birgün

9° PARÇALI BULUTLU

Doç. Dr. Meltem Kayıran'ın ataması yapıldı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesiyken hukuksuz bir biçimde görevden uzaklaştırılan Doç. Dr. Meltem Kayıran hakkındaki işlemin yürütmesi, Ankara 4. İdare Mahkemesi kararında durdurulduğu halde, Kayıran aradan geçen 1,5 aya rağmen göreve başlatılmadı. Çıkan haberin ardından Kayıran'ın ataması jet hızıyla yapıldı.

GÜNCEL 13.08.2021 12:47
Doç. Dr. Meltem Kayıran'ın ataması yapıldı
Abone Ol google-news

Hukuksuz bir biçimde görevinden uzaklaştırılan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Meltem Kayıran, hakkındaki karar mahkeme tarafından durdurulmasına rağmen geçen 1,5 aya rağmen göreve başlatılmadı. Atamanın yapılmadığı gündem olmasının ardından Kayıran fakülteye davet edildi ve göreve başladı.

Mülkiyehaber.net’te yer alan habere göre, Hukuk dışı işleme karşı Kayıran’ın üyesi olduğu Eğitim Sen tarafından açılan davada mahkeme işe iade kararı vermişti.

Kayıran 1 Temmuz 2021’de Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığına, 2 Temmuz’da da Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne konuya ilişkin dilekçe vermişti. Dilekçelere de henüz yanıt verilmedi.

KAYIRAN’DAN HUKUKİ SORUMLULUK HATIRLATMASI

Karşı karşıya bulunduğu durumu değerlendiren Doç. Dr. Meltem Kayıran, Anayasanın 138’inci maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğunun belirtildiğini ve kararların değiştirilemeyeceği, uygulamasının da geciktirilemeyeceğinin hüküm altına alındığını hatırlattı. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28’inci maddesinde de, mahkeme kararlarını 30 gün içinde uygulamayan kamu görevlileri hakkında tazminat davası açılabileceğinin ifade edildiğini kaydeden Doç. Dr. Meltem Kayıran “Söz konusu yasal düzenlemelere paralel olarak Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulunun 24.09.1979 gün ve 7/2 sayılı kararında da, yargı kararını yerine getirmeyen kamu görevlisinin hukuki sorumluluğu bulunduğuna işaret ediliyor” dedi. Kayıran, önümüzdeki günlerde yeniden başvuru yapacağını belirtti.

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI’NDAN YANIT YOK

Diğer yandan, görüşünü öğrenmek için dün aradığımız Ankara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, durumu anlatmamız üzerine, Daire Başkanı’nın şu anda yerinde olmadığını, Rektörlük makamında bulunduğunu ancak mutlaka geri dönüş yapılacağı yanıtı verildi. Dün ilk aramamızın üzerinden iki saat geçtikten sonra ise telefonlara yanıt verilmedi. Maille yaptığımız başvuruya da yanıt gelmemesi üzerine bugün tekrar aradığımız Daire Başkanlığı’nda görevli sekreter, Daire Başkanı çok yoğun olduğu için kendisiyle konuyla ilgili iletişim sağlayamadıklarını iddia etti.

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Dekan Orhan Çelik yerinde bulunmadığı ve pazartesi gününe kadar da dönmeyeceği için yanıt alınamadı.

ATAMA YAPILDI

Doç. Dr. Meltem Kayıran'ın çıkan haberlerin ardından ataması yapıldı.

Mülkiyehaber.net’in aktardığı göre, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesiyken ataması yapılmayarak görevden uzaklaştırılan Doç. Dr. Meltem Kayıran, bugün eski kadrosuyla görevine tekrar atandı.

Bugün SBF Personel Müdürü tarafından telefonla aranan Kayıran, fakülteye davet edildi. Kayıran, tebellüğ belgesinin imzalanmasının ardından göreve başladı.

İDARE MAHKEMESİ NE DEMİŞTİ?

Ankara 4. İdare Mahkemesi Haziran ayının sonunda verdiği kararda, Yönetmeliğin 6. maddesinde öngörülen bilimsel çalışma dosyasının sunulmasını da kapsayan başvuru sürecinin, doktor öğretim üyesi kadrosuna ilk atamaya ilişkin olduğunun anlaşıldığına dikkat çekilmiş ve “davacının Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna ilk kez atanan kişi olmadığı ve yeniden atama için başvuru yaptığı dikkate alındığında, davalı idare tarafından davacının ilk atamada aranılan koşulları taşıyıp taşımadığının değil, görevinde başarılı olup olmadığının araştırılması gerekmektedir” denmişti.

“Bu durumda, doktor öğretim üyesi kadrosuna yeniden atanmak için başvuru yapan davacının, Doktor Öğretim Üyesi kadrosunun bir üstündeki unvan olan Doçent unvanını 2547 sayılı Kanun’a göre kazandığı ve Komisyon Görüşü ve Bölüm Kurulu kararına göre başarılı ve hizmetine ihtiyaç duyulan bir öğretim elemanı olduğu anlaşıldığından, bulunduğu kadroya yeniden atanmasına yönelik herhangi bir bilimsel çalışma dosyası sunmadığından bahisle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Öte yandan, dava konusu işlemin eğitim-öğretime ve davacının çalışma hayatına ilişkin olması nedeniyle uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların doğabileceği açıktır.” İfadelerine yer verilen kararda, SBF Maliye Bölüm Kurulunun 27.05.2020 tarihli “1990 yılından bu yana Maliye Bölümü’nde görev yapmakta olan Doç. Dr. Meltem Kayıran’ın Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde lisans derslerini yürüten, lisansüstü programlarda ders veren, konferanslara katılan, uluslararası indekslerde taranan dergi editörlüğü yapan, çok sayıda Tez İzleme Komitesi üyeliği, Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, yüksek lisans ve doktora tezleri danışmanlığı yapan ve diğer bilimsel faaliyetlerini sürdüren, Maliye Bölümü ve Fakülte için 30 yıllık deneyim ve katkısıyla çok değerli bir öğretim üyesi olduğu, açıklanan nedenlerle Doç. Dr. Meltem Kayıran’ın Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna yeniden atanması işleminin gerçekleştirilmesinin Maliye Bölümü’nün ihtiyaçları açısından çok önemli görüldüğü” yönündeki kararına da atıf yapılmıştı.

Video haberler için YouTube kanalımıza abone olun

Birgün'e Abone ol