Emekçiler için ay sonu yok
Kamu emekçileri, İzmir’de imza topladı. (Fotoğraf: BirGün)

Emek Servisi

Kamudaki toplu iş sözleşmesi (TİS) öncesi emekçiler, sürüklendiği yoksulluğu kendisi anlattı. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 1 Ağustos’ta başlayacak toplu iş sözleşmesi öncesi kamu emekçileri arasında bir anket düzenledi. Ankete göre kamu emekçilerinin tamamına yakını ay sonunu zorlukla getiriyor. İnternet üzerinden yapılan anketin öne çıkan sonuçları şöyle:

•Ankete katılan kamu emekçilerinin dört kişilik bir ailenin asgari koşullarda geçinebilmesi için gerekli gördükleri aylık net maaş yaklaşık 45 bin TL.

•Katılımcıların yüzde 90’ı aşan bir bölümü ay sonunu zorlukla veya büyük zorlukla getirebildiklerini ifade etti. Özellikle genç kamu emekçilerinin yaşadığı geçim zorluğu daha da belirgin.

•Kamu emekçileri yüksek enflasyon dönemi olarak geçen son birkaç yılda başta tatil, dışarıda yemek, sinema, tiyatro ve giyim olmak üzere pek çok harcama kaleminden ciddi bir kesinti yaptı.

•Kamu emekçilerinin yüzde 97’si TÜİK’i güvenilir, şeffaf ve tutarlı bulmadıklarını ifade ediyor.

•Katılımcı kamu emekçilerinin yüzde 99’u bütçeden kendilerine ayrılan payı yetersiz buluyor.

•Yüzde 86’sı yetkili sendikanın toplu sözleşme masasında kendilerini temsil etmediğini düşünüyor.

•Yüzde 54’ü toplu sözleşme sürecinde etkili bir mücadele verilmediğini düşünüyor.

Ankete ilişkin KESK tarafından yapılan açıklamada, en büyük beklentinin enflasyon baskısını ve geçim sıkıntısını azaltacak yüksek bir maaş artışı olduğu aktarıldı. Ücret adaleti istenen açıklamada, kamu emekçilerinin grevli gerçek bir toplu sözleşme düzeni de beklentilerin arasında yer aldı. Açıklamada, şöyle denildi: “Öncelikli TİS talepleri kamu istihdamında liyakatin sağlanması. Katılımcılar TİS sürecinde gerekirse fiili iş bırakma da dahil kapsamlı eylemler yapılmasını, ayrıca kamuoyuna yönelik açıklama, demeç ve lobi faaliyetleri beklemekte." Ankete katılan kadın kamu emekçilerinin doğum izinlerinin artırılması, kadınlara yönelik ayrımcı uygulamaların kaldırılması gibi talepleri öne çıkıyor.