Diyarbakır Sur Çocuk Evleri’nde çocukların birbirini istismara maruz bıraktığı ortaya çıktı. Tutanak altına alınan olayın görüntüleri mahkemeye sunulamadı. Hukukçular, kurumun ihmali ve sorumluluğuna dikkat çekti.

Devlet yurdunda istismar

Kayhan AYHAN

Diyarbakır'ın Sur ilçesi'nde bulunan Sur Çocuk Evleri'nde 3 çocuğun birbirini istismar ettiği öğrenildi. Olay hakkında hazırlanan iddianamade bir çocuğun "çocuğun cinsel istismarı" suçundan cezalandırılması istenirken diğer 2 çocuk hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığı kaydedildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sur Çocuk Evleri'nde 1 Ekim 2021 tarihinde yaşanan olay hakkında hazırlanan iddianamede, olayın bir çocuğun yaşananları hocasına anlatması üzerine ortaya çıktığı belirtildi. Amcası tarafından 2. sınıfa giderken istismara maruz bırakıldığını da söyleyen çocuğun anlattıkları üzerine 11 Ekim tarihinde kamera kayıtları izlendi. Görüntülere göre suça sürüklenen çocukların birbirlerini istismara maruz bıraktığı ve olayın imza altına alındığı kaydedildi. Ancak mahkemeye herhangi bir görüntü sunulmadı. Mahkemeye görüntü sunulamamasının nedeni ise "yedekleme yapılmaması" olarak belirtildi.

KURUMUN İHMALİ VAR

Yaşananları BirGün'e değerlendiren hukukçular, yurt görevlilerinin istismarı önleyemediği gibi böyle bir olayda delilleri saklayamamasının bir ihmal oluşturduğunu kaydetti. Uzmanlar, böyle bir kurumda daha fazla olayın yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Avukatlar, "Birbirileriyle yaşıt sayılan bu çocukların maruz kaldığı olay ile ilgili olarak öncelikle kurum yöneticileri sorumludur. Her 3 çocuk için de istismar söz konusu. Aynı suçun hem faili hem de mağduru konumundalar. Bu tarz suçlarda çocukların hapis cezası ile cezalandırılması çok daha kötü sonuçlara yol açabilecektir. Daha önce de çocuk evlerinde benzer olaylar yaşandığı ortaya çıktı. Bu hususta kurumların cezai sorumluluğuna gidilmediği sürece benzer hususlar tekrarlanacaktır. Çocuk evlerine bu konuda gerekli eğitim verilmeli ve alınacak tedbirler düzenli olarak denetlenmelidir" ifadelerini kullandı.

İddianamede suça sürüklenen çocukların birbirlerini istismarı maruz bırakması nedeniyle TCK'nin 103/1-1 (çocuğun cinsel istismarı) suçundan cezalandırılmaları istendi.

Ayrıca bir çocuğun yaşı itibarıyla davranışların hukuki anlam ve sonuçlarını kavrama yeteneğine sahip olduğu ancak 2 çocuğun yaşı itibarıyla davranışların hukuki anlam ve sonuçlarını kavrama yeteneğine sahip olmadıkları kaydedildi.

Bu kapsamda bir çocuğun cezalandırılması, iki çocuk hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığı ancak mahkeme kanaat getirirse aynı suçlardan cezalandırılmaları istendi.

İddianeme, Diyarbakır Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek duruşmaların görülmesine başlandı.