Kanserde erken tanı ve tedaviye erişim oldukça önem taşıyor. Hekimler "Ancak milyonlarca insan en temel kanser bakım olanaklarından mahrum kalıyor" diyor.

Gelir adaletsizliği tedaviye erişimi zor hale getiriyor
Fotoğraf: Freepik

Haber Merkezi

Gelir adaletsizliği, fırsat eşitsizliği, coğrafi ve daha pek çok nedenden dünya nüfusunun yarısı öneme sahip sağlık hizmetlerine ulaşamıyor. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Uğur Selek, "Dünyada kanser tanı-tedavi hizmetlerine ulaşmada en sıkıntılı grupları düşük gelirli bireyler, kırsal bölgelerde yaşayanlar, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kadınlar oluşturuyor” dedi.

1-7 Nisan Kanser Haftası’nda açıklama yapan Prof. Selek, dünyada her yıl 10 milyon insanın kansere bağlı hayatını kaybettiğini söyledi. Prof. Selek, kanser ölümlerinin yüzde 70’inin az gelişmiş ülkelerde görülmesine ve en önemli nedenlerden birinin çok sayıda orta veya düşük gelirli ülkede radyoterapi merkezlerinin yetersizliği ya da yokluğu olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Uğur Selek, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği BaşkanıProf. Dr. Uğur Selek, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı

EN SIKINTILI GRUPLAR

Selek, şöyle devam etti: “Kanser tedavisinin ana tedavi yöntemlerinden biri olan radyoterapi imkânı yoksa, sık görülen birçok kanser türünde cerrahi ve ilaç tedavileri yapılsa dahi kür şansı önemli oranda azalmakta, bazı kanser türlerinde kür şansı tamamen ortadan kalkmaktadır. Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı gelir adaletsizliği, fırsat eşitsizlikleri, coğrafi koşullar, etnik, ırk, cinsiyet benzeri ayrımcılıklar nedeniyle hayati öneme sahip sağlık hizmetlerine ulaşamıyor. Dünyada kanser tanı-tedavi hizmetlerine ulaşmada en sıkıntılı grupları düşük gelirli bireyler, kırsal bölgelerde yaşayanlar, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kadınlar oluşturuyor."