Gezi davasında verilen tutuklama kararının 100’üncü gününde Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Hakan Altınay 100 soru sordu.

Gezi tutuklularından 100. günde 100 soru

Gezi Direnişi bir suç gibi gösterildi ve neredeyse 9 yıl süren yargılama sonucu 7 kişi tutuklandı. Aradan geçen 9 yılın ardından tutuklanan Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Hakan Altınay 100 gündür cezaevinde. Osman Kavala ise 1737 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuluyor. 9 yıl önce başlayan soruşturma ve dava süreçlerinden 3 kez yapılan yargılama ile tutukluluğun 100’üncü gününde de hem tutuklular hem de tüm ülke aynı soruları soruyor. Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Hakan Altınay’ın sorduğu 100 soruyu yayımlıyoruz.

MÜCELLA YAPICI

1. Biz neden 100 gündür hapisteyiz? Osman Kavala neden 1737 gündür hapiste? Benim kaç kere daha beraat etmem gerekiyor?

2. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası neden ihlal ediliyor, AİHM kararları neden uygulanmıyor?

3. Nasılsınız? Nasıl geçiniyorsunuz? Bunca pisliğin arasında ruh ve beden sağlığınızı nasıl koruyorsunuz?

4. Anayasa’nın ilgili maddeleri doğa, kültür ve tarih varlıklarının korunmasını hem idareye hem de yurttaşlara sorumluluk ve görev olarak yüklemiştir. Bu Anayasa maddelerine bilerek isteyerek uymayanlar “iktidarda” iken, uymaya çalışanların “cezaevinde” olması hangi anlama gelmektedir?

100-gunde-100-soru-1047364-1.

5. Bir işin “meslek” olabilmesi için mutlaka evrensel “etik kural ve kod”larının olması gerekir. Bu etik kod ve kurallara uymayanların özellikle insan hayatını dolayımsız ilgilendiren hukuk ve tıp mesleklerini sürdürebilmeleri mümkün müdür?

6. Özellikle 12 Eylül 1980 darbesi ile ülkeye aplike edilen neoliberal ideolojinin yarattığı ve tüm idareci yöneticiler ile birlikte toplumun büyük kesimini etkisi altına alan ahlaki çöküntünün, kötülüğün, yolsuzluğun, kadın cinayetlerinin sıradanlaşmasının, kanıksanmasının nasıl giderilebileceği konusunda bir çözümümüz var mıdır?

7. Bugün ülkeye hakim kılınan hukuk sistemi ile yargılanmayı ister miydiniz?

8. Sürtük dediğiniz GEZİ KADINLARININ, annelerinize edilen cinsiyetçi küfürleri MOR BOYALARLA duvarlardan sildiklerini biliyor muydunuz?

9. Bilim, meslek ve hukuk insanları olarak ait olduğunuz mesleki, bilimsel, insani ve vicdani kurallar dışına çıkarak, iktidarın emri ile (ya da emir bile almadan sadece güçlüye yaranmak için) kararlar alıp imzalarınızı satmayı nasıl içinize sindirebiliyorsunuz?

10. 5 yıldır hiçbir somut delile dayanmadan bütün ulusal ve uluslararası tepkilere ve kararlara rağmen Osman Kavala’yı niçin “esir” tutuyorsunuz?

11. 2000’li yıllardan beri görmediğim, telefonla dahi konuşmadığım, Taksim Dayanışması toplantılarına bir kez dahi katılmamış Kavala’dan emir ve talimat alarak koskoca ülkeyi “hükümete” karşı cebir ve şiddet kullanarak kalkışmaya yönlendirdiğimize “karar” verdiniz… Bu olağanüstü eylemi nasıl ve hangi yöntemle yapmışız? (Gezi’ye katılan 8,5 milyon kişiye ayıp değil mi?)

12. Ortada bizlere dair herhangi bir cebir ve şiddet bulgusu ve aracı olmadığına göre “PSİKOLOJİK ŞİDDET”ten mi bahsediyorsunuz? Bu şiddet biçiminin ceza kanununun ilgili maddelerinde yeri var mı?

13. Bizim iddianameyi ve gerekçeli kararı film veya dizi yapsanız nasıl bir tür olarak tanımlardınız? (Trajedi, Dram, Trajikomik, Komedi, Bilim Kurgu)

14. Değerli yurtseverler, demokratlar, sosyalistler, sosyal demokratlar, bir araya gelebilmek ve barış, demokrasi ve insan hakları için siyasi bir “GEZİ’Yİ” inşa edebilmek için hapishanelerde toplanmayı mı bekliyorsunuz?

15. Değerli dostlar; “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sözü sadece mitinglerde kullanılan bir slogan mıdır?

16. Cezaevlerinde inanılmaz bir kantin ticareti olduğunun, yoksul ve kimsesiz olanların su, ped, süt vb. gibi temel ihtiyaçlara ulaşmak için son derece düşük ücretlerle köle gibi çalıştığını biliyor musunuz?

17. Dünyada elde edilmiş olan bütün hakların ardında büyük bir mücadele tarihi vardır. Bu nedenle de uluslararası güvence altındadır. Tek kişinin imzası ile “İSTANBUL SÖZLEŞMESİ” nasıl yürürlükten kaldırılır? Bunun uygun olduğuna karar veren “hukukçuların” kaçı kadındır?

HAKAN ALTINAY

18. Siz hiç sevdiklerinizden zorla, haksızca 100 gün ayrı tutuldunuz mu?

19. Siz hiç 2 yaşındaki evladınız ya da 78 yaşındaki annenizin size ihtiyacı olacak ve siz onların yanında olamayacaksınız paniğini günler boyu yaşadınız mı?

20. Mahkemenin benim ile ilgili bulabildiği tek eylem Avrupa Birliği’ne mektup yazmak olduğuna göre, sizce mektup yazarak 18 yıl hapis cezası nasıl hak edilir?

100-gunde-100-soru-1047365-1.

21. Avukatlarımın tanık olarak dinlenilmesini istediği Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Müsteşarları ve Bakan Yardımcısını dinlemeyi reddeden yargı heyeti sizce kimin için çalışıyor olabilir?

22. Bizim mahkûmiyetimize itiraz eden hâkimin “burada tek bir suç delili yok” yazdığını duydunuz mu?

23. 600 sayfalık “gerekçeli” kararda niçin tutuklu olduğumuza dair tek bir cümle olmaması sizi şaşırtıyor mu, yoksa milli ar damarımız çoktan parçalandı mı?

24. Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanırken bile bu ülkeden ayrılmayı düşünmeyen, Green Card’ını kendisi iade etmiş benim, ülkemden kaçacağımı düşünmeyi hangi akıl ya da mantık açıklayabilir?

25. Bizim tutuklanmamıza hükmeden iki hâkime bu yetkinin babalarından kalmadığını, bu yetkiyi “Türk Milleti Adına” yani sizin adınıza da kullandıklarını biliyorsunuz, değil mi?

26. Eğer bizi tutuklayan iki hâkim eve gittiklerinde “Delil ya da kanıt olmadan Ege’yi babasından ayırdım” diyebiliyorsa, sizce bunda ona selam vermeye devam eden komşularının bir sorumluluğu var mıdır?

27. Bize sık sık ne kadar açık sözlü ve mert olduğunu söyleyenlerden acaba hangisi annemi ziyaret edip -kendisi nezaket sahibi bir hacıdır… özel bir güvenlik önlemine gerek yok- benim niçin Silivri’de olduğumu anlatma cesaretine sahip?

28. Bu yargılama için eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in “Gözyaşlarımı katledilen hukuk sistemi için akıtıyorum” ve Abdullah Gül’ün “Bu dava utanılacak bir yargılama süreci olarak anılacaktır” dediğini duydunuz mu?

29. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’ın “Bu dava Türkiye’nin Dreyfus davasıdır” ve İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’nun “Darbeler döneminde bile bu kadar delilsiz ceza verilmedi” sözleri, sizce HSK ya da AYM’nin bir sorun olduğundan şüphelenmesi için yeterli olacak mı?

30. Ülkesinin iyiliği için çalışan insanlarına bu kadar hoyrat davranan başka herhangi bir ülke biliyor musunuz?

31. Menderes, İnönü, Demirel, Ecevit, Özal, Yılmaz, Çiller ve Erbakan hükümetlerinin Türkiye’nin çıkarına bulduğu Avrupa Konseyi üyeliğini sırf bu berbat yargılamada inat etmek için şimdi tehlikeye atmak sahiden iyi bir fikir olabilir mi?

32. Cumhuriyet rejimlerini yaşatmak için sadece haklarda değil sorumluluklarda da eşit vatandaşlara ihtiyaç varsa, siz üzerinize düşeni yaptığınız kanısında mısınız?

33. Daha güzel, daha kardeşçe bir Türkiye’ye inanmak, bunun için çabalamak ahmaklık mıdır, yoksa zekayı aşan bir akıl, bir inanç olan sevginin doğal sonucu mudur?

MİNE ÖZERDEN

34. Beş benzemez daha kolay bir arada dururken, benzerler bir arada durmakta neden zorlanır?

35. Söyleyen güçlüyse “Yalan” yalan olmaktan çıkar mı?

36. Dinleyen duymuyor, duyan anlamıyor, anlayan harekete geçmiyorsa değişim mümkün müdür?

37. Otokontrolü gelişmemiş olan daha mı kolay kontrol edilir?

38. Doyumsuz insan saldırgan mıdır?

100-gunde-100-soru-1047366-1.

39. Şiddetsiz, ayrımsız, çözüm odaklı bir dil toplumsal mutabakatı yeniden kurabilir mi?

40. Kuşaklar arası etkileşim neden azalıyor?

41. Anayasa, kanunlar, insan hakları sadece yazılı metinler midir, neden uygulanmıyorlar?

42. Kuvvetler ayrılığı yok edildiyse, güvenilecek bir yapı kalmış mıdır?

43. Sürüklenmek, idrak etmek, direnmek ve ötesini merak etmek… birey olarak hangi duyguyu daha fazla hissediyorsunuz?

44. En “temel haklarını” savunmayı “suç” olarak addeden yönetim şekline ne denir?

45. Yaptığımız işlerle “sistem”i yeniden yeniden üreterek “ekosistem”i öğüterek tükettiğimizin ne kadar farkındayız?

46. Hukuk katledilerek yargılandık, haksız yere tutuklandık, bizden önceki pek çokları gibi, değil mi?

47. Mütemadiyen yenileri açılan hapishaneler, atanamamış memurlar için oluşturulan bir istihdam kaynağı mıdır?

48. Yoksulluk ve yoksunluk tehdidi ile kitleleri bir süre yönetebilirsiniz, amenna… Peki, yoksulluk yığınları gerçek anlamda köşeye sıkıştırdığında, iktidarı kaybetmek istemezseniz ne yaparsınız?

49. Dünyanın sonu geldi, geliyor denilmeyen bir zaman var mı yakın ve uzak tarihte?

CAN ATALAY

50. Hak nedir? Haksızlık nedir?

51. Haksızlık karşısında nasıl/ne kadar sakin kalabiliyorsunuz?

52. Her çarşamba halı sahaya çıktığımızda gökyüzünün şaşırtıcı gelmesi kaç puan?

53. Arka koridorumuz hep ağırlaştırılmış müebbet, sürekli tek başına olmak bir cezanın infazı denip geçilebilir mi? Peki, gencecik solcu bir tutukluyu tek başına o koridora almak kaç puan?

54. Abbas bunca zamandır neden satranç kitaplarını getirmiyor?

55. Anayasa Mahkemesi bizle ilgili “hak ihlali” kararı verecek mi yoksa kapıya “artık kapattık” tabelası mı asacaklar?

56. Ana baba evinde ne zaman deliksiz bir uyku çekebileceğim?

100-gunde-100-soru-1047367-1.

57. “Hasta mahpuslar ile ilgili düzenleme yapacağız” denip ekime işaret edilmesi nasıl bir gaddarlıktır? İki ay hasta mahpus için kısa bir süre midir?

58. Çorlu ve Aladağ duruşmasına avukat olarak katılmamın önündeki hukuki engel nedir? Anayasal ve yasal dayanaklarınızı belirterek yanıtlayınız…

59. Zulme karşı sessiz kalana bir şey deniyordu; neydi?

60. Ne zaman bir sahilde uyanabileceğim?

61. Bizi neden/nasıl 3’le sınırladıkları arkadaşlarımızla hâlâ görüştürmüyorlar?

62. 18 yıl bizde tutuk gerekçesi, 16 yıl Berkin’in katilinde neden tutuk gerekçesi değil?

63. Memleketten gidelim diye uçurulan haberlere, açık bırakılan kapılara rağmen kaçmayanlar hangi gerekçe ile tutuklandı?

64. Anımsadığınız “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçunun unsurlarının oluştuğu ilk üç örneği sıralayınız.

65. Bunca yalanı nasıl söyleyebiliyor?

66. Burasının “bir gün dahi fazla” olduğunu akılda tutarak, 100 gün ne kadar sürer?

ÇİĞDEM MATER

67. Yapmadığım filmden 18 yıl ceza aldım, yapsaydım kaç yıl alacaktım?

68. Biz neden 100 gündür hapisteyiz? Osman Kavala neden 1737 gündür hapiste?

69. Hakkımızdaki fezlekeyi hazırlayan polis müdürleri, usulsüz dinleme kararlarını imzalayan savcılar şimdi nerede?

70. Biz bu davaları kazanınca ne olacak? Bugünlerin hesabını kim verecek?

71. Bizi kaçma şüphesiyle tutuklayan mahkeme heyeti aynaya nasıl bakıyor?

72. İstanbul Sözleşmesi’nden neden çekildik?

73. Cezaevleri neden sadece erkekler düşünülerek tasarlanmış?

74. Düzgün sağlık hizmetine erişememek cezalandırma sisteminin parçası mı?

75. Böcek, fare ve sinekler cezalandırma sisteminin parçası mı?

100-gunde-100-soru-1047369-1.

76. Neden 100 gündür sığmadığım bir yatakta yatıyorum? (Boyum 1,75)

77. İnfaz koruma memurları neden insanlık dışı şartlarda çalışıyor?

78. Ben neden parçası olduğum filmin Cannes’daki galasına gidemedim?

79. Ben neden sevgilimin 50. doğum gününü kaçırdım?

80. Çağlayan’da, Kartal’da, istinafta, Yargıtay’da hâlâ hâkimler var mı?

81. Anayasa bile ihlal ediliyorsa biz neye güveneceğiz? (Biz derken, biz herkesiz)

82. Kendi bozma kararının bir maddesi bile uygulanmayan istinaf mahkemesi, yerel mahkemenin mahkûmiyet kararı karşısına gelince ne yapacak?

83. Cumhurbaşkanı cezaevinde kaç gün kalmıştı? Bu hesapla ben de cumhurbaşkanı olabilir miyim?

TAYFUN KAHRAMAN

84. Canım kızım Vera’ya babasının neden eve gelmediğini anlatabilir misiniz, “Baba işin ne zaman bitecek?” sorusuna gözlerinin içine bakarak bir cevap verebilir misiniz?

85. Anne; “Babam beni öpsün, koklasın, bana sarılsın” dediğinde boğazı düğümlenen Meriç’e bir tavsiyeniz var mı?

86. Hem eşim hem meslektaşım Meriç’in, ben tutukluyken planlamadan, kent hakkından, adaletin üstünlüğünden bahsetmesinin sebebi Gezi’yi savunmaktan başka ne olabilir?

100-gunde-100-soru-1047370-1.

87. 69 yaşındaki annemin, 72 yaşındaki babamın yüzüne bakmaya, adaletten bahsetmeye cesaretiniz var mı?

88. Sevdiklerini ayda bir kez kucaklayabilen tutukluya görüş sonrası sarılabilir misiniz?

89. Gezi Davası iddianamesi ve mütalaasını okudunuz mu?

90. Hükümeti devirmeye teşebbüsü kanıtlayan ya da bırakın onu ima eden bir kanıt, delil veya tanığa rastladınız mı?

91. Haksız, hukuksuz, delilsiz biçimde cezaevine konulsanız ağzınızdan çıkan ilk kelime ne olurdu?

92. Bağımlı ve taraflı olan, bunu göstermekten çekinmeyen, bilakis bunu ilan etmek için hayatınızı elinizden almakla tehdit eden bir mahkeme heyeti üyesine karşı gerçeği savunmak durumunda kaldınız mı hiç?

93. Gezi Davası’nda vereceği karar eline tutuşturulan hâkim siz olsanız, söyleyeceğiniz söz ne olurdu?

94. Adaletin bir parti tabelasındaki sözcükten ibaret olduğu ülkemizdeki devasa adalet saraylarının içinde adaletin zerresini gören, duyan var mıdır?

95. Adil yargılanmaya bir gün sizin de ihtiyacınız olacağını hiç düşündünüz mü?

96. Siyaset/siyasetçi kendi varlığı için neden insanları mahkûm eder?

97. Siyasi dava, siyasi tutukluluk sözlerine neden ihtiyaç duyulur?

98. İtiraz etmek, muktedire hayır demek tutukluluğa sebep bir suç mudur?

99. Bir kenti, bir ormanı, bir ağacı, yaşamı korumanın bedeli nedir?

100. Bizim içeriden kısıtlı imkânlarla takip ettiğimiz ülke gündeminde, siz de üzerimize boca edilen kanunsuzluk ve ahlaksızlıklar karşısında ülkemiz için üzülüyor ve yurttaş olarak düşürüldüğümüz bu aşağılık durumdan utanıyor musunuz?