İzmir Foça Kocamehmetler köyünde planlanan taş ocağı projesine karşı yapılan itirazlar sonuç verdi. Bakanlığın onayı ile ÇED süreci başlatılan proje, iptal edildi.

Foça’da taş ocağına iptal
2500 yıllık Pers Mezar Anıtı çevresine yapılmak istenen proje de edilmişti. (Fotoğraf: BirGün)

Haber Merkezi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın temmuz 2022’de çevresel etki değerlendirme (ÇED) sürecini başlattığı ve İzmir’in Foça ilçesi Kocamehmetler köyünde kurulması planlanan doğal taş (tüf) ocağı projesi yapılan itiraz üzerine iptal edildi. Taş ocakları, doğaya verdiği tahribatlar nedeniyle yaşam savunucularının tepkisine neden olmuştu.

Bölgedeki taş ocaklarına karşı harekete geçen Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu yaptığı eylemlerle kamuoyu yaratarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne itiraz dilekçeleri verdi. Platform ayrıca 2 bin 500 yıllık Pers Mezar Anıtı ve zeytinlik alanın yakınında açılmak istenen taş ocağı projesini de iptal ettirmişti.

334 BİN TON ATIK ENGELLENDİ

Kocamehmetler köyüne 850 metre uzaklıktaki Işıklar mevkiinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne verilen proje tanıtım dosyasındaki bilgilere göre aynı alanda yılda 502 bin ton dekoratif taş üretmek hedefleniyordu. Proje hayata geçseydi saatte 53, gün içinde 424 kilogram toz havaya karışacaktı. Yıllık 334 bin ton atık oluşturacak olan taş ocağı partikül yayarak çevreye telafisi olanaksız zararlar oluşturacaktı. Dekoratif taş amaçlı açılması istenen ocağının partikülleri her yıl katlanarak artarken, yeni cüruf dağları çevreyi tehdit etmeye devam edecekti. Zeytinlikle geçimini sağlayan köyde zeytin ağaçları dışında, kızılçam ve endemik bitki örtüsü yok olma tehdidi altındaydı.

Bölgedeki taş ocağı projesinin iptal edilmesinin ardından Evrensel'e konuşan Platform yürütmesi, “Pers Mezar Anıtı’n yakınındaki taş ocağı projesinden sonra, Kocamehmetler köyündeki taş ocağı projesinin de iptal edilmesi bizim için çifte bayram oldu. İki taş ocağı açılmış olsaydı köylünün geçim kaynağı olan zeytincilik zarar görecek, tarım alanları ve tarihi doku ortadan kalkacaktı. Kocamehmetler köyünde faaliyeti devam eden iki taş ocağının yarattığı tahribata karşı mücadelemiz devam edecek” değerlendirmesini yaptı.