Diyanet Akademisi kuruluyor. TBMM’ye sunulan teklife göre, akademi ilk ve ortaokullarda da faaliyet gösterebilecek. Aday eğitmenlerin ve ailelerinin sosyal güvenlik giderlerini kamu karşılayacak. Aday erkek eğitmenler askerlikten muaf tutulacak.

Diyanet Akademisi kuruluyor

BirGün Ankara

AKP, Diyanet Akademisi’nin yapısı ve görev alanını belirleyen bir kanun teklifi hazırladı. Teklifin yasalaşması durumunda, Diyanet Akademisi mezunları “dini eğitmen” statüsüne kavuşacak. Akademi, Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalar yaparak ilk ve ortaokullarda aktif olarak faaliyet gösterebilecek. Akademi üyelerine öğrenim süreleri boyunca geri ödemesiz ve “harçlık” adı altında ödeme yapılacak. Aday eğitmen, genel sağlık sigortasından yararlandırılacak, primleri kamu bütçesinden karşılanacak. Aday eğitmenin eşi, çocukları, annesi ve babası da bu sigortadan faydalanacak.

Diyanet Akademisi doğrudan Başkana bağlı olacak. Din Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarına atanacak aday din görevlilerinin mesleki eğitimi ile hizmet içi eğitim faaliyetlerini ve yurt dışından gelen din görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerini yürütecek.

Başkanlığın görev alanıyla ilgili araştırma, yayın, konferans, panel, seminer, sempozyum ve benzeri dini, ilmi, sosyal, kültürel etkinlikler, kurs ve sertifika programları düzenleyecek, başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirecek.

AKP milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan ve “Din hizmetlerinin çağın ihtiyacını karşılayacak düzeyde yürütülmesi” gerekçesiyle hazırlanan kanun teklifi ile Diyanet Akademisi’nin yapısı belirleniyor. Teklife göre, aday din görevlilerinin mesleki eğitimi ile hizmet içi eğitim faaliyetlerini ve yurt dışından gelen din görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmekle görevlendirilecek akademi, eğitim camiasıyla da yakın ilişki içerisinde olacak. Akademi, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, üniversiteler, lisans düzeyinde dini eğitim veren yükseköğretim kurumları ve müftülükler ile “görevinin gerektirdiği” diğer ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kurullarla işbirliği ve ortak çalışma yapabilecek. Bu kapsamda akademi ilk ve ortaokullarda da aktif faaliyet yürütebilecek, mesleki ve bilimsel ilişkiler kurabilecek, araştırmalarda bulunabilecek, eğitim programları uygulayabilecek, danışma kurulları ve komisyonlar oluşturabilecek.

Geniş yetkilerle donatılmak istenen akademide eğitim gören erkek adaylara askerlikten muafiyet de getirilecek. Akademinin erkek öğrencileri, “alacakları eğitimin kesintiye uğramaması” gerekçesiyle askerlikten muaf sayılacak.

CUMHURBAŞKANI YETKİLİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet Akademisi personeli ve aday eğitmenlerin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ve okutmuş sayılacakları haftalık ders saati sayısını Cumhurbaşkanı belirleyecek.

Diyanet Akademisi Başkanı’na, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı’nın maaşı kadar ödeme yapılacak.