Üniversite mezunları artık meslekleri dışında niteliksiz ve sosyal güvencesiz işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışan yüksekokul mezunlarının sayısı 9 yılda yüzde 219 artarak 262 bine ulaştı.

Diplomanın hükmü ortadan kaldırıldı

Havva GÜMÜŞKAYA

Üniversite mezunu olmanın ayırt edici olmaktan çıkmasıyla uzmanlık gerektirmeyen işlerde çalışan üniversite mezunu sayısı artmaya başladı. Mezun oldukları alanda iş bulamayan üniversite mezunları niteliksiz ve sosyal güvencesiz işlerde çalışıyor. Hem istihdam hem de işsizler içindeki üniversiteli sayısı yükseliyor.

TÜİK’in verilerine göre 2023 sonu itibarıyla ülkede 32 milyon 20 bin kişi istihdamda yer alıyor. İstihdamdakilerin 9 milyon 383 binini üniversite mezunları oluşturuyor. İstihdam edilen her 100 kişiden 29’u üniversite mezunu. 2014 yılında 5 milyon 85 bin üniversite mezunu istihdam ediliyordu ve istihdamdaki her 100 kişiden 20’si üniversite mezunuydu.

Aradan geçen 9 yılda istihdamdaki üniversite mezunlarının sayısı yüzde 84,5 arttı. Aynı dönemde toplam istihdam 25,9 milyondan 32 milyona ulaşarak yüzde 23,5 oranında arttı. Başka bir ifadeyle çalışanlar içerisinde üniversite mezunlarının sayısı toplam istihdam edilenlerin sayısından daha hızlı arttı. Ancak çalışanlar içerisinde payları yıllar içerisinde büyüyen üniversite mezunları eğitimlerini kullanabilecekleri işlerde çalışamamaya başladı. 2014’te 82 bin olan nitelik gerektirmeyen işlerde çalışan yüksekokul mezunlarının sayısı 9 yılda yüzde 219 artarak 262 bine ulaştı. Uzun süreli işsizlikten bunalan üniversite mezunları artık meslekleri dışında ve meslek kazandırmayan vasıfsız işleri kabul etmek zorunda kalıyor.

∗∗∗

VASIFSIZ İŞLERDE ÇALIŞANLAR ARTIYOR (BİN)