Bağ-Kur kayıt ve tescilini yaptıramadığı için 2000 yılı öncesindeki hizmet yıllarını sosyal güvence altına alamayan ve EYT’den faydalanamayan yurttaşlar Meclis gündemine taşındı. CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “Sigortalılık durumunun takibini yapmak aynı zamanda kurumların görevidir” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi
Emekli olamayan esnaf için kanun teklifi
Fotoğraf: Depophotos

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi”ni Meclis’e sundu.

CHP’li Kara, çok sayıda yurttaşın tescil sorunu sebebiyle emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeden yararlanamadığına dikkat çekti.

Kara, yurttaşların sigortalılık sürelerini uzattığına dikkat çekerek “Sigortalılık durumunun takibini yapmak aynı zamanda kurumların da görevidir” dedi.

Vergi dairelerinin 2008 yılında yapılan düzenleme ile birlikte vergi mükelleflerini Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirerek Bağ-Kur kaydının yapılmasını sağladığını hatırlatan Kara, 2008 yılından önceki yükümlülükler kurumlar yerine yurttaşlara yüklendiğini vurguladı.

Kara, “2000 ve 2008 yıllarından önce çalışma hayatına başlamış ve Bağ-Kur tescil mağduriyeti yaşayan yurttaşlarımızın sosyal devlet ilkesi de göz önünde bulundurularak haklarının kendilerine ivedilikle teslim edilmesi gerekmektedir. Yurttaşlarımızın birikmiş borçlarını uygun bir zaman ve ödeme planıyla ödeyebilmeleri ve böylece emekli olabilmeleri amacıyla gerekli düzenlemeler yapılmalıdır” diye konuştu.

“6 AY İÇİNDE ÖDEME YAPILMASI HALİNDE SİGORTALILIK SÜRESİ DEĞERLENDİRİLİR”

Kara teklifin gerekçesinde ise şu ifadelere yer verdi:

“Sigortalı sayılanlardan mülga sosyal güvenlik kanunlarına göre sigortalı olanlar ile sigortalı olanların, bu kanunun yürürlük tarihinden önce vergi mükellefiyet süreleri veya meslek odası kaydı bulunması şartıyla, sigortalının bu maddeyi ihdas eden kanunun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde kuruma yazılı talepte bulunması halinde, vergi mükellefiyet süreleri veya meslek odasına kayıtlı bulunduğu sürelerin tamamı için kendileri tarafından belirlenen prime esas kazancının %32’si üzerinden borçlanma tutarı hesaplanır ve sigortalıya tebliğ edilir.

Sigortalının kendisine tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamını tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde ödemesi veya 36 ay içinde eşit taksitlerle ödemesi halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Buna ilişkin usul ve esaslar kurumca belirlenir.”