Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 5 kentte 602 katılımcıyla uyuşturucu/uyarıcı madde kullanımı ve bağımlılıkla ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmanın sonuçlarına göre en çok günlük paket kullananlar 3000 TL ve altı hane aylık gelire sahip,  aylık gelir durumu yükseldikçe alkol kullananların oranı artıyor, aylık gelir durumu düştükçe aile bireyleri içinde uyuşturucu kullananların oranı da artıyor.

Gelir düştükçe madde bağımlılığı artıyor

HABER MERKEZİ

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 25 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Batman, Hakkari ve Van’da uyuşturucu/uyarıcı madde kullanımı ve bağımlılıkla ilgili bir araştırma gerçekleştirdi.

5 kentten 602 kişinin online olarak katıldığı ankette çalışmaya katılanların %62,8’i “Erkek”, %37,2’si “Kadın”.

Çalışmadan çıkan sonuçlar şöyle sıralandı:

Çalışmaya katılanların %41,2’si 25-34 yaş grubunda, %2,7’si 18 yaş altı. Toplamda %39,9’u gelir getiren hiçbir işte çalışmadığını bildirdi. (%17,6’sı “Öğrenci”, %17,3’ü “İşsiz”, %2,7’si Ev İçi Ücretsiz İşçi, %2,3’ü İhraç)

► Toplamda %64,4’ünün Üniversite mezunu olduğu katılımcı grubunun %37,5’inin hane aylık geliri 3000 TL ve altı. Yine büyük kısmı çekirdek aile ve geniş aileleri ile birlikte yaşadığını söylerken, %8’i “Yalnız Yaşıyorum” ve %6’sı ise “Arkadaşlarım ile Yaşıyorum” demiştir.

► “Sigarayı Ne Sıklıkta Kullanıyorsunuz?” sorusuna katılımcıların; %24,6’sı “Hiç Kullanmadım” derken, %10’u “Kullanmayı Bıraktım”, %6’sı ise “Bir-İki Kere Sadece Denedim” demiştir. Halen sigara kullananların toplam oranı %59,5.

Günlük olarak paket sigara kullananların çoğunluğunun 18-44 yaş aralığında olduğu görülürken; en çok günlük paket kullananların 3000 TL ve altı hane aylık gelire sahip olduğu görüldü.

► “Alkolü Ne Sıklıkta Kullanıyorsunuz?” sorusuna katılımcıların; %40,5’i “Hiç Kullanmadım” derken, %5’i “Kullanmayı Bıraktım”, %8,6’sı “Bir-İki Kere Sadece Denedim” demiştir. %5,6’sı “Sıklıkla Kullanırım” derken, hali hazırda Alkol Kullananların toplam oranı %45,8.

Kadın görüşmecilerin, %41,1’i, erkek görüşmecilerin, %40,2’si “Hiç Alkol Kullanmadım” derken, sıklıkla alkol kullananların çoğunluğunun erkek olduğu görülmüştür. 18 yaş altı hiç alkol kullanmadığını söylerken, Hane aylık gelir durumu yükseldikçe alkol kullananların oranında artışlar tespit edilmiştir.

► Alkol kullanımında aile ile yaşamayan katılımcıların aile ile yaşayanlara oranla daha fazla alkol kullandığı ölçülmüştür.

► “Hayatınızda hiç uyuşturucu veya uyarıcı madde denediniz mi? Hala kullanıyor musunuz?” sorusuna katılımcıların; %80’i “Hiç Kullanmadım” derken, %4,7’si “Kullanmayı Bıraktım”, %10,6’sı “Bir-İki Kere Sadece Denedim”, %0,7’si “Özel Günlerde Kullanırım”, %1,3’ü “Ara Sıra Kullanırım”, %1,3’ü “Sıklıkla Kullanırım” ve %1,3’ü “Yanıt Vermek İstemiyorum” şeklinde yanıt vermiştir.

Madde kullandığını bildirenlerin önemli bir kesiminin yalnız yaşadığı, madde kullandığını bildirenlerin toplamda %3’ünün de çekirdek aile ile yaşadığı görülmüştür. Bu soruya yanıt vermek istemeyenlerin çoğunluğunun arkadaşları ile yaşayanlar olduğu dikkat çekmiştir.

SUÇ-YARGI İLİŞKİSİ OLMAKTAN ÇIKARILMALI

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına ilişkin sorulara verilen tepkiyi şöyle değerlendirdi: “Burada şu konunun altını çizmek gerekecek. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına ilişkin sorulara katılımcıların genel olarak yanıt vermek istemediği, sırf bu sorular nedeni ile ankete katılmayan çok sayıda kişi olduğu gözlenmiştir. Bu sorulara yanıt verirken kendilerini ya da yakınlarını ihbar ettikleri kaygısı taşıdıkları katılımcılar tarafından ve katılmayı reddedenler tarafından bildirilmiştir. Bu durum bize; ilgili konuda sağlıklı bir tespit araştırması için konunun salt bir suç-yargı ilişkisi olmaktan çıkarılmasının önemini düşündürmüştür.”

► Yine hane aylık gelir durumu düştükçe aile bireyleri içinde uyuşturucu kullananların oranının da arttığı görüldü.

► Katılımcı grubunun %27,2’si uyuşturucu/uyarıcı madde kullanımının öncelikli sebebi olarak “Arkadaş Etkisini gösterirken, %24,3’ü “Sorunlardan Uzaklaşmak Kafayı Bulmayı İstemek”, %14’ü “Özenti” nedenlerine işaret etmiştir.