AKP’li vekillerin TBMM’ye sunduğu kanun teklifiyle RES ve JES kurmak isteyen yandaş şirketlerin önü açılmak isteniyor. Yurttaşların özel mülkiyeti olan araziler, Bakanlığın ‘kararıyla özel şirketlere peşkeş çekilebilecek

Devlet şirketlere ‘enerji’ verecek

Gökay BAŞCAN

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 30 AKP’li vekilin imzasıyla sunulan kanun teklifi yasalaştığı takdirde, sadece kamu ve hazine arazilerinde ilan edilebilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı, (YEKA) değişiklik ile özel mülkiyete konu olan taşınmazlarda da kurulabilecek.

Kanun teklifi Meclis’te kabul edilirse, YEKA ilan edilen özel mülkiyete ait araziler şirketlere hızlı bir şekilde tahsis edilebilecek. Ayrıca, YEKA’nın ilanı durumunda yurttaşların ve yerel yönetimlerin alanda yapılacak olan projeye itiraz etmeleri engellenecek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tek yetkili olacak.

Arazi 3 yıl ekilmeden bekletilebilir

Özellikle Rüzgâr Enerji Santralı (RES) ve Jeotermal Santralı (JES) projeleriyle ilgili olan yasa teklifinin, özel mülkiyete tabi alanları da kapsıyor olmasının, mülkiyet hakkını ihlal ettiğine dikkat çeken CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, “Bir tarlanın, bir ormanın, bir meranın YEKA ilan edilerek, özel yatırımcıya tahsis edilmesinin önü açılmak isteniyor. Yani kamu, hazine ya da özel şahıs arazisi fark etmeksin tepeden alınma kararları ile her arazi bir kararla kullanım amacının dışına çıkarılacak. Bu değişiklik ile bir tarlanın hiçbir şey ekilmeden, biçilmeden 3 yıl süreyle bekletilmesi dahi mümkün” diye konuştu.


Yaşam alanları tehlikede

YEKA ilan edilecek alanların yasal statülerine dikkat çeken Karaca, “YEKA olarak belirlenen saha, bir zeytinlik sahası olabilir. Ancak, 3 kilometreden yakın mesafede bu zeytinliklere zarar verici faaliyette bulunma yasağı, YEKA’lar için uygulanmayacak. YEKA ilan edilen alan, kamuya ya da hazineye ait alanın mera vasfı taşıması ya da sit statüsü gibi korumaya sahip olması ya da bir kıyı alanı olabilir. Devletin bu alanları korumasına ve kamu yararını gözetmesine dair yükümlülükleri, söz konusu değişiklikle ihlal edilecektir” dedi.

Özel mülke şirket adına el konacak

Merkezi bir kararla bir alanın nasıl yönetileceğine karar verilecek olmasının, demokratik devlet yapısıyla bağdaşmadığını belirten Karaca, “Düzenlemenin temel amaçlarından birisi yurttaşların direnişlerini kırmak, sesini kısmak, halka rağmen halkın özel mülklerine yandaşlara peşkeş çekmek için el koymaktır” ifadelerini kullandı.