Kadınların kazanılmış haklarının tartışmaya açılmasına karşı bir basın açıklaması düzenleyen Sol Feminist Hareket, "Kadınları kutsal ailenizin içine sığdıramazsınız, kazanılmış haklarımızdan vazgeçmiyoruz" dedi.

Gerici ittifakı kadınlar dağıtacak

BirGün/ANKARA 

Sol Feminist Hareket, kadınların kazanılmış haklarının tartışmaya açılmasını Ankara’da gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla protesto etti. Sakarya caddesinde gerçekleştirilen basın açıklamasını Zeynep Tuna okudu.

Tuna, tarikat- cemaat karanlığında çocukların kaybolmasına, sermaye egemenliği altında kadınların bir yandan aileye hapsedilirken bir yandan da fabrikalarda, atölyelerde dizginsiz biçimde sömürülmesine ve emeğinin değersizleştirilmesine karşı durulduğuna dikkat çekti.

"Kadınları kutsal ailenizin içine sığdıramazsınız, kazanılmış haklarımızdan vazgeçmiyoruz" diyen Tuna "Kadınları “anneler ve bakıcılar” olarak “güçlü aile" söyleminin içine hapsediyor. Devasa bir bütçe ile toplumun topyekûn İslamlaştırılması görevini üstlenen Diyanet; kadınlara 'fıtratları gereği' itaat etmelerini, uysal kadınlar olup ülkenin yeni nesillerini doğurup yetiştirmelerini, itirazsız aile içindeki şefkatle hasta ve yaşlılara bakmalarını, kutsal annelik ve eşlik görevlerini yerine getirmelerini söylüyor" diye konuştu.

"MEDENİ YASA SİL BAŞTAN YAZILMAK İSTENİYOR"

Medeni yasayı dinci faşist politikalar çerçevesinden sil baştan yazılmak istendiğini belirten Tuna, şöyle devam etti;

"Medeni yasa kadınlar için toplumsal eşitliğin, laikliğin ve kadınların birey olarak var olmasının güvencesidir. Medeni yasa kadınlar için nafaka, boşanma, mal paylaşımı, miras hakkı, velayet hakkı gibi pek çok temel insan haklarını içeren bir yasadır. Medeni yasa kadınlar için sadece hukuk önünde değil toplumsal yaşam içerisinde eşit, özgür ve korkusuz bir hayatın teminatıdır."

Tuna, laiklik yoksa eşitlik yok diyerek "Anayasaya uymayanların anayasa yapmasına geçit vermeyeceğiz" dedi.

Tuna, açıklamada özetle şunları söyledi:

"Buradan bir kez daha hatırlatıyoruz, iktidarın laikliğe yönelik saldırısına karşı mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Yeni medeni yasa ile boşanma hükümlerinde yapılacak değişiklikler ile şerri yasaları uygulamanın önünün açılmak istendiğini biliyoruz. Daha geçen hafta, bizzat Erdoğan’ın ağzından şeriat güzellemelerini dinledik. 

Buradan bir kez daha sesleniyoruz: Bizler kazanılmış haklarımızdan, laiklikten, özgürlükten, eşitlikten ve yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz! Bizlere dayattığınız yaşama boyun eğmiyoruz. " İktidarın laikliğe yönelik saldırısına karşı mücadelemizden vazgeçemediğimizi buradan bir kez daha hatırlatıyoruz.

Gerici ittifaka karşı laikliği ilga edip saltanat ve halifelik getirme düşü kuranlara, halk egemenliği nosyonunu yok edip hepimizi itaatkâr kullara dönüştürmek isteyenlere karşı mücadele ediyoruz; Bir kez daha hep birlikte “karanlığa karşı ayaktayız” diye sesleniyoruz. Kazanılmış haklarımızdan, laiklikten, eşitlikten ve özgürlükten vazgeçmiyoruz. 

Bu gerici ittifakı biz püskürteceğiz, bu karanlığı biz kadınlar dağıtacağız."