TÜİK’in 8 Mart öncesi yayımladığı verilere göre, kadınların yüzde 27,4’ü yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini güvensiz hissediyor. İstihdam oranında her yaş grubunda kadınlar erkeklerden geride.

Gece yalnız yürüyemiyoruz

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarından bir rapor hazırladı. Rapora göre kadınların yaşam standartlarında büyük bir değişiklik yok. Yine kendilerini sokakta güvensiz hissediyor, eğitim görse de iş hayatına katılamıyor, katılsa da erkeklerle eşit maaş alamıyor ve yükselmesi zor.

Kadın nüfusu 42 milyon 638 bin 306 kişi, erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi oldu. Toplam nüfusun yüzde 49,9’unu kadınlar, yüzde 50,1’ini ise erkekler oluşturdu. Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle, 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değişti.

Raporda şu çarpıcı veriler yer aldı: 

• Sağlıklı yaşam süresi kadınlarda 57 yıl, erkeklerde 59,7 yıl oldu.

• Kadınların yüzde 23,6’sı obez ve yüzde 30,9’u obez öncesi durumda.

• 2022’de kadınlarda ortalama eğitim süresi 8,5 yıl oldu. Bu oran erkeklerde 10,0 yıl.

• Her 100 kadından sadece 21’i yükseköğretim mezunu.

• 2022’de 15 ve daha yukarı yaştaki kadın nüfusunun işgücüne katılım oranı yüzde 35,1’de kaldı.

• Yükseköğretim mezunu kadınların yüzde 31’i işgücüne katılamıyor.

Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü Araştırması, 2022

• 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun istihdam oranı kadınlarda yüzde 30,4, erkeklerde ise yüzde 65.

• 3 yaş altı çocuğu olan 25-49 yaş arası kadın istihdam oranı yüzde 28.

• Eşitsizlik ücret veya kazançta da kendini gösterdi. En yüksek fark yüzde 19,6 ile lise mezunlarında, en düşük fark ise yüzde 14,5 ile ilkokul ve altı mezunlarda gerçekleşti.

Kaynak: TÜİK, Kazanç Yapısı İstatistikleri, 2022

• Kadın profesör oranı yüzde 33,9 oldu.

• Şirketlerde üst ve orta düzey yönetici pozisyonundaki kadın oranı yüzde 19,6 .

• Yüzde 38,9’u kendilerinden daha yüksek eğitimli, yüzde 16,2’si kendisinden daha az eğitimli erkeklerle evlendi.

• Yüzde 27,4’ü yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini güvensiz hissetti.

• Evinde kendini güvende hisseden oranı ise yüzde 83,4