AKP iktidarında çözümsüz bırakılan eğitim alanındaki sorunlar, kangren halini aldı. Eğitim Sen’in 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk yarısına yönelik değerlendirme raporunda, eğitime erişimde eşitsizlik, ÇEDES Projesi, öğrencilerin beslenme sorunu, eğitim harcamaları ve piyasacı uygulamalar, eğitimde acil çözüm bekleyen sorunlar arasında sıralandı

Eğitim-Sen'den yarıyıl değerlendirmesi: Sorunlar yumağı kangren halini aldı!
Fotoğraf: AA

Mustafa BİLDİRCİN

Eğitim Sen’in, “2023/24 Eğitim-Öğretim Yılı 1’inci Yarıyıl Değerlendirmesi” raporu, eğitimdeki sorunlar yumağını bir kez daha gözler önüne serdi.

Rapor, AKP döneminde çözümsüz bırakılan eğitim alanındaki sorunların adeta kangren halini aldığını ortaya koydu. Raporda, eğitim emekçilerinin yaşam koşullarının giderek ağırlaştığı vurgulandı.

Devlet okullarındaki yardımcı personel eksikliğine dikkati çeken sendika, “Devlet okullarının üçte ikisinde kadrolu yardımcı yardımcı hizmetli bulunmamakta, okullarda yardımcı hizmetlerin büyük bölümü İŞKUR’un dokuz aylık sürelerle istihdam edilen TYP personeli ya da geçici personel istihdamı üzerinden yapılmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim Sen, eğitimde yaşanan soruların her geçen yıl katlanarak arttığını, buna karşın MEB’in sorunlara kalıcı çözümler üretmek yerine enerjisini eğitimi dinselleştirmeye ve piyasalaştırmaya harcadığını kaydetti. 

EĞİTİME ERİŞİMDE EŞİTSİZLİK

Eğitim alanındaki sorunların, Türkiye ekonomisinde yaşanan sorunların ardından yurttaşın en öncelikli sorunları arasında üst sıralarda yer aldığının altını çizen sendikanın raporunda, şunlar kaydedildi:

“Türkiye’de çocuklar okula aç gitmekte, yeterli beslenememekten kaynaklı fiziksel ve zihinsel gelişimleri sağlıklı olmamaktadır. Yine çocuk ve gençlerimizi eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanamamaktadır. Yoksul, emekçi ailelerin çocukları başta olmak üzere, kız çocukları ve kırsal kesimde yaşayan çocuklar açısından eğitime erişim konusunda yaşanan sorunlar sürmektedir.” 

Raporda, 2023/24 eğitim öğretimin yılının ilk yarısına damgasını vuran bazı sorunlar şöyle ifade edildi:

  • Bölgesel, cinsel, sınıfsal ve benzeri eşitsizliklerin derinleştiği, çocukların eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanamaması, eğitime erişimde yaşanan sorunlar ve anadilinde eğitim gibi en temel sorunların varlığı sürmektedir.
  • Deprem nedeniyle birçok okul yıkılmış ve hasar görmüştür. Yıkılmayan, az hasarlı olan ve nisan ayında açılan okullara, eylülde başlanan tadilat nedeniyle eğitim öğretim aksamış çok sayıda öğrenci bu durumdan olumsuz etkilenmiştir. Orta hasarlı bazı okulların durumu hala belirsizliğini korumaktadır. 

ÇEDES

  • Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere, çeşitli vakıf ve derneklerle iş birliği halinde hayata geçirilen ÇEDES benzeri proje ve protokoller, başta öğrencilerimiz olmak üzere, öğretmenler, eğitim emekçileri ve velileri doğrudan etkilemeyi sürdürmektedir.
  • MEB’in eğitim hakkı ve eğitime erişimde benimsediği piyasacı, rekabetçi ve ayrıştırıcı eğitim politikaları artarak devam etmekte, kamu kaynakları çeşitli teşvikler üzerinden özel okullara aktarılmaktadır.

EŞİT VE PARASIZ EĞİTİM

Eğitim Sen, eğitim harcamalarının yükünün velilerin sırtına yıkıldığını ifade etti. Sendika, herkese eşit ve parasız eğitim için somut adımlar atılması çağrısı yaptı. 

ÖĞRENCİLERİN BESLENME SORUNU

Sendika, öğrencilerin beslenme sorunun da halen çözüm beklediğini vurguladı. Bu kapsamda raporda, şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye, OECD ülkeleri arasında çocuk yoksulluğunda ilk sıradadır. Son dönemde çok hızlı artan yoksullaşma Türkiye’de önce en hassas durumdaki çocukları vurmuştur. Türkiye’de bugün her beş çocuktan biri derin yoksulluk sorunları ile yüzleşmekte, yeterli ve besleyici gıdaya ulaşamamaktadır. MEB, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi ve eğitim sürecinin sağlıklı işlemesi için öğrencilerin beslenme sorununu çözmek için ayrı bir bütçe ayırmak durumundadır. Taşımalı eğitim yapan okullarda bile öğrencilerin beslenme sorunları çözülmüş değildir. Alım gücünün giderek düşmesi ve yoksullaşmanın artması ile birlikte öğrencilerin okuldaki beslenme sorununun bir an önce çözülmesi gerekmektedir. Eğitim Sen olarak talebimiz, okullarda en az bir öğün ücretsiz yemek uygulamasının hayata geçirilmesi için gerekli adımların bir an önce atılmasıdır.” 

Raporda öne çıkan ve eğitim alanında çözüm bekleyen diğer bazı sorunlar ise şunlar oldu:

  • Kalıcı yaz saati uygulaması,
  • Öğrencilerin can güvenliğini tehdit eden MESEM’ler,
  • Laik eğitime ve laik yaşama yönelik tehdit oluşturan ÇEDES