Diyanet Akademisi teklifi TBMM'de kabul edildi. Geniş yetkilerle donatılan akademide eğitim gören erkek adaylara askerlikten muafiyet de getirildi. Akademinin erkek öğrencileri, “alacakları eğitimin kesintiye uğramaması” gerekçesiyle askerlikten muaf sayılacak.

"Diyanet Akademisi" kurulmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Diyanet Akademisi kurulmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanununda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen bazı faaliyetler, bundan sonra yeni kurulacak Diyanet Akademisi bünyesinde yapılacak.

Diyanet Akademisi doğrudan Başkana bağlı olacak. Din Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarına atanacak aday din görevlilerinin mesleki eğitimi ile hizmet içi eğitim faaliyetlerini ve yurt dışından gelen din görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerini yürütecek.

Başkanlığın görev alanıyla ilgili araştırma, yayın, konferans, panel, seminer, sempozyum ve benzeri dini, ilmi, sosyal, kültürel etkinlikler, kurs ve sertifika programları düzenleyecek, başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirecek. Aday din görevlilerinin mesleki eğitimi ile hizmet içi eğitim faaliyetlerini ve yurt dışından gelen din görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmekle görevlendirilecek akademi, eğitim camiasıyla da yakın ilişki içerisinde olacak. Akademi, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, üniversiteler, lisans düzeyinde dini eğitim veren yükseköğretim kurumları ve müftülükler ile “görevinin gerektirdiği” diğer ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kurullarla işbirliği ve ortak çalışma yapabilecek. Bu kapsamda akademi ilk ve ortaokullarda da aktif faaliyet yürütebilecek, mesleki ve bilimsel ilişkiler kurabilecek, araştırmalarda bulunabilecek, eğitim programları uygulayabilecek, danışma kurulları ve komisyonlar oluşturabilecek.

Geniş yetkilerle donatılan akademide eğitim gören erkek adaylara askerlikten muafiyet de getirilecek. Akademinin erkek öğrencileri, “alacakları eğitimin kesintiye uğramaması” gerekçesiyle askerlikten muaf sayılacak.

CUMHURBAŞKANI YETKİLİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet Akademisi personeli ve aday eğitmenlerin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ve okutmuş sayılacakları haftalık ders saati sayısını Cumhurbaşkanı belirleyecek.

Diyanet Akademisi Başkanı’na, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı’nın maaşı kadar ödeme yapılacak.

'DİNSİZLİK' TARTIŞMASI

Teklifin ikinci bölümü üzerinde söz alan TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı, AKP Ankara Milletvekili Emrullah İşler, 1933'ten sonra Tevhidi Tedrisat Kanunu'na aykırı olarak 1949'lara kadar hiçbir şekilde dini eğitim verilmediğini ifade etti.

İşler, "Dolayısıyla Tevhidi Tedrisat Kanunu'nu çıkaran CHP’nin içerisindeki dine karşı olan bir damar, zamanla bu kanunu işlevsiz hale getirmiş ve uygulatmamıştır." dedi.

İşler’in "CHP içindeki dine karşı damar" ifadesi, Genel Kurulda tartışma yarattı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP’li milletvekilleri, İşler’in bu sözüne itiraz etti. Altay, İşler’den sözünü geri almasını isteyerek "Din simsarlığı yapıyorsun" dedi. TBMM Başkanvekili Haydar Akar da İşler’den sözünü geri almasını istedi.

İşler de itirazlara karşılık, o dönemki uygulamaları söylediğini ifade etti.

Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine, TBMM Başkanvekili Haydar Akar birleşime ara verdi. Verilen arada da bazı milletvekilleri arasında tartışmalar sürdü.

Aranın ardından söz alan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, şunları kaydetti:

"Grubumuz adına konuşan sayın milletvekili arkadaşımız, bir tarihi meseleyi anlatırken birkaç kere ‘CHP içerisinde bir kısım dine karşı damar’ diye ifade kullandı. CHP’nin kurumsal olarak din veya din düşmanlığı ile ilgili herhangi bir ilişkisinin olmadığını ifade ediyorum. AK Parti'nin bu şekilde bir görüşü, kanaati yoktur. Tarihi bir gerçeği anlatırken farklı mecralara giden bir durum söz konusu olmuştur. Hiç kimsenin kimseye inancı konusunda herhangi bir şekilde görüş beyan edemeyeceğini, herkesin inancını veya inanmadığını ifade etmekte hür olduğunu, çünkü demokrasinin de zaten böyle bir çerçeve içerisinde yürümesi gerektiği kanaatimizi ifade etmek istiyoruz."

Teklifin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, birleşimi 17 Mart Perşembe saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.