Kulislerde konuşulanlara göre Emniyet içerisindeki son terfi ve atamaların her üçünden biri Menzil cemaati referansıyla gerçekleşti

"Emniyette her üç atamanın biri Menzil cemaati referansıyla yapıldı"

Emniyet teşkilatındaki son atama ve terfilerle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Deneyimli gazeteci Tolga Şardan, T24'e yazdığı "Emniyet’te neler oluyor" yazısında kulislerde her üç atama ve terfiden birinin Menzil cemaati referansıyla yapıldığının konuşulduğunu yazdı.

"Emniyet’te son dönemde ilginç gelişmeler yaşanıyor," diyen Şardan, "Bunlardan birisi, Emniyet Genel Müdürü’nün değişmesi, Celal Uzunkaya’nın görevden alınıp yerine Mehmet Aktaş’ın gelmesi sonrasına gerçekleştirilen bir dizi terfi ve atamanın gerçekleştirilmesi. Kısa süre önce 50’ye yakın kentin emniyet müdürü değiştirilmişti. Böylece, merkez teşkilatı ve il kadrolarında yeni düzenlemeler yapıldı," diye devam etti.

Şardan, yazısının devamında geçen hafta sonu123 kişiden oluşan birinci sınıf emniyet müdürleri terfisi ile 20’ye yakın polis okulu müdürünün değiştirilmesiyle ilgili kararnamenin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla çıktığını hatırlattı.

SÜLEYMANCILAR, MENZİLCİLER, ERZİNCAN GRUBU...

"Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle gündemde yer bulamayan bu iki işlemle ilgili emniyet kulislerinde çok çarpıcı iddialar konuşulmaya başlandı," diyen Şardan şöyle devam etti:

"Şöyle ki, 17-25 Aralık’tan sonra Fethullahçılar’a yönelik tüm bürokraside başlayan ve 15 Temmuz süreci sonrasında FETÖ’ye dönüştürülen “temizlik” çalışmaları sonucunda yeni bazı farklı yapılanmalar devlet kadrolarında hayat bulmaya başlamıştı.

Fethullahçılar gibi Nurcu akımdan gelen Okuyucular, Yazıcılar ile Nakşi akımdan gelen Süleymancılar, Menzilciler, Erzincan Grubu, Erzurum Kurtoğlu Grubu, İskenderpaşa Grubu önde gelen gruplar arasında yer alıyor.

Bu gruplardan Okuyucular, Yazıcılar’la birlikte son dönemde Menzilciler de diğer kurumlarda olduğu gibi emniyet teşkilatı içinde örgütlenmeye başladı. FETÖ’den doğan boşluğun doldurulması çerçevesinde bir süredir emniyette yapılan tayinlerde Menzilcilerin etkisi “güçlü” biçimde hissediliyor.

Bu etki, son emniyet müdürleri kararnamesinin yanı sıra birinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi ve polis okullarına yapılan müdür atamalarında da kendisini gösterdi. Her üç atama ve terfi sırasında Menzil cemaatinden doğrudan veya dolaylı gelen referanslar kabul gördü.

MENZİL İÇİNDE KAVGA

Ancak kulislere düşen iddiaya göre, birinci sınıfa terfi ve polis okullarına yapılan atamalar sonrasında özellikle Menzil cemaati içinde kavgalı bir süreç başladı.

Malum, Türkiye’deki Menzil cemaati Adıyaman’daki Semerkand grubu ve Eskişehir’deki Buhara grubundan oluşuyor.

Liderleri farklı olan bu iki grubun, Emniyet’teki bu görevlendirmeler sonrasında birbirleriyle ters düştükleri öne sürülüyor. Bu durumun gerekçesi ise, Emniyet’teki atama ve terfilerde Semerkand grubunun referanslarına olumlu yanıt verildiği, Buhara grubunun taleplerinin yerine getirilmediği.

Semerkand grubunu, Buhara grubuna karşı 1-0 öne geçiren bu görevlendirmelerde kuşkusuz diğer grup ve yapılardan da referanslar var.

Aslında, şimdiye kadar “Menzil grubunun emniyet teşkilatındaki yapılanması” diye bir konu hiç gündemde olmamıştı. Zira bu yapıyla bağlantılı teşkilat mensubu sayısı çok ama çok minimum düzeydeydi.

Ancak ne olduysa; gerek 17-25 Aralık süreci, gerekse 15 Temmuz sonrasında bu grubun nüfusu emniyet içinde gözle görünür biçimde arttı. Birden bire, Menzil grubu Emniyet’te güçlenmeye başladı.

Bu durum kafaların da karışmasına neden oluyor hiç şüphesiz.

Çünkü özellikle FETÖ soruşturmaları sonrasında “renklendirme” diye bir durum ortaya çıktı. Yani, daha önce FETÖ içinde yer alan ve deşifre olmamış kişiler, başka cemaat ve yapılara sızmayı başarıp kendilerine yaşam alanı bulmaya başladı. Ve bu kişiler ise devlet tarafından “kripto FETÖ’cü” olarak tanımlanıyor.

Menzil cemaati başta diğer dini grup ve yapılarda son dönemde artan insan kaynağını biraz da bu “renklendirme” tanımı çerçevesinden gözlemek ve değerlendirmek gerekiyor.

Yapılan bu atamalarda devletten yana taraf olan, emir ve talimatları devletten alan, Atatürk ilkelerine bağlı teşkilat mensupları yok mu?

Elbette var. Ama emniyet teşkilatı gibi silahı ve üniforması olan, devletin en önemli kurumlarından birisinde yapılan görevlendirmelerin cemaat veya tarikat referansıyla değil, kurumsal liyakat ve kıdeme göre yapılması, ülke için daha faydalı olacaktır.

SOYLU'YA VERİLEN HEDİYE

Geçen hafta yine Emniyet teşkilatının odağında olduğu ilginç bir fotoğraf kamuoyuna yansıdı. Fotoğrafın konusu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, kendisine bağlı bir birimin düzenlediği seminere katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya verdiği hediye idi.

Genel müdür Aktaş’ın, Bakan Soylu’ya hediye ettiği Türk Bayrağı’nın ayında bakan beyin adının, yıldızında ise soyadının sırmayla işlendiği görülüyordu.

Üstelik “deforme edilmiş” hediye Türk Bayrağı’nın, İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği bayrak hassasiyeti konulu genelgeden sonra hediye edilmesi ayrıca manidardı.

Aktaş’ın hareketini en basit biçimde “bayrağa saygısızlık” şeklinde açıklamak mümkün. Kaldı ki, İçişleri Bakanı Soylu aynı zamanda makamı itibarıyla seminerin de ev sahibi konumunda. Bir hediye verilmesi zorunlu ise, başka bir hediye tercih edilebilirdi."