Yerel seçimlerin ardından siyasi partilerin oylara ilişkin itiraz sürerken Konya İl Seçim Kurulu, CHP Karapınar İlçe Başkanlığı'nın bazı sandıklara "geçerli ve geçersiz oylar yönünden ıslak imzalı tutanaklar ile birleştirme tutanakları arasında çelişkiler bulunması" nedeniyle yaptığı itirazı reddetti.

Kaynak: DHA
CHP'nin Karapınar seçimleri için yaptığı itiraz reddedildi

Konya İl Seçim Kurulu, CHP Karapınar İlçe Başkanlığı'nın bazı sandıklara yönelik yaptığı itirazı reddetti.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde; Karapınar Belediye Başkanlığı yarışında Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı İbrahim Önal, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 44, CHP adayı Gönül Karabacak 42,76 oy aldı.

CHP İlçe Başkanı İlter Çoraklı, Karapınar İlçe Seçim Kurulu'na belediye başkanlığı, meclisi üyeliği, büyükşehir belediye başkanlığı için bazı sandıklara itiraz etti.

İtirazın gerekçesinde, geçerli ve geçersiz oylar yönünden ıslak imzalı tutanaklar ile birleştirme tutanakları arasında çelişkiler bulunduğunu, zarflardan çift muhtarlık kağıdı çıkması nedeniyle sadece muhtarlık oylarının geçersiz sayılması gerekirken tüm oyların geçersiz sayıldığı, oy torbalarının İlçe Seçim Kurulu'na mühürsüz ve genelgelere aykırı şekilde getirildiği, sandık kurullarının sayım ve döküm çetelesini sandıklar açılmadan boş olarak imzaladıkları, oy çuvallarının taşınmasında usulsüzlükler yapıldığı ifade edildi.

CHP, İKİNCİ KEZ İTİRAZ ETTİ

İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin itirazını reddetti. Bunun üzerine İl Seçim Kurulu'na itiraz edildi. İtiraz dilekçesinde, 'Karapınar ilçesi 1075 no'lu oy torbasının sandık kurulu bulunmaksızın taşındığı, torbaların mühürlenmesinden sonra sandık kurulu başkanına eşlik etmesi için sandık kurulu üyelerinden seçim yapılmadığı, seçim torbalarının ilçe seçim kuruluna getirildiği 42 BLL 61 plakalı aracın AKP adayı olan şahsın hısımlık ilişkisinin bulunduğu şahsa ait olduğu, oy torbalarının mevzuata aykırı olarak taşındığı, torbaların aceleyle kimliği belirsiz kişilerce seçim kuruluna teslim edildiği, 1037, 1114, 1059, 1106, 1128, 1089, 1103, 1127 ve 1088 no'lu sandıklarda sayım ve tutanaklarda hatalar yapıldığı, bu hataların seçim sonuçlarını değiştirecek ağırlıkta olduğu' belirtildi.

"İTİRAZLARIN İÇERİKLERİNİN FARKLI OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR"

İl Seçim Kurulu da itirazı reddetti. Kararda, "Her ne kadar ilçe seçim kurulu kararına itiraz edilmişse de İl Seçim Kurulu'na sunulan itiraz dilekçesindeki 1037, 1059, 1106, 1128, 1103 ve 1127 no'lu sandıklara ilişkin itirazların, ilçe seçim kuruluna yapılan itiraz içerisinde yer almadığı, 1088, 1089 ve 1114 no'lu sandıklar yönünden hem ilçe hem de il seçim kuruluna itiraz dilekçesi sunulmuşsa da; bu sandıklar yönünden ilçe seçim kuruluna yapılan itirazlar ile il seçim kuruluna yapılan itirazların içeriklerinin farklı olduğu anlaşılmıştır. 298 sayılı Kanun'un yukarıda yazılı 128. ve 129. maddesinde seçim sonuçlarına itirazın şekli ve süresi açıklanmış olup, seçim sonuçları yönünden ilçe seçim kuruluna itiraz edilmeden, doğrudan il seçim kurulana itiraz edilmesi yasal olarak mümkün olmadığından, bu sandıkların tamamı yönünden itirazın reddine karar vermek gerekmiştir. İl seçim kurulu ve ilçe seçim kuruluna yapılan itirazların müşterek gerekçesi olan, oy torbalarının usulüne uygun taşınmadığı ve ilçe seçim kuruluna teslim edilmediği, yetkisiz kişiler tarafından ve şaibeli bir şekilde taşındığı iddiaları yönünden yapılan inceleme de itiraz edenlerin sunduğu, flash disk ve CD içerikleri ile resim ve diğer belgelerden, itiraz edenlerin İddialarını doğrulayacak yeterli kanaate ulaşılamadığından ve sunulan belge ve deliller 298 sayılı Kanun'un 112. maddesi gereğince iddiaların ispatı yönünden yeterli görülmediğinden bu yöndeki itirazların da reddine karar vermek gerekmiştir" denildi.