişi var. CİSST’ten Korkut, “80 bin kişi Covid-19 izninde, infaz yasasıyla sağlanan düşüş ortadan kalkmış” dedi.

Burdur nüfusu kadar mahkûm

HABER MERKEZİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ait ‘Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri’ni açıkladı. İstatistiklere göre ceza infaz kurumunda 31 Aralık 2020’deki kişi sayısı, 266 bin 831 oldu.

Ceza infaz kurumuna yalnızca 2020 yılında 258 bin 401 hükümlü girdi, 361 bin 870 hükümlü ise çıkış yaptı. Verilere göre cezaevlerindeki nüfusun yüzde 84,3’ü hükümlüler, yüzde 15,7’si ise tutuklulardan oluşuyor. Bu kişilerin yüzde 96’sı erkek, yüzde 4’ü ise kadın. Cezaevine çocuk yaşta hükümlü olarak girenlerin sayısı 1283 oldu. Her yüz bin kişiden 319’u ise cezaevinde bulunuyor. 12 ve daha yukarı yaştaki her yüz bin kişiden 390’ı cezaevinde.

Cezaevlerine 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında giren hükümlülerin yüzde 15,7’si yaralama, yüzde 15,2’si hırsızlık, yüzde 5,9’u trafik suçları, yüzde 5,3’ü İcra İflas Kanunu’na muhalefet suçunu işledi. Eğitim durumuna göre bakıldığında son 4 yılda cezaevlerine giren üniversite mezunlarının oranında yüzde 150 artış yaşandı. 2016’da cezaevinde 8 bin 98 olan üniversite mezunlarının sayısı 2020’de 20 bin 333 oldu.

GÖRÜNENDEN FAZLA

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) Savunuculuk Koordinatörü Sosyolog Berivan Korkut, TÜİK verilerinin tutukluları dışarıda bıraktığını söyledi. Korkut, “Temel olarak hükümlü sayısı üzerinden inceleme yapabiliyoruz” dedi. Cezaevlerinin nüfusunda 2011’den bu yana artış olduğunu aktaran Korkut, “Her yıl daha fazla insan hapishaneyle tanışıyor. 2019’da 291 bin, 2020’de 266 bin olduğu söyleniyor. 2020’de pandemiden ötürü hapishane nüfusunu azaltmak için infaz yasası çıkarıldı. İnfaz düzenlemesi kapsamında kaç mahpus bırakıldığının cevabı verilmedi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün (CTE)son istatistiğine baktığımızda 292 bin mahpus bulunmakta. İnfaz yasasıyla yaşanan düşüş ortadan kalkmış. Açık cezaevinde olan yaklaşık 80 bin hükümlü Covid-19 izninde” diye konuştu.

Yatak ve mahkûm sayısı karşılaştırıldığında yaklaşık 20 bin kişinin yatağının olmadığını belirten Korkut, şu ifdeleri kullandı: “Suç tipleriyle ilgili ayrıntılı veriler var. Ama devletin ‘terörist’ diye nitelendirdiği siyasi mahpuslara ilişkin veri yok. Onları ‘diğer’ diye bir veriye koymuşlar. İstatistiklerden siyasi mahpus sayısını öğrenmemiz mümkün değil. Diğer başlığının altında 43 bin diye bir sayısı var. Siyasi mahpus sayısını vermemek için böyle bir yöntem kullandıklarını var sayıyoruz. Türkiye’de yüzde 96,4’ünü erkekler oluşturduklarını görüyoruz. İkili cinsiyetten geri kalanı kadın olarak tanımlanıyor. LGBTİ+ mahpusların ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığını görüyoruz.”

TÜİK’İN VERİLERİ EKSİK

Korkut, sözlerini şöyle tamamladı: “Giriş kaydında 258 bin mahpusun olduğu belirtilirken 361 bin mahpusun çıkış yaptığı söyleniyor ama bunu değerlendirecek yeterli ayrıntı yok. Anlaşılır bir veriye dönüştürseydi, bir yıl içinde hapishaneyle tanışan insan sayısı hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olurduk. TÜİK bazı kritik noktalarda karşılaştırılabilir veri vermemiş. Bunun bilimsel bir karşılığı yok, çünkü elimizde belli bir sayı yok.”

burdur-nufusu-kadar-mahkum-939320-1.