CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, İstanbul Finans Merkezi'nin kurulmasına ilişkin yasa teklifine yönelik TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak iktidara seslendi. Zeybek, kamu bankalarının genel merkezlerinin İstanbul'a taşınmasına değinerek "Finans merkezi binayla olmaz, yeni kurumlarla oluşturan bir büyük yönetim anlayışı değişikliğine ihtiyaç vardır." ifadelerini kullandı.

CHP'li Zeybek: Finans merkezi binayla olmaz, yönetim değişikliğine ihtiyaç var

CHP İstanbul Milletvekili Gökan ZEYBEK, İstanbul Finans Merkezi’nin (IFM) kurulmasına ilişkin yasa teklifi üzerinde CHP Grubu adına TBMM Genel Kurulu’nda açıklama yaptı.

İktidara seslenen Zeybek, 1980 yılında dünyanın en önemli finans merkezi olan Londra'da bugünün İstanbul Finans Merkezi’ne benzer bir yapı oluşturulduğunu aktararak iki yapı ve iki dönem arasındaki farkı "1980 yılında dünyanın en önemli finans merkezi olan Londra'da bugünün İstanbul Finans Merkezi’ne benzer bir yapı oluşturulduğunu görüyoruz ancak bunun bir sebebi var. O dönem Londra’da bütün yapı blokları, bankalar, aracı kurumlar, SPK şirketleri, borsa şirketleri aynı mekan içerisinde toplanıyordu çünkü o dönemde internet olmadığı için bankalar arasındaki evrakların insanlar aracılığıyla transfer edilmesi şarttı. Bunun için de en uygun strateji kurumların birbirleri ile çok kısa mesafeler arasında konumlanmasıydı. Yani 1980'lerde aynı mekân içinde, aynı yapı adasında bulunma anlayışının, 2022’lere gelindiğinde bulutlar üzerinden iletişimin sağlandığını düşünürsek anlamını tamamen yitirmiş durumda olduğunu görüyoruz." ifadeleriyle anlattı.

İstanbul'un finans merkezi haline gelmesi için önerilerini 9 maddeyle sıralayan Zeybek, "Öncelikle AKP’siz bir geleceğe ihtiyaç vardır. Kısacası; AKP gidince İstanbul, Finans Merkezi olabilir." dedi.

‘Dünyanın Finans Merkezi İstanbul’ diyebilirsiniz ama olamazsınız” diyerek sözlerini sürdüren Zeynek, önerilerini şu şekilde sıraladı:

'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN GEREKLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE İHTİYAÇ VARDIR'

1. "Faiz neden, enflasyon sonuçtur." gibi çağ dışı bir anlayışın terk edilerek ihracat odaklı, teknoloji odaklı bir üretimin yeniden canlandırılmasına, politika faizi ile piyasa faizi arasındaki dengesizliğin ortadan kaldırılmasına, destek ve kredi paketleriyle istenilen sonuca ulaşamayacağını görerek nitelikli insanını, Türkiye'nin Batı'ya giden yetişmiş insanlarını tersine göçle yeniden ülkeye kazandıracak olan bir anlayışa ihtiyaç vardır.

2. Tek adama bağlı hükümet sisteminin baştan sona değişmesine, yeniden parlamenter demokrasinin egemen olmasına ihtiyaç vardır.

3. Yapısal dönüşümü sağlayarak denge ve denetim yanlışlarını ortadan kaldıracak bir ekonomik anlayışın mutlaka ortaya konmasına ihtiyaç vardır.

4. Saydam, hesap verebilir, liyakat sahibi, dünyayla entegre olmuş ve dünyada kendisine yeni bir yol arayan, yeni ekonomik kararları yeni kurullar ve yeni kurumlarla oluşturan bir büyük yönetim anlayışı değişikliğine ihtiyaç vardır.

5. Ham maddeyi olabildiğince üretebilecek, ham maddenin iz sürümünü, üretim süreçlerini ve tüketime kadar geçen süreçlerini ekonomik verilere uygun olarak yönetebilecek, yeşil bir büyümeye toplumun bütün bireylerini inandıracak, dijitalleşmeye açık bir yönetim anlayışına ihtiyaç vardır.

6. Cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına, İstanbul Sözleşmesi'nin gereklerinin yerine getirilmesine ihtiyaç vardır.

7. Yargının bağımsızlığının sağlanmasına, hukukun üstünlüğünün olmazsa olmaz şart olarak yerine getirilmesine ihtiyaç vardır.

8. Değişim, dönüşüm, cesaret hep birlikte ancak bütün toplumun ortak hayaller kurmasıyla gerçekleşebilir. Bunun için zihinsel dönüşüme, bunun için Trakya'sıyla, Anadolu'suyla bütün Türkiye'nin ortak bir geleceğe birlikte inanmasıyla, sürdürülebilir kalkınma için yeni bir yol haritasına, Anadolu'nun sesinin, Trakya'nın sesinin TBMM’de duyurulmasına ihtiyaç vardır.

9. Tek fikir, tek model, tek adamcılık yerine çoğulculuğu esas alan bir yönetim anlayışına, baştan sona eğitim reformuyla ülkeyi orta gelir tuzağından, ortalama eğitim tuzağından kurtaracak büyük bir eğitim hamlesine ihtiyaç vardır.

Bütün bunların gerçekleşmesi için öncelikle AKP’siz bir geleceğe ihtiyaç vardır. Kısacası; AKP gidince İstanbul, Finans Merkezi olabilir."