İkinci olağan genel kurulunu gerçekleştiren Çiftçi-Sen, 'Yerel Mücadele, Küresel Direniş!' sloganına uygun bir şekilde dünyadaki tüm küçük çiftçilerle ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak hareket edilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına devam edileceğinin mesajını verdi.

Kaynak: Haber Merkezi
Çiftçi-Sen ikinci olağan genel kurulunu yaptı

Çiftçiler Sendikası (Çiftçi-Sen) ikinci olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

24 Şubat’ta Çiftçi-Sen’in genel merkezinin bulunduğu İzmir’de Türkiye’nin faklı bölgelerinden gelen, küçük aile tarımı yapan çiftçiler buluştu. 

Genel Başkan Ali Bülent Erdem’in açılış konuşmasından ve divan seçiminden sonra çiftçiler tarafından tarım politikalarının, enerji politikalarının bitkisel üretimde ve üreticilerin yaşamlarında yarattığı olumsuz etkiler ve bu olumsuzluklara karşı yürütülen mücadele deneyimleri paylaşıldı ve olumsuzluklara karşı mücadelelerin nasıl büyütülebileceği tartışıldı.

Dünya’daki küçük çiftçilerin sorunlarının ortak olduğunu, başka ülkelerin çiftçilerini rakip olarak görmediklerini, onları uluslararası tekellere karşı mücadelede dostları olarak gördüklerini söylediler.

Çiftçi-Sen'den yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Emperyalizmin ve şirketlerin halkların kendi kültürüne uygun gıdayı üretme ve tüketmelerine engel oluşturacak politikaları dayatarak tarımsal üretimin ve gıdanın kontrolünü tamamen ele geçirmek istediği, küçük çiftçileri tamamen tasfiye etmeden de bunu başaramayacağı bu nedenle de tüm dünyada küçük çiftçileri/köylüleri üretim dışına atmaya dönük politikalar uyguladığı/uygulattığı, küresel olarak uygulanan bu politikaların küresel bir direnişle boşa çıkartılabileceği tartışıldı. Seçilecek yeni Yürütme Kurulu’na da bir kez daha 'Yerel Mücadele, Küresel Direniş!' sloganına uygun bir şekilde dünyadaki tüm küçük çiftçilerle/köylülerle ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak hareket etmesi için gerekli çalışmaları yapması sorumluluğunu yüklediler."