Ülkede elektrik üretiminde kömürün payı artmaya devam ediyor. Kömürlü santralların elektrik üretimindeki payı yüzde 36,3'e çıktı. Kömür kullanımının artması da Türkiye’nin iklim hedeflerine ulaşmasını zorlaştırıyor.

Elektrik üretiminde kömürün payı arttı
Fotoğraf: AA

Haber Merkezi

Kömürlü termik santralların elektrik üretimindeki payı bir yıl öncesine göre 2 puan artarak yüzde 36,3 oldu. Elektrik üretiminde fosil yakıtların payı da yüzde 58’e yaklaştı. Kömür kullanımının artması Türkiye’nin iklim hedeflerine ulaşmasını zorlaştırıyor.

2023 yılında üretilen 326,3 milyar kilovaatsaat elektriğin yüzde 36,3’ü kömürlü termik santrallardan sağlandı. Bu oran 2021 yılında yüzde 31,4, 2022 yılında ise yüzde 34,6’ydı. Elektrik üretiminde kömürlü termik santralları yüzde 21,4’lük oranla gaz santralları takip etti. Böylece, kömür ve gaz gibi iki fosil yakıtın elektrik üretimindeki payı bir önceki yıla göre yaklaşık bir puan artarak yüzde 57,7’yi buldu. Yenilenebilir enerji tarafında ise hidroelektrik santrallar yüzde 19,6’lık payla ilk sırada yer aldı. Hidrolik enerjiyi yüzde 10,4 ile rüzgar, yüzde 5,7 ile güneş, yüzde 3,4 ile jeotermal enerji santralları izledi. Elektrik üretiminin yüzde 3,2’lik kısmı ise diğer enerji kaynaklarından elde edildi.

Ekosfer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Barış Eceçelik, kömürün elektrik üretimindeki payının artmasıyla Türkiye’nin seragazı emisyon miktarının da artacağına dikkat çekerek, “Elektrik üretiminde fosil yakıtların payının son iki yılda yeniden yükselişe geçmesi, Türkiye’nin iklim hedeflerine ulaşmasını zorlaştıracak. Net sıfır emisyon hedefine bir an önce ulaşmamız için kömürlü termik santralları kullanmaktan vazgeçmeli, enerji yoğunluğunu düşürerek yenilenebilir enerjinin payını artırmalıyız. Bir plan dahilinde kömürlü termik santralların kapatılması için tarih vermeliyiz” dedi. Eceçelik, şöyle devam etti: "Güneş ve rüzgar gibi enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payları ise küresel eğilimin aksine ciddi bir artış göstermedi. Rüzgardan elektrik üretimi 0,2 puan geriledi, jeotermal yerinde saydı güneş ise sadece 0,6 puan arttı. Türkiye gibi bir güneş ülkesi için bu artış yeterli değil. Enerji dönüşümünü hızlandırabilir, böylece hem iklim krizine katkımızı azaltır hem de hava kirliliği gibi sorunların büyümesini önleriz. Enerji ithalatına ödediğimiz para da azalmış olur.”