AKP’nin OHAL’i uzatma kararı almasının ardından KESK, DİSK, TMMOB ve TTB açıklama yaptı. Açıklamada “Emekçilerin haklarını ve özgürlüklerini OHAL rejimine terk etmeyeceğiz” denildi

Emek ve meslek örgütlerinden açıklama: Emekçilerin haklarını OHAL’e terk etmeyeceğiz

AKP hükümetinin Olağanüstü Hâl (OHAL) yönetimini 5’inci kez uzatma kararı almasının ardından, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada “Emekçilerin yüzyıllardır süren mücadele ile kazandığı hakları ve özgürlüklerini OHAL’e, AKP’nin tek adam rejimine terk etmeyeceğiz” denildi.

OHAL süreklileştiriliyor
OHAL’in 5’inci kez uzatılacağı hatırlatılan açıklamada “15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişiminin ardından yasada tanımlanan gerekli koşullar olmaksızın ilan edilen OHAL, AKP’nin oluşturmak istediği yeni rejimin inşasının adım adım gerçekleştirilmesi için süreklileştirilmeye çalışılmaktadır. Açıktır ki OHAL gerici, mezhepçi, kadın ve emek düşmanı, tek adamın toplumun tamamının kaderini belirlemesi üzerine kurulu bu yeni rejimin inşasına karşı çıkan tüm muhalif kesimlerin tasfiyesi için sürdürülmek istenmektedir. Bugün darbelerle hesaplaşma söylemi ile iktidar olan, fakat 12 Eylül darbe hukukuna yaslanarak neoliberal ihtiyaçlar doğrultusunda oldukça saldırgan politika ve uygulamalarla 12 Eylül’ü dahi geride bırakan AKP, grev olan yerlere müdahale etmek için OHAL’i kullandığını kamuoyuna açıklamaktan çekinmemiştir” ifadeleri kullandıldı.

Parlamento işlevsizleştirildi
OHAL KHK’lerine ve kamudan ihraçlara değinilen açıklama şöyle devam etti: “Yaklaşık 130 bin kişi işinden, geleceğinden, çalışma hakkından edilmekle kalmamış, 110’un üzerinde yasada değişiklik bizzat KHK’ler eliyle gerçekleştirilmiştir. Bu aynı zamanda parlamentonun işlevsiz hale getirilmesi, halkın iradesinin yok sayılmasıdır. Halkın iradesi ile seçilmiş milletvekilleri, belediye başkanları tutuklanmış, düşünce ve ifade özgürlüğü neredeyse ortadan kaldırılmış, AKP’nin haksız, hukuksuz, keyfi uygulamalarına eleştiri getiren, muhalefet eden tüm kesimlerin susturulması için OHAL seferber edilmiştir.”

Mücadeleyi yükselteceğiz
OHAL’in emekçilerin haklarının gaspı anlamına geldiği belirtilen açıklama şöyle sonlandırıldı: “Tüm bu keyfi, hukuksuz, anti-demokratik uygulamaların hayata geçirilmesinde gerekçe olarak gösterilen OHAL kaldırılmalı; demokrasinin, barışın ve emekten yana politikaların tesisi için gerekli düzenlemeler acilen hayata geçirilmelidir. Tüm muhalefet partilerini, MGK tavsiye kararı TBMM Genel Kurulu’nda gündeme alındığında OHAL’in uzatılmasına onay vermemeye çağırıyoruz. Bizler emekçilerin en temel kazanımlarını ve haklarını yok eden, toplumun dinci, gerici eksende yeniden yapılandırılması için araçsallaştırılan, AKP’nin baskı ve şiddet politikalarının temel dayanağı olan OHAL’e karşı mücadelemizi yükselteceğiz; Emekçilerin yüzyıllardır süren mücadele ile kazandığı hakları ve özgürlüklerini OHAL’e, AKP’nin tek adam rejimine terk etmeyeceğiz.”