Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek olan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Aile ve Gençlik Fonu kurulmasını öngören teklifi eleştiren CHP'li Pala, söz konusu teklifle kurulacak olan fona tepki gösterdi. Teklifin amacının, zaten ilgili Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğunda olduğuna vurgu yapan Pala, "Bakanlık hangi ihtiyacı karşılamıyor da siz yerine yeni bir fon oluşturuyorsunuz?" diye sordu.

Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li Pala: Aile ve gençlik, Bakanlık yerine "fon"a emanet!
Fotoğraf: AA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, 2/1735 esas sayılı, "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi"ni görüşerek Meclis Genel Kurulu’na sevk etti.

"Aile kurumunun güçlendirilmesi ile gelecek nesillerin sağlıklı aile ortamında hayata hazırlanması ve toplum refahının devamının sağlanması” amaçlarının yer aldığı teklife göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Aile ve Gençlik Fonu kurulacak, Fon’un çalışma usul ve esaslarını, Cumhurbaşkanı’nın belirleyeceği özel bir yapı kurulacak.

PROJELERE BEŞ BAKANLIK KARAR VERECEK 

Teklif ile fondan kaynak aktarımı yapılacak projelere, Hazine ve Maliye, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılarından oluşturulacak bir kurul tarafından karar verilmesi öngörülüyor.

Söz konusu teklife tepki gösteren CHP Bursa Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Kayıhan Pala, gelen teklifin gerekçesinde yer alan “hali hazırda yürütülen destek programlarının etkililiğinin artırılması, hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması ile aile kurumunun güçlendirilmesine katkı sağlanması” amacının, zaten ilgili Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğunda olması sebebiyle, kurulacak fonun işlevini eleştirdi.

"BAKANLIK HANGİ İHTİYACI KARŞILAMIYOR DA FON OLUŞTURUYORSUNUZ?"

Pala, özetle şunları söyledi: 

"… Bu fonun teklif edilmesi aşamasındaki gerekçelere baktığımızda, bu gerekçelerin aslında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının görev tanımı içerisinde yer aldığını görüyoruz. Bakanlık, bakın, misyonunu nasıl tanımlıyor: Bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerin korunması, güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirmek ve uygulamak. Vizyonu da şöyle: Toplumun her bir ferdine ulaşarak etkin sosyal hizmet sunumuyla ülkemizin sosyal kalkınmasında öncü bir kurum olmak. Dolayısıyla böyle bir fonun kurulması için gerekçelere baktığımızda Bakanlığın kendisini tanımladığı gerekçelerle büyük ölçüde örtüştüğünü görüyoruz. O yüzden böyle bir fonun kurulmasına ilişkin gerekçelerin de mevcut Bakanlık yapısı nedeniyle boşa düştüğünü söylemek mümkün. Tabii, burada, çok net şu soruyu yanıtlamak lazım; Bakanlık hangi ihtiyacı karşılamıyor da siz yerine yeni bir fon oluşturuyorsunuz?"

"ORTA VADELİ PROGRAMLA ÇELİŞİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarla sahiplenerek kamuoyuyla paylaştığı 2024-2026 Orta Vadeli Program'a (OVP) dikkat çeken Pala, programda, "Kamu kesimi genel dengesinde yer alan fon ve döner sermayelerin harcama ilkeleri belirlenecek, bütçenin birlik ilkesinin uygulamasının güçlendirilmesine yönelik özel gelir, fon ve benzeri uygulamalar gözden geçirilecektir" denilmesine karşın bu teklif ile yeni bir fon kurulmasının yanlış olduğuna vurgu yaptı.

Pala, mali disiplini bozması ve kaynakların etkin kullanımı ilkesinden uzaklaşılması gibi nedenlerle müstakil bir fon kurulması yerine, ilgili Bakanlığa bütçe içerisinde bir fasıl açılarak söz konusu kaynağın eklenmesinde ısrarcı olduklarını söyledi.

"TEKLİF BİRÇOK KİŞİYİ BU KURUMDAN DIŞLIYOR"

Halk Sağlığı profesörü, Pala, teklifin, gençlerin ne geleceklerine umut ne de yaşadığı sorunlarına çare olabileceğini belirterek, teklifteki aile ile ilgili tanımların eksik olduğunu, kapsamın dar bir şekilde ele alınmasının dışlayıcı olduğunu ifade ederek şunları aktardı:

"Burada aile ve gençlik fonu kurulurken gençliğin tanımı, aile tanımı, gençliğin yaş sınırı, bu evliliklerin sağlam temeller üzerine kurulması gibi kavramların bazı boşluklarla karşımıza çıkarıldığını görüyoruz. Örnek vereyim: Aile yalnızca genç bireyler arasında evlilik bağına indirgenmiş görünüyor. Oysa dünyada çok yaygın olan, ülkemizde de özellikle son yıllarda giderek yaygınlaşmaya başlayan örneğin tek ebeveynli aileler var. Evlenmeyi tercih etmeyen, yalnız başlarına ya da aileleriyle birlikte yaşayan gençler var. Dolayısıyla aile tanımını böylesine dar bir kavramla ele almak yerine ülkemizdeki yoksulluk ve yoksunluk sınırının yüzde 4o’ın üzerinde olduğunu göz önüne alarak, biraz daha kapsamlı bir değerlendirmeye ihtiyaç duyduğumuzu söylemek isterim. Bu kadar dar bir şekilde ele alınmış aile tanımı, aile kavramı içerisinde olması gereken kişileri, bireyleri, çocukları dışlayıcı bir özellik taşıyor ve aile tanımıyla birlikte ele alarak aile tanımını sanki evlilik olmazsa aile olmaz gibi bir sınırlandırmayla karşımıza getiriyor. Oysa boşanmış aileler var örneğin. Dolayısıyla gençlerin bir birey olduğunu, kendi öz iradelerini kullanarak hayatlarını nasıl geçireceklerine karar verebileceklerini göz önüne almalıyız. Onların otonomilerini yok saymamalıyız ve onları yalnızca aile kurumunun bir uzantısı biçiminde ele almamalıyız. Açıkçası, böyle bir kanun teklifinde "ev genci" kavramına atıfla, bu durumda olan gençlere katkıda bulunabilecek düzenlemeleri de içerecek bir yaklaşımın da olmasını önemsediğimizi söylemek isterim."