Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptal istemini reddetmesine tepki gösteren CHP'li Gamze Taşcıer, "Ne İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını ne de bu ferman düzenini tanıyoruz. Danıştay'ın bu kararı yok hükmündedir ve hukuken geçersizdir çünkü biz hukuktan ve Anayasa'dan yanayız" ifadelerini kullandı.

CHP'li Taşcıer: Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararı yok hükmündedir

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin kararının kendileri açısından yok hükmünde olduğunu belirterek, "CHP iktidarında İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız" dedi.

Taşcıer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Anayasa'dan ve hukuk kimliğinden hızla uzaklaştığını belirtti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili bugüne dek hazırlanmış en kapsamlı ve bağlayıcı uluslararası anlaşmadan keyfi olarak çekilme kararı almasının ve Danıştay'ın bu kararı iptal istemini reddetmesinin Türkiye'nin "tek adam" devletine dönüştüğünün ispatı olduğunu kaydeden Taşcıer, "Danıştay'ın verdiği bu karar, güçler ayrılığı ilkesinin, yürütmenin yanında yargı tarafından da tanımadığının açık bir delilidir" diye konuştu.

Taşcıer, TBMM'nin onayı olmadan verilen bu kararın hukuk devletinin en temel ilkelerinden biri olan yetkide ve usulde paralellik ikisinin de yok sayılması anlamına geldiğini vurguladı.

Bu kararda imzası olan hakimlerin kendi meşruiyetini oyladığını, ve bu oylama sonucunda da birer emir eri olduklarını ispat ettiklerini kaydeden Taşcıer, şöyle konuştu:

"Bugün hem hukuk hem de demokrasi adına derin bir krizle karşı karşıyayız. Milletin seçilmiş vekillerinin kararını hükümsüz kılan, Yüce Meclisin iradesini çiğneyen böyle bir vaziyeti kabul etmek mümkün değil. Ne İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını ne de bu ferman düzenini tanıyoruz. Danıştay'ın bu kararı yok hükmündedir ve hukuken geçersizdir çünkü biz hukuktan ve Anayasa'dan yanayız. CHP iktidarının ilk gününde bu hukuksuzluğu ortadan kaldıracak, İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız ve daha da önemlisi hükümlerini amasız, fakatsız uygulayacağız."