Yılın ilk 3 ayında 700 hekimin "İyi Hal Belgesi"ne başvurduğu açıklandı. TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Ökten “Ülkede cerrah kalmayacak” uyarısı yaptı.

Doktor göçünde rekor: Ülkede cerrah bulunamayacak
Fotoğraf: Depo Photos

Berkay SAĞOL

Hekimler, düşük maaş, sağlıkta şiddet, iş yoğunluğu ve çalışma koşulları gibi sorunlarına çözüm bulunmadığı gibi AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerine “Gidiyorlarsa gitsinler” denmesi sonrasında yurtdışına göç etmeye devam ediyor.

Türk Tabipleri Birliği (TBB), yurtdışında çalışmaya gitmek isteyen doktorların almakla yükümlü olduğu "İyi Hal Belgesi"ne başvuran hekim sayısını açıkladı. TTB'den yapılan açıklamada, 2023'ün ilk üç ayında 700, mart ayında ise 235 doktorun başvuruda bulunduğu belirtildi.

TTB ayrıca son 11 yılın ilk üç ayında belge için başvuru yapan doktor sayısını ortaya koyan bir grafik de paylaştı. TTB’nin paylaştığı verilere göre, 2012’in ilk 3 ayında 10 hekimin “İyi Hal Belgesi” için başvururken, bu sayının Covid-19 pandemisinin başladığı yıl olan 2020’de 221’e, 2022’de ise 567’ye yükseldiği görüldü. Tabloya göre, en çok başvurunun 2023'te yapıldığı görüldü.

HER YIL ARTIYOR

TTB İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, sağlıktaki çöküşün sürdüğünü vurguladı. Ökten, “Ülkedeki ekonomik şartlar, yaşam koşulları, hekimlerin çalışma şartları ve özlük hakları düzelmiyor. Hekime yönelik şiddetle ilgili hiçbir caydırıcı önlem alınmıyor. Sağlık Bakanlığı ‘Beyaz Reform’ açıklamadı ama yurtdışına göç her geçen yıl giderek artmaya devam ediyor. Her ay ortalama 250 ila 300 hekim yurtdışına gitmek için belge alıyor. Bu sayı son 3 yılda 10 bin hekimin yurtdışına gittiği anlamına geliyor. Belge almadan direkt yurtdışına giden yeni mezunlar olduğunu da düşünürsek bu sayı gerçekte çok daha fazla” dedi.

NİTELİKLİ BEYİN GÖÇÜ

Tıp eğitiminin hem öğrenci açısından hem de devlet açısından pahalı olduğuna vurgu yapan Ökten, şunları dile getirdi: “Tıp eğitimi ciddi olarak yatırım gerektirir. Her bir kişinin 6 yıllık eğitimi binlerce avro veya dolara mal oluyor. Bir de bunun uzmanlık eğitimi olduğunu düşünürsek tablo daha da ağırlaşıyor. Bu ülkede yetişen meslektaşlarımız ülkeden gitmeyi tercih ediyorlar. İktidar bunların sebeplerini ve sonuçlarını, hiçbirini düşünmüyor. Bu, ülkenin milli gelirine yansıyacak bir durum. Diğer ülkeler kabulleri kolaylaştırdı çünkü bu kişilerin tamamı yetişmiş işgücü, yani nitelikli beyin göçü gerçekleşiyor. Bu kişiler için ‘Giderlerse gitsinler’ deniyor ve kimse umursamıyor. İlk yıllarda göç edenler genç hekimler ve asistanlardı ancak şimdi uzman hekimler de yoğun şekilde yurtdışına gidiyor. Cerrahi alanlarda göç oranı diğer dallara göre daha yüksek. Ülkede nitelikli uzman hekim kalmayacağı gibi hastaları ameliyat edecek cerrah bulunmayacak.”