TÜİK’e göre eylülde işsizlik ve istihdam azaldı. İşgücüne katılanlar bir ayda 105 bin kişi geriledi. İşsiz sayılmayan işgücüne dahil edilmeyenler ise 153 bin kişi arttı. Ancak resmi verilerde işsizlik yüzde 9,1 oldu.

Evine kapanan işsizler görülmüyor

BirGün / ANKARA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarla oynamayı sürdürüyor. İstihdam oranı azalmasına ve işsiz sayıldığı için işgücüne dahil edilmeyenler artmasına rağmen TÜİK işsizliğin 0,1 puan azaldığını açıkladı. Buna karşın geçen yıl yüzde 20,3 olan geniş tanımlı işsizlik 1,5 puanlık bir artışla yüzde 21,3 oldu.

TÜİK’in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı eylül ayında bir önceki aya göre 46 bin kişi azalarak 3 milyon 168 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan düşerek yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.

İşsiz sayısı düşerken istihdamda da azalma yaşandı. İstihdam edilenlerin sayısı eylülde 59 bin kişi azalarak 31 milyon 686 bine geriledi. İstihdam oranındaki düşüş işsizlik oranındaki gerilemeden daha fazla oldu. Eylülde istihdam oranı 0,2 puan azalarak yüzde 48,3 oldu.

İşgücü ise eylül ayında bir önceki aya göre 105 bin kişi azalarak 34 milyon 854 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne dahil olmayanların sayısı bir ayda 153 bin kişi artarak 30 milyon 688 bine çıktı.

GERÇEK İŞSİZLİK BİR YILDA 723 BİN KİŞİ ARTTI

İş bulma ümidini yitirenler evlere kapanırken TÜİK verilerine yansımayan gerçek işsizlik rakamları artmaya devam ediyor. İşgücü piyasasının dışına çıkanlarla birlikte son bir yılda geniş tanımlı işsiz sayısı 723 bin artarak 7,6 milyondan 8,3 milyona yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 20,3 olan geniş tanımlı işsizlik yüzde 21,8’e yükseldi.

Kadın işsizliği erkeklere kıyasla oldukça yüksek seyretmeye devam ediyor. Geniş tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 17,3, kadınlarda ise yüzde 29,9 olarak hesaplandı. Geniş tanımlı kadın işsizliği ile geniş tanımlı erkek işsizliği arasındaki fark 12,6 puana ulaştı.

TÜİK verilerinde işsizlik oranında düşüş yaşanırken çalışma saatleri arttı. Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 0,8 saat artarak 44,2 saat olarak gerçekleşti.

TÜİK’e göre eylülde:

İşsizlik: 46 bin kişi azaldı

İstihdam: 59 bin kişi azaldı

İşgücü: 105 bin kişi azaldı

15 ve üzeri nüfus: 48 bin kişi arttı

İşgücüne dahil olmayanlar: 153 bin kişi arttı

∗∗∗

ÜNİVERSİTELİLER İŞ İÇİN KURSLARDA

Toplam kursiyer sayısının yüzde 24,3’ünü oluşturan üniversite mezunları ile diğer kursiyerlerin mezuniyet durumlarına göre dağılımı ise şöyle sıralandı:

Okuryazar olmayan: 40

• Okuryazar: 1.210

• İlköğretim: 13 bin 958

• Ortaöğretim: 19 bin 153

• Ön lisans: 6 bin 73

• Lisans: 4 bin 882

Yüksek lisans: 108

Doktora: 1

ÖDENEKTEN YARARLANAMIYORLAR

DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre resmi işsizlerin yüzde 88,1’i işsizlik ödeneği alamıyor. Yararlanma koşullarının ağır olması ve işsizlik sigortası kaynaklarının amacı dışında kullanılması sebebiyle yurttaşların büyük çoğunluğunun ödenekten yararlanamadığına dikkat çekilen raporda, şöyle denildi: “Eylül 2023’te TÜİK toplam dar tanımlı işsiz sayısını 3 milyon 168 bin kişi olarak açıkladı. İŞKUR’un verilerine göre ise bu ayda işsizlik ödeneği alabilenlerin sayısı 377 bin 581’dir. Böylece resmi işsizlerin sadece yüzde 11,9’u işsizlik ödeneği alabildi. 2,8 milyona yakın işsiz işsizlik ödeneğinden yoksun kaldı. Bu da işsizlerin yüzde 88,1’inin işsizlik ödeneği alamadığı anlamına geliyor.”