Google Play Store
App Store

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yasada tanımlanan Yeşil Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), belirlenen kriterler kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından sertifikalandırılacak. Doğal gaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel sektör tüzel kişileri açısından serbestlik getirilecek.

Enerji alanına yönelik düzenlemeler içeren teklif Meclis'ten geçti

TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, bugün kabul edilerek yasalaştı.

YEŞİL OSB’LER, BELİRLENEN KRİTERLER KAPSAMINDA TSE TARAFINDAN SERTİFİKALANDIRILACAK

Yasada tanımlanan Yeşil OSB’ler, belirlenen kriterler kapsamında TSE tarafından sertifikalandırılacak. Yeşil OSB olmak için hazırlanan projeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca kredilendirilecek ve öncelikli olarak değerlendirilecek.

DOĞAL GAZ İTHALATINA HEM BOTAŞ HEM DE ÖZEL SEKTÖR TÜZEL KİŞİLERİ AÇISINDAN SERBESTLİK GETİRİLECEK

Doğal gaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel sektör tüzel kişileri açısından serbestlik getirilecek. İhraç edilen doğal gaza ilişkin iletim tarifeleri, yurt içi iletim tarifelerinin tabi olduğu kısıtlamalara tabi olmayacak. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde il özel idareleri, belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarının kalkınma ajanslarına ödeyecekleri paylardan 2023 ve 2024 yılları için muaf olacak.

(ANKA)