Ekonomik büyüme istihdam yaratmıyor
Fotoğraf: AA

Ahin ASLAN 

TEPAV, ekonomik görünüm raporunun ikincisini yayımladı. Raporda ülkede yakın dönemde uygulanan ve ekonomi yönetimi tarafından belirtilen çerçevede uygulanacağı açıklanan politikalar ve küresel gelişmeler ele alındı.

Buna göre Türkiye’de ekonomik büyüme ve iş gücü piyasası, enflasyon, kamu maliyesi, dış sektör ve riskler ele alındı.

Raporda öne çıkan tespitler şöyle: 

EKONOMİK BÜYÜME %4,2 

Raporda, tüketimde beklenen geri çekilmenin gözlenmemesi nedeniyle ilk rapordaki yüzde 3,7’lik büyüme tahmini revize edilerek 2023 yılında Türkiye’nin ekonomik büyümesinin yüzde 4,2 civarında olacağı belirtildi. 

BU YIL YAVAŞLAMA 

Türkiye ekonomisinin 2024 yılında yavaşlayacağı ve büyümenin yüzde 3,2, 2025’te ise yüzde 3,5 olacağı öngörülüyor. 

ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ SÜRECİ UZUN 

Politika faizinin 2024 yılında yüzde 45 ile zirve yapmasının beklendiği ifade edilen raporda, enflasyonun bu yılsonunda yüzde 40, önümüzdeki yılsonunda ise yüzde 24 olması tahmin ediliyor. 

MALİ GÖRÜNÜM BOZULABİLİR 

Kamu maliyesinde gelir artırıcı veya gider azaltıcı önlem alınmaması durumunda mali görünüm bozulabilir. Merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranının ise 2024 yılında yüzde 5,9, 2025 yılında yüzde 4,3 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. 

BÜYÜME İSTİHDAM YARATMIYOR 

2023 yılında OECD ülkeleri arasında en yüksek büyüme oranına sahipken istihdam yaratma kapasitesinin en düşük düzeyde olduğu belirtilen rapora göre, iş gücü piyasasındaki yapısal sorunların çözülememesi durumunda, gençler, kadınlar ve dezavantajlı kesimler için işsizlik sorunu devam edebilir.