Emek ve meslek örgütleri, iktidarın ekonomik krizin faturasını emekçilere kestiğinin altını çizdi. Krizin faturasını, yaratanların ödemesi gerektiği belirtilen açıklamada “Bu yükü taşımaya mecalimiz kalmadı” denildi.

Emekçiler artık bu yükü kaldıramıyor

Emek Servisi

Emekçiler giderek derinleşen ekonomik kriz ve durmadan artan zamlara artık dayanamıyor. “Geçinemiyoruz, insanca yaşamak istiyoruz!” diyen 5 emek ve meslek örgütü, basın toplantısı gerçekleştirdi. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) tarafından gerçekleştirilen toplantıda birleşik mücadele çağrısı yapıldı.

KRİZİN BEDELİNİ BİZE ÖDETEMEZLER

TTB Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı; ülkenin zamlarla adeta kavrulduğunu, buna karşı emek alanından beş örgüt olarak “Krizin bedelini, krizi çıkaranlar ödesin” demek ve emeğin hakkını talep etmek için bir araya geldiklerini söyledi. Fincancı, emek örgütleri olarak üretimden gelen güçlerini kullanma iradesine sahip olduklarının da altını çizdi. DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün ise ekonomik krizin yanı sıra son olarak Akbelen’de örneği görülen doğa katliamı ve hukuksuzlukların da tırmandığını, tüm bu çoklu kriz haline karşı örgütlü ve birleşik mücadele yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da piyasanın egemen olduğu bir ekonomik anlayış sonucunda halkın büyük çoğunluğunun açlık, yoksulluk ve işsizlik ile baş etmeye çalıştığını belirtti. Bilimin ve tekniğin gereklerinin yerine getirilmediğine dikkat çeken Koramaz, buna bağlı olarak iş cinayetlerinin artması, güvencesizliğin hızlanması, hakların tırpanlanması gibi sonuçlar yaşandığını kaydetti. TDB Genel Sekreteri Diş Hekimi Emel Eroğlu, yaşanan ekonomik krizin siyasi bir tercihin sonucu olduğunu, iktidarın tercihini emeğiyle geçinenlerden değil, sermayeden yana kullandığını vurguladı.

Ortak basın açıklamasını okuyan KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, şunları ifade etti: “Krizin faturasını krizi yaratanlar ödesin. Seçimler bitti, iktidarın hazırda beklettiği ekonomik saldırı dalgası başladı! Ardı arkası kesilmeyen zam işçileri, emekçileri, emeklileri, kadınları canından bezdirdi. Ülkemizde insanca yaşamak bir yana hayatta kalmak bile her gün zorlaşıyor. Halk işsizlikle, açlıkla, yoksullukla, artan borçlarla mücadele ederken AKP iktidarı hâlâ bir avuç patrona ve yandaş zümreye yeni ayrıcalıklar tanıyor, muafiyetler getiriyor. Bu nedenle nüfusun yüzde 1’ini oluşturan ama ulusal servetin yüzde 54’ünü elinde tutan dolar milyarderleri büyüdükçe büyüyor. Ücretlerimizin belirlenmesinde temel alınan ekonomik veriler TÜİK eliyle düşük gösterilirken vergi ve harçlar astronomik düzeyde artırılıyor. Emeği ile geçinen bizlerin maaşlarından peşinen gelir vergisi kesilirken tüketirken de vergi vermek zorunda bırakılıyoruz.”

ZOR KULLANARAK SUSTURAMAZLAR

“Gerçeği haykırmaya çalışan çığlıklar baskı, şiddet ile özgür basın ise sansür ve zor ile bastırılmak isteniyor” diyen Yeşil, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Öte yandan toplumsal cinsiyet eşitliğini yok sayan, ayrımcı ve cinsiyetçi uygulamalarla kadın emekçiler işsiz bırakılırken, çalışmaya devam inadı baskı, taciz ve mobbing ile her geçen gün artarak kırılmaya çalışılıyor. Halkın ezici çoğunluğunu yoksulluğa, açlığa, işsizliğe, borçluluğa ve güvencesizliğe mahkûm eden bu politikalar sadece bizlerin değil, Türkiye’nin sırtında bir yüktür. Bu yükü taşımaya mecalimiz kalmadı! Bizlere her geçen gün daha fazla yoksulluk, sefalet, güvencesizlik dayatılan bu pespaye sistemi değiştirmek ve dönüştürmek elimizde!” 

***

MESLEK ÖRGÜTLERİNİN TALEPLERİ ŞÖYLE:

1 Temel tüketim maddeleri olmak üzere yapılan zamlar geri alınmalı!

2 Temel ücretler yoksulluk sınırı üzerine, en düşük emekli maaşı net 15 bin TL’ye çıkarılmalı.

3 Ücretler toplu sözleşmeyle belirlenmeli, her üç ayda güncellenmeli.

4 Yüksek enflasyon döneminde asgari ücret de yılda dört kez belirlenmeli.

5 Vergide adalet sağlanmalı, artan oranlı servet vergisi düzeni getirilmeli.

6 Sendikalaşma ve grevli gerçek toplu iş sözleşmesi önündeki tüm engeller kaldırılmalı.