İzmir Geri Gönderme Merkezi’nde tutulan müvekkilleriyle görüşmek isteyen avukatlar, keyfi ve hukuk dışı bir şekilde engelleniyor. İzmir Barosu keyfi uygulamalara ve hukuksuzluğa son verilmesini istedi.

GGM’de avukatlara engel
Fotoğraf: BirGün

Zeynep KALYONCU 

İzmir Barosu, İzmir Geri Gönderme Merkezi’nde tutulan müvekkilleriyle görüşmek veya dosya incelemek isteyen avukatların karşılaştığı hukuka aykırı uygulamalarından ötürü basın açıklaması gerçekleştirdi.

Göç İdaresi Harmandalı Geri Gönderme Merkezi önünde toplanan avukatlar “Avukatlığı engelleyen keyfi uygulamalarınıza ve hukuksuzluğa derhal son verin” yazılı pankart açtı. 

MESLEĞİMİZİ SAVUNUYORUZ 

İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu’ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ayşe Kaymak, İzmir Geri Gönderme Merkezi’nin haksız, kanuna ve anayasaya aykırı işlem ve nezaketsiz tutumlarının avukatların görevlerini yerine getirmesine engel olacak boyuta ulaştığını söyledi. Kaymak şunları dile getirdi: “Mesleki faaliyetleri kapsamında GGM’ye giden avukatların saatlerce bekletilmesi, keyfi bir şekilde müvekkilleriyle görüşmelerinin ve müvekkillerinin dosyalarının tamamına erişimin engellenmesi, görevli memurlar ve özel güvenlik ve jandarma tarafından avukatlara yönelik nezaketsiz ve kaba tutumlar ‘kamu görevlisinin görevini yapmasını engellemek’ suçunu oluşturacağından bu uygulamalardan derhal vazgeçilmesi gerekmektedir.” 

Anayasanın “Hak Arama Hürriyeti” başlıklı 36. maddesi ile de herkesin avukata erişim hakkının güvence altına alındığına değinen Kaymak, “Bu hakkın kısıtlanması ancak kanunlarla mümkün iken kurum içi ‘hizmet yönergesi’ gibi kanuna aykırı uygulamalar ile kurumunuzda tutulu kişiler nezdinde hak kısıtlamasının yapılması Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarıyla kısıtlama kriteri olarak kabul edilen ‘demokratik bir toplumda gereklilik, meşruluk ve ölçülülük’ ilkelerini de aykırıdır” dedi. 

Kaymak, son olarak şunları söyledi: “İzmir Barosu olarak mesleğimize yönelik fiili engellemelere karşı mesleğimizi savunmaktan ve mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz.”