Genel Sağlık Sigortası (GSS) gelirlerinin, sağlık harcamaları için kullanılması gerektiği vurgulandı. Hekimler “GSS gelirleri, Tip 1 diyabetli çocukların tedavi süreçleri ile HPV aşısı gibi durumlarda kullanılmalı” dediler.

Bütçe açığa değil sağlık hizmetlerine ayrılmalı
Fotoğraf: Twitter/oncecocukkadin

Sibel BAHÇETEPE

TBMM’nde görüşmelere başlanan bütçe öncesi çağrı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e çağrı yapan hekimler, Genel Sağlık Sigortası (GSS) gelirlerinin, sağlık hizmetleri için kullanılması gerektiği vurgulandı. Hekimler, "Genel Sağlık Sigortası (GSS) gelirleri Sosyal Sigorta fon açıklarını kapatmak için değil, Tip 1 diyabetli çocukların şekerlerini ölçmek için parmakları delinmeden sensör cihazlarının alınması ve rahim ağzı kanserine karşı etkili koruma sağlayan HPV aşısının sağlanması için kullanılmalıdır" dediler.

"Genel Sağlık Sigortası gelirleri, sağlık hizmetleri için kullanılmalıdır” diyen Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, "Genel sağlık sigortası fon gelirleri, genel sağlık sigortası kapsamında sağlanan sağlık hizmetlerini karşılamak için yeterli gelmekte ve artmaktadır. Ancak GSS fon gelirleri kanun hükümlerine aykırı olarak sosyal sigorta fonu giderlerini/açıklarını kapatmak için kullanılmaktadır" dedi.

TEDAVİLERE AYRILMALI

Son günlerde gündeme gelen diyabetli çocukların sensör cihazlarının SGK geri ödeme kapsamına alınması gerektiğini kaydeden Demir ve Kılıç, özetle şunları söyledi: “Ülkemizde 25 bin dolayında tip 1 diyabetli çocuk yaşamakta ve her yıl 2 bin civarında çocuğa diyabet tanısı konmaktadır. Tip1 diyabetin tedavisinde düzenli olarak insülin kullanılması gerekmektedir. Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde kandaki glikoz ölçümü ve insülin iğnesi farklı yöntemlerle yapılabilmektedir. Bunun için geliştirilen sensörler ve insülin pompaları bulunmaktadır. Hastalar bu sayede gün içerisinde defalarca kan alarak kandaki glikozu ölçmek ve ona göre insülin yapmaktan kurtulmaktadır. Başta çocuklar olmak üzere, Tip 1 diyabet hastalarının kan şekerini düzenli ölçen sensör ve kandaki duruma göre insülin veren pompa maliyetinin ödemelerinin SGK geri ödeme kapsamına alınması sosyal devlet olmanın sorumluluklarındandır. GSS fon gelirleri, açıkları kapatmak için değil Tip 1 diyabetli çocukların şekerlerini ölçmek için parmakları delinmeden sensör cihazlarının alınması için kullanılmalıdır. "

butce-aciga-degil-saglik-hizmetlerine-ayrilmali-1085924-1.

AŞI ÜCRETSİZ OLMALI

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala ise HPV aşısına dikkat çekerek “2023 yılı bütçesinin konuşulmaya başlandığı bugünlerde, Human Papillom Virus (HPV) aşısının aşı programına alınması sağlanmalıdır” dedi. Pala, aşı için Sağlık Bakanlığı veya GSS kaynaklarının kullanılabileceğini kaydederek "Sağlık Bakanlığı bütçesinden şehir hastanelerine ayrılan yüzde 16’lık payın çok küçük bir bölümüyle ülkemizde HPV aşısının ücretsiz yapılmak üzere aşı programına alınması mümkündür. GSS gelirleri sosyal sigorta fon açıklarını kapatmak için değil, HPV aşısının sağlanması için kullanılabilir. Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü yeniden açılarak ve desteklenerek tüm aşıların ülkemizde kamu tarafından üretilmesi sağlanmalıdır. HPV aşısının erişilebilirliği için aşı programına konulmasına ihtiyaç var. Bunu yapmamak, rahim ağzı kanseri riski altında olabilecek kadın nesline yapılan bir adaletsizliktir" değerlendirmesini yaptı.