Eğitim Sen Gebze Şube Yönetim Kurulu kentte bulunan okulların depreme dayanıklılığına ilişkin basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında “Okullarda riskli yapı tespitinin, performans analizinin ve zemin etütleri yapıldı mı?” diye soruldu.

Kaynak: Haber Merkezi
Eğitim Sen: Okullar depreme dayanıklı mı?
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Eğitim Sen Gebze şubesi kentte bulunan okulların depreme dayanıklılık testlerine ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı.

2018 yılında yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde yer alan esaslara dikkat çekilen açıklamada 99 depremi ile 6 Şubat depremleri hatırlatıldı.

“Okullarda riskli yapı tespitinin, performans analizinin ve zemin etütleri yapıldı mı?” diye sorulan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde belirlenen kriterlere göre ‘Riskli yapı tespitinin, performans analizinin ve zemin etütlerinin’ yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyoruz. Eğer yapıldıysa analiz sonuçlarının çalıştığımız okullarda sendika duyuru panolarına asılması için bir nüshasının bilgi edinme hakkı kanunu kapsamında işyeri temsilciliğimizle paylaşılmasını talep ediyoruz.”

Eğitim Sen ayrıca incelemelerin bakanlık tarafından mı yoksa özel kuruluşlar tarafından mı gerçekleştirildiğinin açıklanması gerektiğine dikkat çekti.

Eğitim Sen Gebze Şube Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“17 Ağustos 1999 tarihinde il/ilçemiz merkezinde yaşanan depremde binlerce Kocaelili yurttaş hayatını kaybetmiştir. Akabinde 12 Kasım 1999 depremi ise bu depremin hasar verdiği birçok yapıyı (kamu binaları dahil) kullanılmaz hale getirmiştir. Bu depremlerden yaklaşık 20 yıl sonra 24-26 Eylül 2019 tarihlerinde Marmara Ereğlisi’nde meydana gelen depremler sonrasında özellikle İstanbul ilçelerinde 6000’e yakın konut ve birçok kamu binasında (okullar dahil) meydana gelen yapısal hasarlar biz eğitim emekçilerini tedirgin etmiştir. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde birçok okul binası ve eklerinde yıkım meydana gelmiş ve beraberinde birçok kamu binası ise göçme başta olmak üzere farklı boyutlarda hasar alarak kullanılamayacak duruma gelmiş ve yaşanan bu yıkım tedirginliğimizi daha da fazla arttırmıştır. Yakın gelecekte meydana gelmesi muhtemel büyük Marmara depreminde ilçemiz ve doğal olarak okullarımız yeniden risk altındadır. Bu nedenler, bizleri çalıştığımız (ve birer yaşam alanı haline dönüşen) kamu binalarının (mühendislik yapılarının) depreme ne derece dayanıklı olup olmadığını sormaya yöneltmiştir. Bu konudan hareketle, Eğitim Sen’de örgütlü olsun veya olmasın tüm eğitim ve bilim emekçileri ve öğrencilerimizin çalışma alanlarının ve varsa ek yapılarının depremde güvenli olup olmadığı konusunda bilgi edinme hakkı kanunu kapsamında bilgilenme ihtiyacı hasıl olmuştur. Özellikle öğrencilerimizin eğitim alanı olan okulların depreme dayanıklı olması bizim için elzem öneme sahiptir.

İNCELEMELERİ BAKANLIK MI GERÇEKLEŞTİRDİ?

Birçok üyemiz, kamu çalışanları, öğrencilerimiz ve Velilerimiz özellikle 17 Ağustos depreminin travmasını üzerinden atamadığı ve her deprem sonrası tedirginliğini biz şube yönetimleriyle paylaştığı bu durum karşısında görev yapmış olduğumuz okullar için güncel 18 Mart 2018 yılında yayınlanan yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde belirlenen kriterlere göre “Riskli yapı tespitinin, performans analizinin ve zemin etütlerinin” yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyoruz. Eğer yapıldıysa analiz sonuçlarının çalıştığımız okullarda sendika duyuru panolarına asılması için bir nüshasının bilgi edinme hakkı kanunu kapsamında işyeri temsilciliğimizle paylaşılmasını talep ediyoruz. Ayrıca eğer bir inceleme yapıldıysa, incelemeyi yapan kurumun özel bir firma mı, yoksa yetkili bakanlık tarafından mı yapıldığı bilgisinin de iş yeri temsilcilerimiz aracılığı ile verilen dilekçemize cevap olarak verilmesini ilgili kurum ve temsilcilerinden talep ediyoruz. Eğer 2018 yılında yayınlanan yönetmeliğe uygun yapılmadıysa; yapılan incelemenin hangi yönetmeliğe göre yapıldığı, “incelemenin gözlemsel mi?” yoksa “karot, sıyırma ve demir donatıların ölçülmesi esaslarına göre mi?” performans analizlerinin yapıldığı hakkında 4982 sayılı bilgi edinme kanunu ve 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanun ve yönetmeliği gereği öğrenmek istiyoruz.

Ayrıca yapılan incelemelerin yeni “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde” tanımlı esaslara göre yapıldıysa; hangi deprem yükünü baz alarak incelemeye/modellemeye tabi tutulduğu anayasal bir hak olan güvenli çalışma hakkının tesisi çerçevesinde öğrenmek istiyoruz. Eğer böyle bir inceleme yapıldıysa okul binamızdaki taşıyıcıların yönetmelik ilkelerini baz alarak (gözlemsel değil) yapılan incelemelerde herhangi bir korozyona rastlanıp, rastlanmadığını da öğrenmek istiyoruz. 

2019’DAKİ DEPREMDEN SONRA İNCELEME YAPILDI MI?

26 Eylül 2019 tarihinde Marmara Ereğlisi’nde meydana gelen depremler sonrası okullarımızda herhangi bir inceleme yapılmış mıdır? Uzmanlar bu depremde ilçemizde bulunan kuvvetli hareket kayıtçılarında yüksek ivme değerlerinin gözlendiğini belirtmiş olması bizleri, 17 Ağustos 1999 depreminin merkezinden yaklaşık 100 km uzaklıkta bulunan Avcılar ilçesindeki hasarın bir benzerinin yakın gelecekte meydana geleceği ifade edilen depremden dolayı kurum yöneticilerinin bir kez daha bu incelemeyi yapıp, yapmadığını öğrenmeye sevk etmiştir. Bu incelemeye bağlı bir hasar kaydı ve bu hasara istinaden yapılmış bir güçlendirme çalışması mevcut mudur? Eğer böyle bir inceleme var ise bu bilgininde tüm eğitim ve bilim emekçilerinin ve kurumda çalışanların güvenli çalışma koşullarının sağlanması, velilerimizin gönül rahatlığıyla çocuklarını okula bırakması açısından 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu açısından da bunun tesis edilmesinden sorumlu idare amirleri olduğundan, gerekli bilginin şubemiz işyeri temsilcileriyle paylaşılmasını talep ettiğimizi basına ve kamuoyuna duyurulur."