Google Play Store
App Store

AKP tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifiyle elektrik faturalarından alınan TRT payının kaldırılması önerildi.

Elektrik faturalarında TRT payını kaldıran teklif Meclis'te

AKP tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifiyle; elektrik faturalarından alınan TRT payının kaldırılması önerildi. Teklifte; elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılması ve petrol arama faaliyetlerindeki başvurularda değerlendirme süresinin 90 günden 60 güne indirilmesine ilişkin düzenlemeler yer aldı.

AKP İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ile 40 milletvekilinin imzasıyla “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Kanun teklifi 38 maddeden oluştu.

Kanun teklifine göre; tüm eser, icra, fonogram, yapım ve yayınlarının telif hakkı sahipleri tarafından alınan teknolojik önlemleri etkisiz kılmaya yönelik ürün ve araçların ticaretini veya tanıtımını yapanlar altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek.

TRT Elektrik faturalarından alınan TRT payı kaldırılacak. İşlevselliği kalmayan Elektrik Enerjisi Fonu Anlaşmaları uyarınca taahhüt edilen yükümlülükleri karşılamak üzere getirilm hükümler de yürürlükten kaldırılacak.

Teklife göre; EPDK görev alanında yer alan iş modellerinin ve teknolojideki gelişmelerin ilgili piyasalara etkilerinin analiz edilmesi ve gerekli düzenlemeler ve bu alanlardaki çalışmaların hayata geçirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak üzere EPDK bünyesinde daire başkanlığı kurulması ile ihtiyaç dahilinde yeni kadro açılacak.

Çevrenin korunması ve sera gazı salınımlarının azaltılması için elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik elektrikli araç altyapısı oluşturulacak. Elektrikli araç piyasa faaliyetlerinin yürütülmesi için yetki EPDK’ya verilecek. EPDK tarafından 3 ay içerisinde çıkarılacak yönetmelik ve düzenlemeyle birlikte halihazırda faaliyet gösteren kişiler 4 ay içerisinde durumlarını kanuna uygun hale getirecek.

Şarj hizmetinin sağlanmasında asli sorumluluk şarj ağı işletmeci lisansı sahibinin olacak. Şarj hizmetinin, sertifikalı şarj istasyonu işletmecisince sağlanması, şarj ağı işletmeci lisansı sahibinin kanun ve mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını ortadan kaldırmayacak.

Şarj hizmeti fiyatı, kurum tarafından hazırlanan usul ve esaslar uygun olmak kaydıyla serbestçe belirlenecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen politikalar dahilinde dağıtım şirketleri, şarj ağı işletmecisi ile elektrikli araç üreticisi ve ithalatçılarından temin ettiği verilerden yararlanarak her iki yılda bir, elektrikli araç kullanımı gelişimi ve şarj altyapısı ihtiyacına yönelik projeksiyonlar hazırlayacak.

Teklifle; Türk Petrol Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Böylece petrol hakkının elde edilmesi için yapılan başvuru ve ruhsatlandırmada Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce başvuruların değerlendirme süresi 90 günlük süre 60 güne indirilecek.

(ANKA)