AKP’nin eğitim sisteminde yarattığı tahribat KPSS sonuçlarına da yansıdı. Genel Kültür’deki net ortalaması 16’da, Türkçe, İlköğretim Matematik ve Tarih testlerindeki ortalama ise sırasıyla 35, 23 ve 25’te kaldı.

Eğitimdeki tahribat KPSS’ye yansıdı
Fotoğraf: AA

Mustafa BİLDİRCİN

29-30 Temmuz’da yapılan 2023-KPSS (Alan Bilgisi) ve 6 Ağustos'ta yapılan 2023-Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ilişkin değerlendirme süreci tamamlandı. ÖSYM verilerine göre, sınava 924 bin 167 aday başvurdu. Toplam 133 bin 859 aday ise başvurmasına karşın sınava girmedi. KPSS’ye giren 64 adayın ise sınavı geçersiz sayıldı.

Toplam 792 bin 229 adayın katıldığını sınava yönelik değerlendirme raporu, eğitimin niteliğinin içler acısı halini bir kez daha gözler önüne serdi. Adayların Genel Kültür, Genel Yetenek ve alan derslerindeki net ortalaması da çarpıcı tabloya ayna tuttu. ÖSYM’nin KPSS’ye yönelik sayısal bilgiler içeren raporuna göre, öğretmen adayları, sınavda yüksek net ortalamasını yakalayamadı. Alan derslerindeki net ortalamalarının düşüklüğü dikkati çekti. Adayların net ortalaması, en temel alanlarda dahi düşük seviyede gerçekleşti.

KÜLTÜR DE YETENEK DE DİPTE

KPSS Sonuç Raporu’na göre, toplam 782 bin 640 adayın çözdüğü 60 soruluk Genel Yetenek testinde doğru sayısı ortalaması 19, net ortalaması ise 15 oldu. Toplam 771 bin 576 adayın çözdüğü Genel Kültür testinde de tablo değişmedi. Buna göre, 60 soruluk Genel Kültür testinde adayların doğru yanıt ortalaması 21, net ortalaması ise 16'da kaldı.

ALAN DERSLERİNDE VAHİM TABLO

Adayların alan testlerindeki doğru yanıt ve net ortalamaları ise eğitim sisteminin içinde bulunduğu genel tabloyu ortaya koydu. En yüksek net ortalaması, 75 sorunun sorulduğu Rehberlik alanında 48 net ortalaması ile yakalanırken 75 sorunun yer aldığı diğer bazı temel alanlardaki net ortalamaları şöyle kaydedildi:

•Türkçe: 35

•İlköğretim Matematik: 23

•Fen Bilimleri: 23

•Tarih: 25

•Fizik: 27

•Matematik (Lise): 19

•Kimya: 23

•İngilizce: 30

NET ORTALAMALARI BAŞ AŞAĞI

2023 KPSS’deki net ortalamaları, 2022 KPSS Lisans’taki ortalama göre de geriledi. 2023 KPSS’de 35 olan Türkçe testindeki net ortalamasının 2022’de 40, 2023 KPSS’de 23 olan İlköğretim Matematik’teki net ortalamasının ise 2022’de 31 olduğu bildirildi. 2023 KPSS’de Fen Bilimlerin’de 23, Tarih’te 25, Fizik’te 27, Lise Matematik’te 19 olan net ortamalarının ise 2022’de sırasıyla 24, 32, 29 ve 25 olduğu belirtildi.