CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Resmî Gazete'de yayınlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nde yapılan değişikliği Meclis gündemine taşıdı. Pala, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, 'tıpta uzmanlık eğitiminde doktoralı öğretim üyelerinin neden dışlandığını' sordu.

Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li Pala: Tıpta uzmanlık eğitiminde doktoralı öğretim üyeleri neden dışlanıyor?
Fotoğraf: Pixabay

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, 3 Eylül 2022'de Resmî Gazete'de yayınlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, eğitici yetkisinden dışlanan doktora kökenli öğretim üyeleri için önerge verdi.

Pala, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlamasını istediği önergede, doktora kökenli bilim insanlarının, tıp fakültelerindeki öğrenci eğitimindeki rollerinin yanı sıra eğitim ve araştırma alanlarındaki yetkinliklerine karşın, tıpta uzmanlık eğitiminde yer almalarının neden istenmediğini sordu.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Pala, doktoralı öğretim üyelerini eğitici olmaktan çıkaran düzenlenmenin amacını ve söz konusu ayrımın nedenini sorarak şunları aktardı:

"Doktora, bir öğrencinin alabileceği mümkün olan en yüksek akademik derecedir. Doktora, öğrencinin dereceyi alırken kazandığı engin bilgiyi ifade eden 'Felsefe Doktoru' (Doctor of Philosophy, PhD) anlamına gelir. Felsefe Doktoru kavramı, felsefe alanını veya akademik disiplinini ifade etmez, daha geniş bir anlamda kullanılır, söz konusu bilim alanında yetkinliği ifade eder. Durum böyle olmasına rağmen, yönetmelikle yapılan bu ayrım, tıpta uzmanlık öğrencilerinin, doktoralı öğretim üyelerinin bilgi, beceri ve deneyimlerinden yararlanmalarını da engellemektedir. Sağlık Bakanlığı’nın özellikle eğitim ve araştırma alanlarında doktoralı öğretim üyelerine eğitici yetkisi vermesi, tıpta uzmanlık eğitiminin kalitesini artıracaktır."

YENİ YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği' 3 Eylül 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre, Tıpta Uzmanlık Kurulu oluşturulacak. Kurul, Bakan Yardımcısı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü ile Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü veya görevlendireceği hukuk müşaviri olmak üzere 3, 1'i diş tabibi olmak üzere eğitim hastanelerinden Bakan'ın seçeceği 5, 5 tıp fakültesinden ve 1 diş hekimliği fakültesinden YÖK'ün seçeceği birer, Türk Tabipleri Birliğinin seçeceği 1, Türk Diş Hekimleri Birliğinin seçeceği 1 üyeden oluşacak.

Kurulun asil üye sayısı kadar yedek üye de belirlenecek. Kurula seçilecek asıl ve yedek üyelerin uzman olmaları ve en az 3 yıllık eğitim görevlisi ya da profesör unvanına sahip bulunmaları şartı aranacak. Üyelerin görev süreleri 2 yıl ile sınırlı olacak ancak süresi biten üyeler yeniden üye seçilebilecek. Kurul, Bakan Yardımcısının daveti üzerine yılda en az 2 kez toplanacak; üyelerden en az 5'inin teklifi ile de olağanüstü toplanabilecek. Kurul, en az 9 üyenin katılımı ile toplanabilecek ve oy çokluğu ile karar alınacak. Oylamalarda çekimser oy kullanılamayacak.