TÜİK’in “Yaşam Memnuniyeti Araştırması” sonuçlarına göre, ülkedeki en önemli sorun yüzde 33 ile hayat pahalılığı. Araştırmada, hayat pahalılığını yüzde 16 ile eğitim ve yüzde 13’le de yoksulluk takip ediyor.

En önemli sorun hayat pahalılığı
Fotoğraf: DHA

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaşam memnuniyeti araştırmasına göre 2023’te mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 52,7 oldu. 2013’te yaşamından memnun olanların oranı yüzde 59’du. Öte yandan ülkenin en önemli sorununun hayat pahalılığı olduğu belirlendi.

Verilere göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2023’te 3 puan artarak yüzde 52,7 oldu. 10 yıl öncesine göre bu oran yüzde 6,3 geriledi. Verilerde 2023’te mutlu olduğunu belirtenlerin oranı önceki yıla göre üç puan arttı ancak son yıllardaki seyirde mutluluğun azaldığı, mutsuzluğun arttığı görüldü.

MUTLULUK YAŞLA AZALIYOR

Araştırmada mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı 2013’te yüzde 59,6 iken dönemsel iniş çıkışlarla 2013 yılına kadar yüzde 59 seviyesini korudu. Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde, 18-24 yaş grubunda mutluluk oranı 2022’de yüzde 47,9 iken 2023’te 6,1 puan artarak yüzde 54 oldu. Mutluluk oranının 55 ve daha yukarı yaştaki bireylerde ise azaldığı gözlendi. Mutluluk oranının 55-64 yaş grubunda bir önceki yıla göre 2,8 puan azalarak 2023’te yüzde 49,7 olduğu belirlendi. 65 ve daha yukarı yaştaki bireylerde ise oran 2022’de yüzde 57,7 iken geçen yıl 1,7 puan azalışla yüzde 56’ya düştü. Öte yandan kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2023 yılında yüzde 67,1 olarak kaydedildi. 2003’te umutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 66,9 iken, 2013 yüzde 77,1 ile umutluların oranının en yüksek ölçüldüğü yıl oldu. 2023’te ise her 100 kişiden 67’sinin geleceğinden umutlu olduğu belirtildi.

∗∗

YOKSULLUK VE EĞİTİM KISKACI

Para ve iş ile mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı düşük olsa da, en önemli sorunların başında hayat pahalılığı yer aldı. Araştırmaya katılanların yüzde 33,8’i ülkenin en önemli sorununu hayat pahalılığı olduğunu, yüzde 16,5’i eğitim ve yüzde 13,4’ü yoksulluk olduğunu söyledi.