2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Detaylı Sonuçları
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Detaylı Sonuçları

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, peyzaj mimarı ve iç mimarlar Devlet Memurları Kanunu'nun teknik hizmetler sınıfına dahil edilecek.

Abone Olgoogle-news
Çevre Kanunu, Genel Kurul'da yasalaştı
Fotoğraf: ANKA

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, peyzaj mimarı ve iç mimarlar Devlet Memurları Kanunu'nun teknik hizmetler sınıfına dahil edilecek.

Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurul’da kabul edildi ve yasalaştı.

Yasaya göre; gemilerden kaynaklanan yasa dışı boşaltımlarda, 100 bin gross tondan büyük tanker, gemi ve diğer deniz araçları için idari para cezası miktarı 100 bin gross ton esas alınarak hesaplanacak. 5 bin gross tondan büyük gemilerin evsel atık sular ile katı atıklarından kaynaklanan kirliliklerde uygulanacak cezalarda ise kirliliğin niteliği ve kirli balast suları için uygulanan cezalar esas alınacak.

Kanunla, Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulacak. OSB'de sebze ve meyve üretiminin teşvik edilmesi ve ekosisteme zarar verilmeden var olan potansiyelin üretime kazandırılabilmesi için ileri teknoloji sera işletmeleri inşa edilecek.

İl özel idareleri ile il özel idarelerinin üyesi olduğu ve belediye üyesi bulunmayan mahalli idare birlikleri ve köyler için İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bağlı kuruluşları ile belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkili olacak.

Kanunla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 ay içinde 20 kişiyi geçmeyecek şekilde “İklim Değişikliği Uzmanı” kadrosuna, merkez teşkilatında yer alan kadrolar ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlikleri aynı veya benzer nitelik arz eden merkez teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan ve yeterliğe hak kazananlardan başvuruları arasında atama yapılabilecek.

Peyzaj mimarı ile iç mimar kadro unvanlarının ek göstergeleri, emsali personellerin seviyesine getirilecek.

Kahramanmaraş'taki Erkenez OSB, Aksu OSB ve Türkoğlu-2 OSB'lerin sınırları değiştirilecek. Bu OSB'lerin iş ve işlemleri, mezkur kanun hükümlerine göre yapılacak.

(ANKA)