Datça Kaymakamlığı’nın 2 Nisan ile 2 Mayıs tarihleri arasında Datça’da basın açıklaması yapılmasını yasaklaması Meclis gündemine taşındı. CHP'li Gizem Özcan, "Anayasa ile koruma altına alınmış bir hakkın, Kaymakamlık tarafından 1 ay süre ile yasaklanması kabul edilemez" tepkisini gösterdi.

Datça’daki yasak Meclis gündemine taşındı

BİRGÜN EGE

Datça Kaymakamlığı 2 Nisan ile 2 Mayıs arasında bir ay süreyle Datça'nın bazı bölgelerinde basın açıklaması yapılmasını yasakladı. Yasağa gerekçe olarak ise, “Turizm potansiyelinin yüksek olması, ilçede görevli personel sayısının kısıtlı olması, yaz sezonunda tatil yapan vatandaşlarımızın huzurunun korunması” gösterildi. 

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan yasağı Meclis’e taşıyarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın cevaplaması için soru önergesi verdi.

Özcan, “Anayasamızda güvence altına alınan temel haklardan olan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı, ifade özgürlüğünün kolektif bir biçimde kullanılmasının ve bireylerin düşüncelerini aktarmasının en etkin aracı olduğu için, demokratik bir hukuk devletinde toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir unsurudur. Bu bağlamda, Anayasa'nın ‘Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı’ başlıklı 34. maddesine göre ‘Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir’. Dolayısıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak için yetkili makamlardan izin almak gerekmez. Anayasa ile koruma altına alınmış bir hakkın, Kaymakamlık tarafından 1 ay süre ile yasaklanması kabul edilemez” dedi. 

Özcan, Ali Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti:

“-Datça Kaymakamlığı’nın aldığı, Anayasa’nın 34. maddesine aykırı yasaklama kararını acilen kaldıracak mısınız? 

-Karar 13.03.2024 tarihinde alınmış iken, yasağın hemen 2024 Mahalli İdareler Seçimi sonrasında 02.04.2024 tarihinde başlamasının gerekçesi nedir? Bu kararın 2024 Mahalli İdareler Seçimi ile ilgisi var mıdır?

-Toplantı ve gösteri yürüyüşünün gerekçesi ne olursa olsun yasaklanması kabul edilemez. Güvenlik güçlerinin görevi, toplantı ve gösteri yürüyüşünü yapanların güvenliğini sağlamak ve toplantı ve gösteri yürüyüşünün barışçıl şekilde sonlanmasını sağlamaktır. Toplantı ve gösteri yürüyüşü esnasında güvenliği sağlayamayacak ölçüde personel kısıtı olmasının nedeni nedir? 

-Toplantı ve gösteri yürüyüşü olursa güvenliği sağlayamayız biçimindeki açıklamanın kendisi bir güvenlik zafiyeti değil midir?”