Cengiz Holding’in Kazdağları’nda hayata geçirmek istediği maden projesi için yeniden ‘ÇED olumlu’ karar verilmesi sonrası yurttaşlar harekete geçti. Kararın iptali için dava açan yurttaşlar,  “İkinci davamızı da kazanacağız. Cengiz’i Kazdağları'na sokmayacağız” diyerek projeye tepki gösterdi.

Cengiz’in Kazdağları’nı talan projesine dava: Cengiz’i Kazdağları’na sokmayacağız!

Aycan KARADAĞ

Kazdağları son yıllarda maden tehdidi altında. 'Beşli çete' olarak bilinen Cengiz Holding’in iptal edilen maden projesi için yeniden ‘çevresel etki değerlendirme(ÇED) olumlu’ kararı verilmesine karşı yurttaşlar dava açtı.  Dört kurum, 91 yurttaş tarafından Çanakkale Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne dava dilekçesi verildi.

Dilekçede, “İklim değişikliği ile mücadele strateji ve eylem planlarına, yutak alanların korunmasına, sulak alanların korunmasına, tarımın, biyoçeşitliliğin korunmasına, halk sağlığının korunmasına yönelik Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ve ulusal mevzuata aykırı bir şekilde hareket ederek dava konusu ÇED Olumlu kararını vermiştir. Kararının iptaline ve ÇED izninin yürütmesinin durdurulmasını talep ederiz” denildi. 

ÇED RAPORU HATALI VE EKSİK

Dava dilekçesinde projeyle ilgili şu konulara dikkat çekildi:

>> ÇED alanının en önemli unsuru olan somut olmayan kültürel miras açısından değerlendirilmesi gerekirken ÇED raporunda bu konuya hiç değinilmemiş.

>> Biga Yarımadası “Kazdağları Doğal ve Kültürel Peysajı” olarak korunmak zorundadır. ÇED raporunda projenin bu miras üzerindeki etkileri hiçbir biçimde değerlendirilmemiş, zarar görmemesi için alınacak önlemler belirlenmemiştir.

>> Madencilik faaliyetinin ormanlara zararının az olduğu algısı yaratılmak istenmektedir. Çanakkale Diyarbakır’dan sonra orman varlığının en fazla azaldığı ikinci ildir. Ormanların üretmiş olduğu ekosistem ürün ve hizmetlerinin göz ardı edildiği vurgusu da revize ÇED raporunda cevaplandırılmamıştır.

>> İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden kurum görüşünün alınmadığı tespit edilmiştir. ÇED raporunu hatalı ve eksik kılmaktadır. ÇED alanlarında güncel ve yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri kullanılarak detaylı bir arazi kullanım/örtü haritalama çalışmasının yapılmasının gerektiği ortadadır. Bu durum ciddi bir eksikliktir ve bu nedenle hem ÇED alanında hem de projenin etki alanında kanunlar nezdinde korunması gereken tarım arazilerinin bulunup bulunmadığı belirlenememiştir. 

>> Projenin gerçekleşmesi durumunda Türkiye’nin taraf olduğu doğa koruma sözleşmelerine aykırı hareket etmesine de sebep olacaktır. Ekosistem bütünlüğünün korunması, türlerin yaşam alanlarının yok olmaması, iklim değişikliği ile mücadelede güç kaybetmemek ve doğa koruma sözleşmelerine aykırı hareket etmemek adına projenin yapılmaması gerekmektedir.
>> Faaliyet Hacıbekirler ve Muratlar köylerine su temin eden kaynakları etkileyecektir.

İKİNCİ DAVAMIZI DA KAZANACAĞIZ

Yurttaşlar sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Cengiz Holding Kazdağları'nda bakır madeni için diretiyor! İptal edilen projeye ÇED Olumlu kararı verildi.  Bunu da ilk karar gibi durduracağız. İkinci davamızı da kazanacağız. Cengiz’i Kazdağları'na sokmayacağız” denildi. 

NE OLMUŞTU? 

Çanakkale'ye bağlı Hacıbekirler ve Muratlar köyleri yakınlarında Cengiz Holding’e bağlı Truva Bakır Maden İşletmeleri şirketi, ‘Halilağa Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi’ projesi için geçtiğimiz yıl başvuru yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise projeye 26 Temmuz tarihinde ‘ÇED Olumlu’ kararı  verdi. Bölge halkının açtığı dava sonrasında 6 Aralık tarihinde Çanakkale 1. İdare Mahkemesi kararı iptal etti. Şirket ise proje için yeniden başvurdu. Bakanlık ise iptal edilen proje için 14 Mart tarihinde yeniden ‘ÇED olumlu’ kararı verdi.