Elektriğe gelen yüklü zamlar, kamu kurumlarının elektrik giderlerine de yansıdı. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin elektrik alım giderleri bir yılda 15 milyar 594 bin TL’den 29 milyar 590 milyon TL’ye fırladı.

Elektrik Hazine’yi çarptı: Elektrik giderleri 2 katına çıktı
Fotoğraf: Depo Photos

Mustafa BİLDİRCİN

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verileri, elektriğe birbiri ardına gelen zamların yalnızca yurttaşın değil, kamunun da bütçesini altüst ettiğini gözler önüne serdi. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin 2022 yılındaki elektrik gideri, 15 milyar 594 milyon TL’lik elektrik alım harcaması yapılan 2021 yılına oranla yüzde 90 arttı.

Elektrik dağıtımının 2013 yılında 21 bölgeye bölünerek özelleştirilmesi, biriken borçları ve altyapı eksikliklerini beraberinde getirdi. Yurttaşların dağıtım şirketlerine ödediği bedel hemen her yıl katlanarak artarken altyapı eksiklikleri, elektrik kesintilerinin olağan hale gelmesine neden oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kamunun 2022 yılı harcamalarına yönelik verileri ise elektrikte yaşanan fahiş fiyat artışlarının yalnızca yurttaşların değil kamunun da elektrik giderlerinde büyük artışlara yol açtığını ortaya koydu.

FİYATLAR ARŞA ÇIKTI

Verilere göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin 2022 yılında, “Elektrik alımları” kaleminden yaptığı toplam harcama, 29 milyar 590 milyon 305 bin TL olarak gerçekleşti. Elektrik alımları için en yüksek harcamanın yapıldığı ay ise 4 milyar 404 milyon 335 TL’lik harcama ile aralık ayı oldu. Kamunun elektrik giderinde aylar itibarıyla yaşanan artış da dikkati çekti.

elektrik-hazine-yi-carpti-elektrik-giderleri-2-katina-cikti-1118251-1.

***

HARCAMALAR YURTTAŞA YÜKLENDİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun mali hesaplarında yapılan Sayıştay denetimleri sonucunda hazırlanan raporlarda, elektrik dağıtım şirketlerine yönelik çarpıcı tespitler yer alıyor. Raporlarda, dağıtım şirketlerinin ihalelerine, bu şirketleri yöneten kişilerin ortağı olduğu başka şirketlerin de katılabildiği belirtiliyor. Sayıştay denetçileri, “İhale sonucunda imzalanan sözleşme bedeli yatırım tutarını oluşturmakta ve bu tutar tarife yoluyla en nihayetinde tüketicilerden alınmaktadır” diyerek şirketlerin harcamalarının yurttaşın sırtına yüklendiğine işaret ediyor.