14 Mart Tıp Bayramı öncesinde bir araya gelen hekimler yaşadıkları sorunlara dikkat çekti. Hekimler “Tüm sağlık emekçilerine hakları olan, emekliliğe yansıyan, insanca yaşayabilecekleri tek kalem maaş verilmelidir” dedi.

Emekli hekimler çalışmak zorunda
Hekimler sık sık "Emekliliğe yansıyacak, yaşanabilir ücret" talebiyle eylemler yapıyor. (Fotoğraf: TTB)

Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Tabip Odaları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın söz verdiği pek çok talebin Meclis’ten geçen düzenlemede yer almadığına dikkat çekti. Emekli hekimlerin yoksullukla karşı karşıya kaldığına dikkat çeken hekimler, 16 Mart Cumartesi günü İstanbul’da yapılacak ‘Büyük Hekim Yürüyüşü’ne çağrı yaptı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ile tabip odalarının yöneticilerinin katıldığı toplantıda, 14 Mart Tıp Haftası’nın bir bayramdan ziyade bir mücadele haftasına dönüştüğü vurgulandı.

SAĞLIKÇILARA BASKI

Açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sık sık sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili söz verdiğine ancak bunları tutmadığına dikkat çekildi. Sağlık emekçilerinin şiddet ve güvencesiz çalışma gibi sorunlarına öncelik verilmediği kaydedilen açıklamada "Son yıllarda hazırladığımız sağlıkta şiddet, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, fiili hizmet süresi zammı, öğrencilerin özlük hakları düzenlemeleri, tüm ücretlerin emekliliğe yansıması, 7600 ek gösterge, emekli sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında iyileştirme yapılması gibi kanun tekliflerini ısrarla Meclis’teki partilere sunduk ancak ne yazık ki Meclis’te gündeme alınmadı" denildi.

14 ACİL TALEP

Hekimler, taleplerini şöyle sıraladı:

• TTB’nin sağlıkta şiddet yasa teklifi, şiddetsiz, güvenli çalışma ortamları için mekânsal önlem önerileri kabul edilmelidir. Güvenli çalışma ortamlarının sağlanması idarecilerin sorumluluğundadır. Şiddet olaylarında idarecilerin sorumluluğu öncelikli olarak dikkate alınmalıdır.

• Hekimlerin/sağlık emekçilerinin dinlenme koşulları, sağlık hizmetinde hataya sevk etmeyecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Doktor dinlenme odaları, emzirme odaları, kreş her sağlık kurumunda yeterli sayıda sağlanmalıdır. Nöbet ertesi izin, idarecilerin insafına bırakılmamalıdır.

• Pandemilerde, pandemiye yol açan hastalık, sağlık emekçileri için illiyet bağı aranmadan meslek hastalığı kabul edilmelidir.

• Sağlık emekçileri için fiili hizmet süresi zammı 120 gün olmalıdır.

• Hekimlerde ek gösterge üst sınırı 7600’e yükseltilmelidir.

• Tüm sağlık emekçilerine hakları olan, hiçbir koşuldan negatif etkilenmeyen, emekliliğe yansıyan, gerçek enflasyona uygun, insanca yaşayabilecekleri tek kalem maaş verilmelidir.

• Emekli sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları arasındaki uçurum giderilmeli, tüm emekli hekim aylıkları yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalı, tüm hekimler emeklerinin hakkı ölçüsünde emekli ikramiyesi alabilmelidir.

• Vergide adalet istiyoruz! Vergi dilimi üst sınırı yüzde 15 olmalıdır.

• Muayene süreleri, bilimsel ve nitelikli sağlık hizmeti gözetilerek düzenlenmelidir.

• Acil servislerde yeşil alan kaldırılmalı, poliklinik hizmeti verilmemelidir.

• Sağlık ortamına dair düzenlemeler, TTB ve ilgili sağlık emek-meslek örgütlerinin görüşleriyle yapılmalıdır.

• Atamalar bilimsel ölçütlere ve liyakate dayalı olmalıdır.

• Tıp fakültesi ve tıpta uzmanlık eğitimi kontenjanları, eğitimin niteliği gözetilerek azaltılmalıdır.

• Koruyucu sağlık sisteminin öncelendiği, güçlü ve bölge tabanlı birinci basamak, basamaklandırılmış ve parasız bir sağlık sistemi inşa edilmelidir.

∗∗∗

AÇLIK SINIRININ ALTINDA

TTB Emekli Hekimler Kolu adına açıklama yapan Dr. Mehmet Çakmak, hayatlarını uzun bir eğitim ve çalışma dönemi ile geçiren hekimlerin, emeklilik sonrasında bu çabalarının karşılığını almak istediklerini ancak bugün derin bir yoksullaştırma politikasıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Yüzlerce emekli hekimin umutsuz ve mutsuz olduğunu söyleyen Çakmakçı, “Bazı hekimlerin evine Türk-İş’in son olarak Şubat ayında açıkladığı yoksulluk sınırının altında maaş giriyor. Bazı hekimler ise bunu dahi alamıyor. Emekli hekimler çalışmak zorunda bırakılıyor. Emekli hekimler mutsuz, umutsuz. Bizim bu durumu kabul edebilmemiz mümkün değil. Başlıca talebimiz, emekli hekimlerin hak ettiği bir gelir düzeyinin ve yaşam standardının sağlanmasıdır.” dedi.