Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’ne adaylığını açıklayan Demokrat Çevre Mühendisleri tarafından yapılan açıklamada, "Demokrat Çevre mühendisleri; sömürüye karşı emeğin, dogmalara karşı bilimin, ekolojik yıkıma karşı doğanın, ranta karşı halkın yanında durmaktan gurur duymaktadır ve bu geleneği sürdürmekte kararlıdır" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi
Demokrat Çevre Mühendisleri, ÇMO Bursa'ya aday: "Ranta karşı halkın yanındayız"

Demokrat Çevre Mühendisleri, Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’ne adaylığını açıkladı. 13-14 Ocak 2024’te yapılacak olan oda seçimlerinde listelerinin renginin ‘mavi’ olduğunu duyurdu. 

Demokrat Çevre Mühendisleri tarafından yapılan açıklamada, “Mesleki hakların yönetmelikler ve kararnamelerle yok edilmesine karşı meslek örgütlülüğünden, rant projelerine karşı doğadan, kapitalist insan sömürüsüne karşı emekten yana tavır alan ve mücadele eden çevre mühendisleriyiz. Çalışmalarımıza ışık tutacak temel ilkelerimiz 3 başlık altında toplanmaktadır. Emek, bilim ve doğa. Bu ilkeler doğrultusunda bir araya gelen çevre mühendisleri olarak 13-14 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak TMMOB ÇMO Bursa Şube 4. Dönem genel kurul ve seçimlerinde, şube yönetim kurulu ve delegasyonuna adayız” denildi.

“Bir meslek odası olarak Çevre Mühendisleri Odası’nın ve TMMOB’nin geleneğini taşımaktadır” denilen açıklamada, “Halk için bilim yapmak ve bilim ve tekniği halkın yararına kullanmak. İnsan aklı dünyayı yorumlayacak ve değiştirebilecek güce sahiptir. Ancak yine bu akıl insanlık tarihi boyunca birçok felakete de neden olmuştur. Mühendislik bilimi ile her şeyin hayal edilip yapılabileceğini biliyoruz. Ancak; Atom bombasını icat etmek bilimdir, Hiroşima’yı yerle bir etmek ise tercih. Nükleer enerjiyi keşfetmek bilimdir, bir santral kurmak ve Çernobil’i yaratmak ise tercih. Bilimi sahipleniyoruz; ancak etik değer taşımayan ve kendini insanlığa karşı sorumlu görmeyen uğraşları ise reddediyoruz. Sahiplendiğimiz bilim; insana ve doğaya karşı sorumlu, aklı ve bilgiyi esas alan, dogmadan uzak, hedefini dünya halklarının yararı olarak belirlemiş evrensel bilimdir. Reddettiğimiz ise, aklı hor gören dogmalar, insanlığın çoğunluğu aleyhinde işleyen kişisel ya da sınıfsal çıkarlar, insanın ve doğanın sağlıklı ve adil yaşam hakkını elinden alan tercihlerdir” ifadeleri yer aldı. 

Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin doğayı savunan insanların bir çatısı olmadığı gerektiği belirtilen açıklamanın devamı şu şekilde:

“Bugün Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi sadece çevre mühendislerinin meslek odası değildir, Odamız; aynı zamanda Kirazlıyayla’dan Başköy’e; Büyükbalıklı’dan İnegazi’ye; Uludağ milli parkından ve Bursa’nın hemen her yerinden yaşamı ve doğayı savunan insanların bir çatısı olmalıdır. Mühendislik, bilgiye ulaşanların yapabileceği bir meslektir, etik mühendislik ise tercih ettiğimizdir. Doğayı bir hammadde, kaynak olarak değil yaşamsal döngüde kendimizle eşdeğer görmekteyiz ve mücadelemizi bu doğrultuda sürdürmeye devam edeceğiz. Demokrat Çevre mühendisleri; sömürüye karşı emeğin, dogmalara karşı bilimin, ekolojik yıkıma karşı doğanın, ranta karşı halkın yanında durmaktan gurur duymaktadır ve bu geleneği sürdürmekte kararlıdır.”