AKP’li Pendik Belediyesi’nin Güzelyalı sahilinin doğal yapısını yok edecek deniz dolgusu planı yargıdan döndü. Şehircilik ilkelerine vurgu yapan İstanbul 10’uncu İdare Mahkemesi, imar planının iptaline karar verdi.

Dolgu planına yargıdan iptal
Pendik Güzelyalı sahilinde yapılmak istenen deniz dolgusu planı iptal edildi.

Uğur ŞAHİN

AKP’li İstanbul Pendik Belediyesi’nin Güzelyalı sahilinde 100 bin metrekarelik deniz dolgusu yapmasına ilişkin hazırladığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın da onayladığı imar planlarının iptaline hükmedildi.

Bakanlık, AKP’li Pendik Belediyesi’nin Güzelyalı sahilinin doğal yapısını yok edecek dolgu planlarına 13 Eylül 2021’de vize verdi.

DEPREM BÖLGESİNDE

Söz konusu imar planı, 15 Eylül 2021’de askıya çıkarıldı. İmar planıyla Güzelyalı sahilinde 133 bin 402 metrekare büyüklüğünde park alanı kurulması öngörüldü. Bunun 100 bin 268 metrekaresinin denizin doldurulmasıyla, 33 bin 134 metrekarelik kısmının ise kara alanından oluşması planlandı. Ayrıca 13 bin 328 metrekarelik bir alanı kapsayacak yollar da plana eklendi. Alanda ‘nitelikli dolgu’ yapılarak park, spor, rekreasyon ve yeşil alanlar oluşturulması amaçlanırken bölgede Kıyı Kanunu ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen yapılar inşa edilebileceği bildirildi. CHP İstanbul Kent Haklarını İzleme Kurulu adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi üyeleri Ülkü Sakalar ile Hatice Ülkü Özer, Avukat İsa Öztürk aracılığıyla imar planını yargıya taşıdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na karşı açılan davada, alanın 1’inci derece deprem bölgesinde yer aldığının altı çizilerek, imar planının Güzelyalı’yı betona boğacağına vurgu yapıldı. İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında, alanda keşif yapılarak, bilirkişi raporu hazırlandı.

OLUMSUZ GÖRÜŞ

Bilirkişi; Güzelyalı sahilinden başlayıp, batıda Kumcular Kooperatifi Limanı, doğuda ise Tuzla Tersaneler bölgesi arasında kalan kıyıda taşıt yolu açılmasının mevzuata aykırı olduğunu ifade etti. Plan açıklama raporunun da yetersiz olduğunu dile getiren bilirkişi, “Söz konusu imar planlarının planlama esasları ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu düşünülmektedir” görüşünü bildirdi. Bunun üzerine de mahkeme, 1 Aralık 2022 tarihinde karar verdi, imar planlarının iptaline hükmetti. Oybirliğiyle alınan kararda, “Dava konusu planların imar mevzuatı, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.

BETONA BOĞAR

Kararda özetle şu ifadelere yer verildi:

•Planlama alanı 1’inci derecede deprem bölgesinde yer alıyor. Dava konusu planlar kıyı koruma kullanma dengesini tahrip edici nitelikte.

• Bölgenin kara tarafına yönelik eğim analizi ile kıyıda afet risklerine karşı herhangi bir inceleme yapılmadı.

•Planda deniz ekosistemi verilerine yer verilmedi.

•Plan, bölgenin betonlaştırılmasına, kıyı kenar çizgisinin bozulmasına ve muhtemel hukuki problemlere neden olacak.

•Bölgede deniz taşımacılığı ve tersane şeklinde kıyı tesis alanları bulunmasına rağmen bunların dolgu alanından etkilenip etkilenmeyeceğine ilişkin veriler sunulmadı.