Abone Olgoogle-news
Divriği Kültür Derneği 51.Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Divriği Kültür Derneği 51.Olağan Genel Kurulu’nu 26 Mart 2023 tarihinde üye ve misafirlerin katılımlarıyla gerçekleştirdi.

‘Özgürlük’ temasıyla gerçekleştirilen Genel Kurul’un divan heyetinde; önceki dönem başkanlardan ve Divkoop YK Başkanı Cafer Yıldız, Sadık Özgür Vakfı Mütevelli Heyeti’nden Ali Balkaya, gençlik kurulu üyeleri Helin Metin ve Umut Yıldırım yer aldı.

Tuğrul Şan şefliğinde DKD Kadın Korosu ağıtlar, Divan heyeti seçimi, açılış konuşması, misafir konuşmacılar, faaliyet raporu ve bütçenin okunması, kurulların ibrası, önergelerin görüşülmesi, dilek ve temenniler, sonuç bildirgesinin okunması gündemlerinden sonra yapılan seçimi; tek liste olarak giren ve geçen dönemin devamı niteliğinde ki Orhan Akkaya başkanlığındaki liste kazandı.

Genel Kurul’a HDP Milletvekili Züleyha Gülüm, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Levent Tüzel, SOL Parti İstanbul İl Başkanı Deniz Demirdöğen, Halkevleri Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Çelik ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Pulat, katledilen gazeteci Metin Göktepe’nin ablası ve TİP Milletvekili Adayı Meryem Göktepe, Cumhuriyet Halk Partisi Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, TİP Bahçelievler İlçe Örgütü, TKP Milletvekili Adayı Ahmet Batur, CHP İstanbul Kadın Kolları Genel Sekreteri Nazife Aktaş, CHP Başakşehir İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldırım, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Seyfettin Avcı, TMMOB Yüksek Onur Kurul Üyesi Battal Kılıç, MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ezgi Kılıç, derneğin geçmiş dönem başkanları Rıza Gürünlü, Ali Durmuş, Ekrem Kösedağı, Musa Çulha, DİVSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, DİVKOOP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nazan Özdemir ve YK Üyesi Murat Yıldız, Mengücek Vakfı Başkan Yardımcısı Serdar Tuğrul, Mezarlıklar Destek Hizmetleri Şube Müdürü Hikmet Yıldız, Sivas Federasyonu Genel Sekreteri Hasan Aslan, Kangal Dernekler Federasyonundan Mustafa Tuncer, Seher Özdemir, Pınar Daşgül, Munzur Çevre Derneğinden Hatun Eser, Karabel Yöre Dernekleri Federasyonu Başkanı Remzi Çelik ve Başkan Yardımcısı Gülsüm Aygün, Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Oya Erakıncı ve YK Üyeleri, DKD Divriği Şubesinden Hüseyin Kabak, İstanbul Cem Evi Mütevelli Heyetinden Aydın Yılmaztürk, Köy Dernek Başkanları Muharrem Karakaya – İkizbaşak, Ali Asker Cenal – Arıkbaşı, Cihan Erdoğan – Bayırlı, Mecnun Aydoğan – Karakale, Hüseyin Hoşafçı – Eğrisu, Mahmut Kalkan - Oğulbey, Mehmet Arslan - İmirhan, Murat Türkyılmaz – Uzunbağ, Ertuğrul Çiçekoğlu – Yağbasan, Ali Demir – Tepehan, Gülsün Kaya – Ovacık, Coşkun Öztürk – Güllüce, Ayhan Bakan – Ölçekli, Hüseyin Ural – Güneyevler, Musa Pala – Erikli, Çakmakdüzü Köyü Başkan Yardımcısı Yunus Altunay katılım gösterdi.

divrigi-kultur-dernegi-51-olagan-genel-kurulu-gerceklestirildi-1143239-1.

SONUÇ BİLDİRGESİ

"ÖZGÜRLÜK" teması ile düzenlenen, Divriği Kültür Derneği, 51. Olağan Genel Kurulu’nun sonuç bildirgesi ise şöyle:

Katılımcı ve özgürlükçü bir ülkenin hızla kurulabilmesi için STK ve demokratik kitle örgütleri ile örüleceği bilinci ile bugün burada bulunan ve Divriği Kültür Derneği'ni kucaklayan üye ve dostlarımıza sonsuz sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Ayrıca bu salonu bizlere tahsis eden Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na teşekkür ediyoruz.

51. Olağan Genel kurulumuzda ortaya konan görüş, düşünce, öneriler ve tecrübeler eksikliklerimizi göstermiş olup yürüyeceğimiz yola da ışık olmuştur.

1952 yılında kurulup 70.yaşına erişme onurunu yaşayan Divriği Kültür Derneği; kuruluş misyonu, birikimi, tecrübesi ve demokratik kimliği çeperinde öz kültürünü evrensel kültüre taşıyan, yaşayan ve yaşatan bir kurumdur, bugün bu salonda bulunan üye ve dostlarımız bu durumu tescil etmişlerdir.

Toplum üzerinde, tekelci sermayenin dayattığı kirli kuşatmayı kırmaya çalışan DKD, demokrasi, laiklik, adalet, hukuk, emek, özgürlükler, doğal yaşama ve evrensel değerlere saygı yolunda yürümeye devam edecektir.

DKD, katılımcı ve ortak üretmeyi öne çıkartan, gerici, ırkçı dayatmalara ve saldırılara karşı ilerici, çağdaş, demokrat saflarda yer almayı ilke edinmiş, pratikte bunu göstermiştir, göstermeye devam edecektir.

DKD savaşlardan beslenen emperyalist devletler karşısında barışı, özgürlüğü ve insan haklarını savunan demokratik bir kitle örgütüdür.

Ülkemiz uzun yıllardır büyük acı ve tahribatlar içinde iken maalesef yeni yıkımlar yakın zamanda halkımızı büyük acı ve yoksulluğa sürüklemiştir.

Ancak, yaşadığımız deprem ve selleri yüzyılın felaketi olarak göstermeye çalışıp toplumun öfkesini ve aklını baskılama girişimleri, algı yöntemidir.

Ranta teslim olmak, bilimden uzaklaşmış bir ülke için beklenen sonuçtur.

Diğer tarafta, ülkemiz antidemokratik uygulamalar ile cumhuriyetin temel ilkelerinden hızla uzaklaşmış, siyasal, sosyal, hukuk kimliğini bir kenara bırakmıştır.

Çağdaş bir ülke olabilme adına tüm birey ve ilerici kurumlara olduğu gibi derneğimize de büyük sorumluluklar düşmektedir.

Adaletin olmadığı, korku ve endişe duygusunun toplumu teslim aldığı bir süreçte, cesaret ve umudun bir parçası olacağız.

Bu topraklarda özgürlükleri hakim kılmak temel hedeflerimizin en başta gelenidir.

Toplumun karanlıktan çıkış hattı özgürlük hattıdır ve bu hat; demokrasi, adalet ve huzur isteyen herkesin bileşkesidir.

Yurttaşların huzur, güven içerisinde yaşamasının yegane yolu demokrasi ve adalet, anahtarı ise özgürlüklerdir.

Kazanabilmek için mücadele şarttır, kollektif olmalıdır.

Ülkede yaşayan her birey eşit yurttaşlık hakkına sahiptir.

Kamu otoritesi, bireyler arasında ayrım gözetmeksizin sosyal, siyasal, ekonomik, eğitim, sağlık alanlarında eşit oranda fayda sağlamasından sorumludur.

Adalet mekanizması siyasi erkten tamamen bağımsız ve tarafsız olmalıdır.

Yargı sistemi kişilere göre değil, evrensel hukuk normlarına göre işletilmelidir.

Kamusal alanda ki kadro oluşturma sisteminden vazgeçilmeli, yetenek ve başarı (liyakat) temel kıstas olmalıdır.

Kamusal alanda yaratılan mezhepçi ve partizan kadrolaşmalara son verilmeli, KHK ile haksız bir şekilde görevine son verilen akademisyenler, sol-aydın yurttaşlar görevlerine iade edilmelidir.

Kamu kaynak ve kurumlarındaki rantiyecilik anlayışına derhal son verilerek zararları yağmalayanlardan tazmin edilmelidir.

Yasama, yürütme ve yargı erkleri yeniden tesis edilmelidir. Başkanlık sisteminin ülkemize uygun bir sistem olmadığı test edilmiş olup, yeniden güçlü ve özgürlükçü parlamenter sisteme geçiş sağlanmalıdır.

Yıpratılan tüm kamu kurum ve kurulları ile derhal yeniden organize edilmelidir.

14 Mayıs tarihinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimleri üzerinde hiçbir kuşku, şaibe olmadan gerçekleştirilmeli, halkın iradesine saygı gösterilmelidir.

Ülke de gelir dağılımı arasında ki fark emekçiler, yoksullar ve varsıllar arasında iyice büyümüş, işsizlik kronik bir hal almıştır.

Genç nüfus gelecekleri için duydukları kaygı ve belirsizlik neticesinde ülkeyi terk etmişlerdir.

Artı değer üreten ve yerli kaynaklara dayalı üretim modeli terk edilmiş, inşaata dayalı “ekonomik büyüme” modeli ve iğneden ipliğe her şeyin ithal edildiği dışa bağımlı bir sömürü sistemi ülkeyi uçuruma sürüklemiştir.

Ülkenin yer altı ve yer üstü kaynakları, yabancı ve rantçı sermaye püskürtületek derhal kamuya devredilmelidir.

Muhalif basın RTÜK üzerinden ekonomik kıskaca alınarak susturulmuş, ekranları karartılmıştır. Baskı ve tutuklamalar sonucu gazeteci ve aydınlar üzerindeki baskılar had safhaya ulaşmıştır.

En demokratik hak olan gösteri ve yürüyüş hakkı kullandırılmamaktadır. Adı konulmamış bir OHAL ortamı hüküm sürmektedir. Cumartesi Anneleri üzerindeki abluka derhal kaldırılmalıdır.

Halkımız gıda terörü ile karşı karşıyadır. GDO’lu ithal tohumlarla üretilen gıda ürünleri topraklarımızı ve insanlarımızı zehirlemektedir.

Halkımız, geçmediği oto yollara, binmediği uçaklara ömür boyu ödeme yapma durumuna getirilmiştir.

Siyasal dinci anlayışı kültüre, düşünceye, bireyin nasıl yaşayacağını, ne giyeceğine, ne konuşacağına, neye inanacağına karar vermektedir.

Sanata ve sanatçılara karşı yürütülen değersizleştirme, sindirme politikalarından vazgeçilmelidir.

Kamu kurumları, tarikat, cemaat, inanç grupları ve gerici vakıflar tarafından kuşatılmıştır.

Eğitim sistemi, ezberci, içi boş bir hal almıştır, hızla bilimsel ve demokratik eğitim esas alınmalıdır.

Dini eğitim adı altında faaliyet gösteren yapılar da çocuklarımızı kumpasa alan sapık zihniyetler çocuklara taciz ve şiddet uygulamakta olup, derhal bu yapılara son verilmelidir.

Üniversitelerdeki gerici kadrolaşma tasfiye edilmeli, üniversitelerin özerkliği sağlanmalıdır.

Üniversiteler özgür iradeleri ile baş başa bırakılmalıdır.

"ÖZGÜRLÜK" teması ile yapmış olduğumuz genel kurul süresince burada ifade edilenler pratikte yaşanılanların bir özetidir.

Yaşasın Özgülük ve Demokrasi mücadelemiz.

51.DÖNEM SEÇİLEN KURULLAR

Yönetim Kurulu Asıl: Orhan Akkaya, Türkan Solmaz, Aslan Kılıç, Murat Türkyılmaz, Cihan Erdoğan, Sevim Kılıç, Emrah Yıldız, Erol Kılıç, Mesut Tufan, Altun Kıratlı, Ali Batuhan Sefer.

Yönetim Kurulu Yedek: Fulya Kaya, Haydar Engin, Selda Haydaroğlu, Derya Güngörmez, Zuhal Kaynak, Alev Yıldız, Kemal Kaya, Coşkun Öztürk, Gülsün Kaya, Senem Şener, Hüseyin Güzelyılmaz.

Denetleme Kurulu Asıl: Davut Kaplan, Mahmut Kalkan, Yeşim Altun.

Denetleme Kurulu Yedek: Ceren Kılıç, Ali Balkaya, Filiz Özkan.

Onur Kurulu Asıl: Battal Kılıç, Ali Pala, Mahmut Karakaya.

Onur Kurulu Yedek: Arslan Erdoğan, Nazım Karslı, Gülsen Şener Gülseven.