Tam 25 yılın ardından Gana Sosyalist Forumu, Gana Sosyalist Hareketi’ne dönüştü. Bu adım, emperyalist saldırı altındaki Afrika kıtası için büyük önem taşıyor.

Gana’da sosyalist hareketin yükselişi

Nora Garcia NIEVES

Geçtiğimiz hafta sonu, Nkrumah İdeoloji Enstitüsü’ne ev sahipliği yapan Gana’nın başkenti Winneba’da, Gana Sosyalist Hareketi (GSH) ilk kongresini gerçekleştirdi. Ülkenin 29 bölgesinden 100’den fazla delege ve dünyanın dört bir yanından çok sayıda uluslararası gözlemci, Batı Afrika solu için büyük önem taşıyan bu adımı kutladı.

GSH Genel Sekreteri Kwesi Pratt şöyle konuştu: “Forum’dan harekete geçiş bir gereklilikti. Bu, bir organizasyon olarak yaşadığımız yeni durumu tanımak anlamına geliyordu. Fikir mücadelesinde olmaktan Gana işçi sınıfı seferberliğinin merkezinde olmaya geçtik.” Son yıllarda, GSH katlanarak büyüdü ve ülkenin 29 bölgesinden 24’ünde faaliyetlerini sürdürüyor. Pratt, “Militanlığımız, gerçekleştirdiğimiz siyasi eylemin gerçekliğine uyarlanmış yeni örgütsel yapılar gerektirir” diyor.

DEVRİMCİ HAFIZA CANLI TUTULDU

1996’da ülkenin devrimci hafızasını silmek isteyen bir diktatörlüğü geride bıraktıktan sonra, dört yoldaşın Gana Sosyalist Forumu’nu kurduğundan ve bu oluşumun yıllar içerisinde nasıl büyüdüğünü şöyle anlatıyor: “Sol için büyük zulüm zamanları olduğundan sınırlı bir güçle ortaya çıkabildik. Amacımız, ülkenin içine saplandığı neoliberal aşamayı analiz edebileceğimiz ve insanları bilinçlendirmeye çalışabileceğimiz Marksizm üzerine bir çalışma grubu oluşturmaktı.”
Bu hafta sonu Winneba kırmızı tişörtlülerle doluydu. Gençlerin ve kadınların sayısı çok fazlaydı. Yaş ortalaması yüksek Avrupa’nın aksine Gana’da nüfusun yüzde 70’i 30 yaşın altında. “GSH için gençlerin ihtiyaçlarına odaklanmak, ataerkilliğe karşı mücadeleyi ön plana çıkarmak ve organizasyonu pekiştirmek önceliklidir. Artık konuşmaya devam etmek yeterli değil, bu yeni aşamayı kararlılıkla ve örgütsel akılla üstlenmeliyiz” şeklinde yorumladı.

MİLİTANLIĞIN NİTELİĞİ VE NİCELİĞİNİ YÜKSELT

GSH, siyasi yapıların toplumun gerçeklerine nasıl uyarlanmış olduğunun bir örneğidir. Buraya kadar gelmişlerse, Gana’daki siyasi duruma göre değil, aynı zamanda süreçleri inşa etmek için gerçek kapasite ve olanaklara dayanarak gerekli adımları adım adım nasıl atacaklarını biliyor olmalarıdır. “Şimdi militanlığımızın niceliğini, niteliğini yükseltmeliyiz. Ayrıca, okuma yazma bilmeyen yüksek bir orandan mustarip ülkeyi siyasi olarak eğitme zorluğuna da sahibiz, bu yüzden eğitim hala şart.” GSH, yüzlerce Afrikalı’nın Haiti, Burkina Faso veya Angola’daki devrimler ve sosyalist fikirlerle tanıştığı Amilcar Cabral merkezini oluşturdu.

Bu yirmi yıl içinde GSH, herhangi bir siyasi organizasyonu şaşırtabilecek çeşitli projeler geliştirdi. Amilcar Cabral Merkezi’nin yanı sıra Pratt’in deyimiyle “Kültür ve sosyalizmin bir araya geldiği yer” olan Özgürlük Merkezi’ni oluşturdular. İnsanları devrimci ruha davet eden canlı bir alan. Okuma grupları, uluslararası dayanışma etkinlikleri düzenliyor ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda “Özgürlük Grubu” isimli müzik grubunun doğduğu yerdir, çünkü GSH nereye giderse gitsin sosyalist enerjiyle dolu vurmalı çalgılar, şarkılar ve danslar getirir.

Forumumuzun insanları, müzik, sanat ve eğitimden gelen fikir mücadelelerinde kendilerini nasıl konumlandıracaklarını çok iyi anladı. “Özgürlük Kitapçısı” 10 yıldan fazla bir süredir Nkrumah’ın mirasını yaşatan ve Pan-Afrika geleneğini canlandıran bir GSH kitapçısı olarak yerini koruyor. Gana’nın ilk cumhurbaşkanının 1960’larda yasaklanan ve şimdi kamu kurumları, kütüphaneler ve üniversitelerin raflarında yer alan on üç eserini düzenlediler. Bu metinler Pan-Afrika hareketinin gelecekteki siyasi kadroları için önemli. Forum televizyonda da yer bulmaya başladı. Son üç yılda, hâlihazırda 46 Afrika ülkesinde yayın yapan ve kıta düzeyinde çok sayıda içerik sunan bir televizyon kanalı olan Pan African TV’de tanıtımını yapıyorlar.

ACIMASIZ BİR EMPERYALİST SALDIRI ALTINDA AFRİKA

Her zaman Pan-Afrika vizyonuyla, Afrika’da emperyalist güçlerin neoliberal ve neokolonyal stratejilerini, verileriyle anlayabilecekleri bir araştırma merkezi de geliştirdiler. Kwesi, Gana’nın ABD ve Avrupa’nın kıtaya yönelik stratejisinde merkezi bir yerde olduğunu hatırlatıyor. Dünyanın en büyük altıncı altın rezervlerine ve daha yeni keşfedilmeye başlanan büyük miktarlarda petrol ve gaza sahip.

Afrika kıtası acımasız bir emperyalist saldırı yaşıyor. Doğal kaynaklarının yağmalanmasına yeni NATO üslerinin eklenmesi ve kıtanın Çin’e karşı soğuk savaşta jeo-stratejik bir enklav olarak kullanılıyor. Bu bölgede 30 milyon nüfuslu küçük bir ülke olan Gana, Afrika için bir semboldür ve bölgede büyük bir siyasi etkiye sahip olmaya devam etmektedir. Kwame Nkrumah’ın mirası ve kıta birliği vizyonu devam ediyor.

“Eşitsizliğe ve sömürüye dayanan mevcut dünya düzeni sonsuza kadar sürdürülemeyecektir. Tarih, kölelikten kurtulan ve Avrupa sömürgeciliğinden kopan bir kıta olduğumuzu bize hatırlatıyor. Hiçbir şey bizi durduramaz! Kwesi ve yoldaşları bunu biliyor, biz de biliyoruz. Gana ve GSH’yi daha da yükselteceğiz.”

Çeviren: Umut Deniz AYDIN